`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Hóa lớp 9

Đề thi online Môn Hóa lớp 9

ĐỀ THI ĐANG PHÁT HÀNH

1.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Sư phạm - năm 2015 - 2016 (có lời giải chi tiết)

Đề thi miễn phí

1.

Đề thi online phương pháp bảo toàn khối lượng và tăng giảm khối lượng

2.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa – Hệ chuyên - Chuyên Sư Phạm - Hà Nội - năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

3.

Đề thi online bài tập về HCl, H2SO4 loãng

4.

Đề thi online bài tập kim loại tác dụng với dung dịch muối ( tiết 1)

5.

Đề thi minh họa vào 10 môn Hóa – sở GD &ĐT Hà Nội - năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

6.

Thi online tính chất hóa học chung của phi kim

7.

Đề thi HK1 môn Hóa lớp 9 Phòng GD&ĐT Thành phố Hải Dương - Trường THCS Ái Quốc - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

8.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

9.

Thi online khái quát hóa học hữu cơ

10.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa – Chuyên Quốc Học Huế - năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

11.

Đề thi HK2 môn Hóa lớp 9 Phòng GD&ĐT Quận 2 - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

Xem thêm

Thầy Chất - Khóa Hóa Học lớp 9 năm 2020

2. Chủ đề 2: Kim loại

Số đề thi: 11 Đã phát hành

Thầy Chất - Khóa hệ thống kiến thức ôn thi vào chuyên hóa năm 2020

3. Chuyên đề 3: Dung dịch

Số đề thi: 2 Đã phát hành

5. Chuyên đề 5: Kim loại

Số đề thi: 7 Đã phát hành

8. Chuyên đề 8: Hiđrocacbon

Số đề thi: 5 Đã phát hành

9. Chuyên đề 9: Ancol - axit - este

Số đề thi: 10 Đã phát hành

Khóa đề thi học kỳ môn hóa lớp 9 của các sở GD và các trường trên cả nước (có lời giải chi tiết) năm 2020

120 đề thi vào lớp 10 chuyên hóa (có lời giải chi tiết) năm 2020

1.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Lê Quí Đôn - Bình Định - năm 2015 - 2016 (có lời giải chi tiết)

2.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa – Hệ chuyên - Chuyên Khoa Học Tự Nhiên - Hà Nội - năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

3.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Chuyên Phổ Thông Năng Khiếu - HCM - năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

4.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa – Hệ chuyên - Chuyên Sư Phạm - Hà Nội - năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

5.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa – Hệ chuyên - Sở GD & ĐT Thái Bình - năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

6.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa – Hệ chuyên - Sở GD & ĐT Hà Nội - năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

7.

Đề thi minh họa vào 10 môn Hóa – sở GD &ĐT Hà Nội - năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

8.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên -Sở GD & ĐT Hà Nội - năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

9.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên -Sở GD & ĐT Hồ Chí Minh - năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

10.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Năng Khiếu - Hồ Chí Minh- năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

11.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên -Chuyên Khoa học tự nhiên - Hà Nội - năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

12.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa – Hệ chuyên - Sở GD & ĐT Lâm Đồng - năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

13.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên -Sở GD & ĐT Điện Biên - năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

14.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên -Sở GD & ĐT Kiên Giang - năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

15.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên -Sở GD & ĐT Quảng Trị - năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

16.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên -Chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định- năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

17.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên -Chuyên Lê Qúy Đôn - Đà Nẵng - năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

18.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên -Chuyên Sư Phạm Hà Nội - năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

19.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên -Sở GD & ĐT Gia Lai - năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

20.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên -Chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa - năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

21.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên -Sở GD & ĐT Tây Ninh - năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

22.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Khoa học tự nhiên năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

23.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

24.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Sư Phạm năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

25.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa – Hệ chuyên - Sở GD & ĐT Hà Nam - năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

26.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Chuyên Hồ Chí Minh năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

27.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa – Hệ chuyên - Sở GD & ĐT Bà Rịa- Vũng Tàu - năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

28.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Phổ Thông Năng Khiếu năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

29.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Vinh năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

30.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa – Hệ chuyên - Sở GD & ĐT Tuyên Quang - năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

31.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa – Chuyên Lam Sơn -Thanh Hóa - năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

32.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

33.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa – Hệ chuyên - Sở GD & ĐT Gia Lai - năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

