Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Hóa lớp 9

Đề thi online Môn Hóa lớp 9

Đề thi miễn phí

1.

Đề thi online phương pháp bảo toàn khối lượng và tăng giảm khối lượng

2.

Đề thi minh họa vào 10 môn Hóa – sở GD &ĐT Hà Nội - năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

3.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa – Hệ chuyên - Chuyên Sư Phạm - Hà Nội - năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

4.

Đề kiểm tra giữa học kì I - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

5.

Đề kiểm tra giữa học kì I - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết)

6.

Đề kiểm tra giữa học kì I - Đề số 3 (Có lời giải chi tiết)

7.

Đề kiểm tra giữa học kì I - Đề số 4 (Có lời giải chi tiết)

8.

Đề kiểm tra giữa học kì I - Đề số 5 (Có lời giải chi tiết)

9.

Đề kiểm tra học kì I - Đề số 4 (Có lời giải chi tiết)

10.

Đề kiểm tra học kì I - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

11.

Đề kiểm tra học kì I - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết)

12.

Đề kiểm tra học kì I - Đề số 3 (Có lời giải chi tiết)

13.

Đề kiểm tra học kì I - Đề số 5 (Có lời giải chi tiết)

Xem thêm

S1 - Thầy Chất - Khóa Hóa Học lớp 9 năm 2021

2. Chủ đề 2: Kim loại

Số đề thi: 11 Đã phát hành

Sắp thi 01/02/2021
Sắp thi 01/04/2021

S2 - Thầy Chất - Khóa hệ thống kiến thức ôn thi vào chuyên hóa năm 2021

1.

Đề thi online phương pháp bảo toàn khối lượng và tăng giảm khối lượng

2.

Đề thi online phương pháp sử dụng chất tương đương ( công thức trung bình)

3.

Đề thi online phương pháp biện luận

4.

Đề thi online phương pháp sơ đồ đường chéo

5.

Đề thi online phương pháp bảo toàn e - cân bằng phương trình phản ứng bằng phương pháp bảo toàn e

6.

Thi online phương pháp bảo toàn khối lượng

7.

Đề thi online phương pháp bảo toàn nguyên tố

8.

Đề thi online bài tập về số hạt

9.

Đề thi online phương pháp quy đổi

10.

Đề thi online tổng hợp các phương pháp giải bài tập hóa học

11.

Đề thi online bài tập về tính khối lượng riêng và bán kính nguyên tử

12.

Đề thi online bài tập về độ tan

13.

Đề thi online bài tập nồng độ dung dịch

14.

Đề thi online bài tập xác định công thức phân tử của oxit, bazo, muối

15.

Đề thi online bài tập oxit axit (CO2, SO2, P2O5) tác dụng với dung dịch bazơ

16.

Đề thi online bài tập về đồ thị CO2, SO2, P2O5 tác dụng với dung dịch bazo

17.

Đề thi online bài tập về muối nhôm tác dụng với dung dịch kiềm (tiết 1)

18.

Đề thi online bài tập về muối nhôm tác dụng với dung dịch kiềm (tiết 2) - dạng đồ thị

19.

Đề thi online bài tập về HCl, H2SO4 loãng

20.

Đề thi online bài tập về H2SO4 đặc, HNO3

21.

Đề thi online bài tập kim loại tác dụng với nước

22.

Đề thi online bài tập về kim loại tác dụng với axit không có tính oxi hóa mạnh

23.

Đề thi online bài tập kim loại tác dụng với H2SO4, HNO3 (tiết 1)

24.

Đề thi online bài tập kim loại tác dụng với H2SO4, HNO3 (tiết 2)

25.

Đề thi online bài tập kim loại tác dụng với dung dịch muối ( tiết 1)

26.

Đề thi online bài tập kim loại tác dụng với dung dịch muối ( tiết 2)

27.

Đề thi online bài tập kim loại tác dụng với dung dịch muối ( tiết 3)

28.

Đề thi online nhận biết các chất không giới hạn thuốc thử

29.

Đề thi online nhận biết các chất giới hạn thuốc thử

30.

Đề thi online bài tập tách chất (tiết 1)

31.

Đề thi online bài tập tách chất tiết 2

32.

Thi online phương pháp tăng giảm khối lượng

33.

Đề thi online sơ đồ chuyển hóa - chuỗi phản ứng ( tiết 1)

34.

Đề thi online sơ đồ chuyển hóa - chuỗi phản ứng ( tiết 2)

35.

Đề thi online khái quát về ankan, anken, ankađien, hiđrocacbon thơm

36.

Đề thi online bài tập về phản ứng thế của hiđrocacbon

37.

