Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Hóa lớp 9

Đề thi online Môn Hóa lớp 9

Đề thi miễn phí

1.

Đề thi online phương pháp bảo toàn khối lượng và tăng giảm khối lượng

S2 - Thầy Chất - Khóa hệ thống kiến thức ôn thi vào chuyên hóa năm 2021

1.

Đề thi online phương pháp bảo toàn khối lượng và tăng giảm khối lượng

2.

Đề thi online phương pháp sử dụng chất tương đương ( công thức trung bình)

3.

Đề thi online phương pháp biện luận

4.

Đề thi online phương pháp sơ đồ đường chéo

5.

Đề thi online phương pháp bảo toàn e - cân bằng phương trình phản ứng bằng phương pháp bảo toàn e

6.

Thi online phương pháp bảo toàn khối lượng

7.

Đề thi online phương pháp bảo toàn nguyên tố

8.

Đề thi online bài tập về số hạt

9.

Đề thi online phương pháp quy đổi

10.

Đề thi online tổng hợp các phương pháp giải bài tập hóa học

11.

Đề thi online bài tập về tính khối lượng riêng và bán kính nguyên tử

12.

Đề thi online bài tập về độ tan

13.

Đề thi online bài tập nồng độ dung dịch

14.

Đề thi online bài tập xác định công thức phân tử của oxit, bazo, muối

15.

Đề thi online bài tập oxit axit (CO2, SO2, P2O5) tác dụng với dung dịch bazơ

16.

Đề thi online bài tập về đồ thị CO2, SO2, P2O5 tác dụng với dung dịch bazo

17.

Đề thi online bài tập về muối nhôm tác dụng với dung dịch kiềm (tiết 1)

18.

Đề thi online bài tập về muối nhôm tác dụng với dung dịch kiềm (tiết 2) - dạng đồ thị

19.

Đề thi online bài tập về HCl, H2SO4 loãng

20.

Đề thi online bài tập về H2SO4 đặc, HNO3

21.

Đề thi online bài tập kim loại tác dụng với nước

22.

Đề thi online bài tập về kim loại tác dụng với axit không có tính oxi hóa mạnh

23.

Đề thi online bài tập kim loại tác dụng với H2SO4, HNO3 (tiết 1)

24.

Đề thi online bài tập kim loại tác dụng với H2SO4, HNO3 (tiết 2)

25.

Đề thi online bài tập kim loại tác dụng với dung dịch muối ( tiết 1)

26.

Đề thi online bài tập kim loại tác dụng với dung dịch muối ( tiết 2)

27.

Đề thi online bài tập kim loại tác dụng với dung dịch muối ( tiết 3)

28.

Đề thi online nhận biết các chất không giới hạn thuốc thử

29.

Đề thi online nhận biết các chất giới hạn thuốc thử

30.

Đề thi online bài tập tách chất (tiết 1)

31.

Đề thi online bài tập tách chất tiết 2

32.

Thi online phương pháp tăng giảm khối lượng

33.

Đề thi online sơ đồ chuyển hóa - chuỗi phản ứng ( tiết 1)

34.

Đề thi online sơ đồ chuyển hóa - chuỗi phản ứng ( tiết 2)

35.

Đề thi online khái quát về ankan, anken, ankađien, hiđrocacbon thơm

36.

Đề thi online bài tập về phản ứng thế của hiđrocacbon

37.

Đề thi online bài tập về phản ứng cộng của hiđrocacbon

38.

Đề thi online bài tập về phản ứng đốt cháy của hiđrocacbon

39.

Đề thi online bài tập tổng hợp

40.

Đề thi online lí thuyết chung về ancol

41.

Đề thi online bài tập ancol phản ứng với kim loại kiềm

42.

Đề thi online bài tập đốt cháy ancol

43.

Đề thi online lí thuyết chung về axit cacboxylic

44.

Đề thi online bài tập về axit tiết 1

45.

Đề thi online bài tập về axit tiết 2

46.

Đề thi online lí thuyết chung về este

47.

Đề thi online bài tập về phản ứng thủy phân este

48.

Đề thi online bài tập về phản ứng đốt cháy este

49.

Đề thi online bài tập tổng hợp

50.

Thi online bài tập hiệu suất tiết 1

51.

Đề thi online bài tập hiệu suất tiết 2


Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com