34.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Vĩnh Phúc năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

35.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa – Hệ chuyên - Sở GD & ĐT Phú Yên - năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

36.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Bến Tre năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

37.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa – Hệ chuyên - Sở GD & ĐT Đắc Lắc - năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

38.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Huế năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

39.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Hải Phòng năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

40.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Hải Dương năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

41.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Quảng Ninh năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

42.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Lâm Đồng năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

43.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Quảng Nam năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

44.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Trần Hưng Đạo - Bình Thuận năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

45.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Lê Quí Đôn - Quảng Trị năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

46.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa – Chuyên Quốc Học Huế - năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

47.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Lạng Sơn năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

48.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Lê Quí Đôn - Đà Nẵng năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

49.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Lê Quí Đôn - Vũng Tàu năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

50.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Đắk Lắk năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

51.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Bình Định năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

52.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Bình Phước năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

53.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Bắc Giang năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

54.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Đồng Nai năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

55.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Phú Yên năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

56.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Quảng Ngãi năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

57.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Yên Bái năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

58.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Gia Lai năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

59.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên -Chuyên Amsterdam - Hà Nội - năm 2017- 2018 (có lời giải chi tiết)

60.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên -Sở GD & ĐT Thái Nguyên - năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

61.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Long An năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

62.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Khoa học tự nhiên năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

63.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội - năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

64.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa - năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

65.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Lê Khiết- năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

66.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Lê Hồng Phong - TP Hồ Chí Minh - năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

67.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Trần Hưng Đạo - Bình Thuận - năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

68.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Lê Quí Đôn - Bình Định - năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

69.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Bắc Giang - năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

70.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Bắc Ninh - năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

71.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Quảng Bình - năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

72.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Thái Bình - năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

73.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Năng khiếu - TP Hồ CHí Minh - năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

74.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Sư phạm - năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

75.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Gia Lai - năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

76.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Lương Thế Vinh - Đồng Nai - năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

77.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

78.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Nguyễn Du - Đắk Lắk - năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

79.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Lê Quí Đôn - Điện Biên - năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

80.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Lê Quí Đôn - Quảng Trị - năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

81.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Lương Văn Tụy - Ninh Bình - năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

82.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An - năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

83.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Vinh - năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

84.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Lý Tự Trọng - Cần Thơ - năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

85.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Lạng Sơn - năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

86.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Đồng Tháp - năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

87.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương - năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

88.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Thái Nguyên - năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

89.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Vĩnh Phúc - năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

90.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Bình Dương - năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

91.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Lương Văn Tụy - Ninh Bình - năm 2015 - 2016 (có lời giải chi tiết)

92.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Yên Bái - năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

93.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Phú Yên - năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

94.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định - năm 2015 - 2016 (có lời giải chi tiết)

95.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Long An - năm 2015 - 2016 (có lời giải chi tiết)

96.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương - năm 2015 - 2016 (có lời giải chi tiết)

97.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Khoa học tự nhiên - năm 2015 - 2016 (có lời giải chi tiết)

98.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Lào Cai - năm 2015 - 2016 (có lời giải chi tiết)

99.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Hạ Long - năm 2015 - 2016 (có lời giải chi tiết)

100.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Phú Yên - năm 2015 - 2016 (có lời giải chi tiết)

101.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Hùng Vương - Gia Lai - năm 2015 - 2016 (có lời giải chi tiết)

102.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Lê Quí Đôn - Điện Biên - năm 2015 - 2016 (có lời giải chi tiết)

103.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An - năm 2015 - 2016 (có lời giải chi tiết)

104.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Vinh - năm 2015 - 2016 (có lời giải chi tiết)

105.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Biên Hòa - Hà Nam - năm 2015 - 2016 (có lời giải chi tiết)

106.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Thái Nguyên - năm 2015 - 2016 (có lời giải chi tiết)

107.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Bà Rịa Vũng Tàu - năm 2015 - 2016 (có lời giải chi tiết)

108.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Sư phạm - năm 2015 - 2016 (có lời giải chi tiết)

109.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Bến Tre - năm 2015 - 2016 (có lời giải chi tiết)

110.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên TP Hồ Chí Minh - năm 2015 - 2016 (có lời giải chi tiết)

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com