Đề thi online bài tập về phản ứng cộng của hiđrocacbon

38.

Đề thi online bài tập về phản ứng đốt cháy của hiđrocacbon

39.

Đề thi online bài tập tổng hợp

40.

Đề thi online lí thuyết chung về ancol

41.

Đề thi online bài tập ancol phản ứng với kim loại kiềm

42.

Đề thi online bài tập đốt cháy ancol

43.

Đề thi online lí thuyết chung về axit cacboxylic

44.

Đề thi online bài tập về axit tiết 1

45.

Đề thi online bài tập về axit tiết 2

46.

Đề thi online lí thuyết chung về este

47.

Đề thi online bài tập về phản ứng thủy phân este

48.

Đề thi online bài tập về phản ứng đốt cháy este

49.

Đề thi online bài tập tổng hợp

50.

Thi online bài tập hiệu suất tiết 1

51.

Đề thi online bài tập hiệu suất tiết 2

Khóa đề thi học kì môn hóa lớp 9 (có lời giải chi tiết) năm 2021

S3 - 120 đề thi vào lớp 10 chuyên hóa (có lời giải chi tiết) năm 2021

1.

Đề thi minh họa vào 10 môn Hóa – sở GD &ĐT Hà Nội - năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

2.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa – Hệ chuyên - Chuyên Sư Phạm - Hà Nội - năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

3.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa – Hệ chuyên - Sở GD & ĐT Thái Bình - năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

4.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Chuyên Phổ Thông Năng Khiếu - HCM - năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

5.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa – Hệ chuyên - Sở GD & ĐT Hà Nội - năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

6.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa – Hệ chuyên - Sở GD & ĐT Lâm Đồng - năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

7.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa – Hệ chuyên - Sở GD & ĐT Hà Nam - năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

8.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa – Hệ chuyên - Sở GD & ĐT Bà Rịa- Vũng Tàu - năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

9.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa – Chuyên Quốc Học Huế - năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

10.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa – Hệ chuyên - Sở GD & ĐT Tuyên Quang - năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

11.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa – Chuyên Lam Sơn -Thanh Hóa - năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

12.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa – Hệ chuyên - Sở GD & ĐT Gia Lai - năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

13.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa – Hệ chuyên - Sở GD & ĐT Phú Yên - năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

14.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa – Hệ chuyên - Sở GD & ĐT Đắc Lắc - năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

15.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên -Sở GD & ĐT Hà Nội - năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

16.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên -Sở GD & ĐT Hồ Chí Minh - năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

17.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Năng Khiếu - Hồ Chí Minh- năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

18.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên -Chuyên Khoa học tự nhiên - Hà Nội - năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

19.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên -Sở GD & ĐT Điện Biên - năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

20.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên -Sở GD & ĐT Kiên Giang - năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

21.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên -Sở GD & ĐT Quảng Trị - năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

22.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên -Chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định- năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

23.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Chuyên Phổ Thông Năng Khiếu - HCM - năm 2020 - 2021 (có lời giải chi tiết)

24.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên -Chuyên Lê Qúy Đôn - Đà Nẵng - năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

25.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa – Hệ chuyên - Chuyên Khoa Học Tự Nhiên - Hà Nội - năm 2020 - 2021 (có lời giải chi tiết)

26.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa – Hệ chuyên - Chuyên Sư Phạm - Hà Nội - năm 2020 - 2021 (có lời giải chi tiết)

27.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên -Chuyên Sư Phạm Hà Nội - năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

28.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa – Hệ chung - Sở GD & ĐT Cao Bằng - năm 2020 - 2021 (có lời giải chi tiết)

29.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên -Sở GD & ĐT Gia Lai - năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

30.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa – Hệ chuyên - Sở GD & ĐT Hà Nội - năm 2020 - 2021 (có lời giải chi tiết)

31.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa – Hệ chung - Sở GD & ĐT Hải Dương - năm 2020 - 2021 (có lời giải chi tiết)

32.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên -Chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa - năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

33.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên -Sở GD & ĐT Tây Ninh - năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

34.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Khoa học tự nhiên năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

35.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

36.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Sư Phạm năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

37.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Chuyên Hồ Chí Minh năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

38.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Phổ Thông Năng Khiếu năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

39.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Vinh năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

40.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

41.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Vĩnh Phúc năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

42.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Bến Tre năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

43.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Huế năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

44.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Hải Phòng năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

45.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Hải Dương năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

46.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Quảng Ninh năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

47.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Lâm Đồng năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

48.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Quảng Nam năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

49.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Trần Hưng Đạo - Bình Thuận năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

50.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Lê Quí Đôn - Quảng Trị năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

51.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Lạng Sơn năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

52.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Lê Quí Đôn - Đà Nẵng năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

53.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Lê Quí Đôn - Vũng Tàu năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

54.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Đắk Lắk năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

55.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Bình Định năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

56.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Bình Phước năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

57.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Bắc Giang năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

58.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Đồng Nai năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

59.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Phú Yên năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

60.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Quảng Ngãi năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

61.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Yên Bái năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

62.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Gia Lai năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

63.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên -Chuyên Amsterdam - Hà Nội - năm 2017- 2018 (có lời giải chi tiết)

64.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên -Sở GD & ĐT Thái Nguyên - năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

65.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Long An năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

66.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Khoa học tự nhiên năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

67.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội - năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

68.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa - năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

69.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Lê Khiết- năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

70.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Lê Hồng Phong - TP Hồ Chí Minh - năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

71.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Trần Hưng Đạo - Bình Thuận - năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

72.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Lê Quí Đôn - Bình Định - năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

73.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Bắc Giang - năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

74.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Bắc Ninh - năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

75.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Quảng Bình - năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

76.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Thái Bình - năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

77.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Năng khiếu - TP Hồ CHí Minh - năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

78.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Sư phạm - năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

79.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Gia Lai - năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

80.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Lương Thế Vinh - Đồng Nai - năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

81.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

82.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Nguyễn Du - Đắk Lắk - năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

83.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Lê Quí Đôn - Điện Biên - năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

84.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Lê Quí Đôn - Quảng Trị - năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

85.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Lương Văn Tụy - Ninh Bình - năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

86.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An - năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

87.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Vinh - năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

88.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Lý Tự Trọng - Cần Thơ - năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

89.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Lạng Sơn - năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

90.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Đồng Tháp - năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

91.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương - năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

92.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Thái Nguyên - năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

93.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Vĩnh Phúc - năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

94.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Bình Dương - năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

95.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa – Hệ chuyên - Sở GD & ĐT Bắc Ninh - năm 2020 - 2021 (có lời giải chi tiết)

96.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Lương Văn Tụy - Ninh Bình - năm 2015 - 2016 (có lời giải chi tiết)

97.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Yên Bái - năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

98.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Phú Yên - năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

99.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa – Hệ chuyên - Sở GD & ĐT Ninh Bình - năm 2020 - 2021 (có lời giải chi tiết)

100.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định - năm 2015 - 2016 (có lời giải chi tiết)

101.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Long An - năm 2015 - 2016 (có lời giải chi tiết)

102.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương - năm 2015 - 2016 (có lời giải chi tiết)

103.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Khoa học tự nhiên - năm 2015 - 2016 (có lời giải chi tiết)

104.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa – Chuyên Lê Quý Đôn - Bà Rịa - Vũng Tàu - năm 2020 - 2021 (có lời giải chi tiết)

105.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Lào Cai - năm 2015 - 2016 (có lời giải chi tiết)

106.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Hạ Long - năm 2015 - 2016 (có lời giải chi tiết)

107.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Phú Yên - năm 2015 - 2016 (có lời giải chi tiết)

108.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Hùng Vương - Gia Lai - năm 2015 - 2016 (có lời giải chi tiết)

109.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Lê Quí Đôn - Điện Biên - năm 2015 - 2016 (có lời giải chi tiết)

110.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An - năm 2015 - 2016 (có lời giải chi tiết)

111.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Vinh - năm 2015 - 2016 (có lời giải chi tiết)

112.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa – Chuyên Lê Quý Đôn - Lai Châu - năm 2020 - 2021 (có lời giải chi tiết)

113.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Biên Hòa - Hà Nam - năm 2015 - 2016 (có lời giải chi tiết)

114.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Thái Nguyên - năm 2015 - 2016 (có lời giải chi tiết)

115.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Bà Rịa Vũng Tàu - năm 2015 - 2016 (có lời giải chi tiết)

116.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Lê Quí Đôn - Bình Định - năm 2015 - 2016 (có lời giải chi tiết)

117.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Sư phạm - năm 2015 - 2016 (có lời giải chi tiết)

118.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Bến Tre - năm 2015 - 2016 (có lời giải chi tiết)

119.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên TP Hồ Chí Minh - năm 2015 - 2016 (có lời giải chi tiết)

120.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa – Hệ chuyên - Chuyên Khoa Học Tự Nhiên - Hà Nội - năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)


Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com