`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Anh lớp 7

Đề thi online Môn Anh lớp 7

Đề thi miễn phí

1.

Đề thi HKI tiếng Anh 7 chương trình mới - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

Cô Hoàn - Khóa tiếng Anh lớp 7 SGK chương trình mới

1. Unit 1. Hobbies

Số đề thi: 2 Đã phát hành

2. Unit 2. Health

Số đề thi: 2 Đã phát hành

3. Unit 3. Community Service

Số đề thi: 2 Đã phát hành

4. Review 1 (Units 1,2,3)

Số đề thi: 1 Đã phát hành

5. Unit 4. Music and Arts

Số đề thi: 2 Đã phát hành

6. Unit 5. Vietnam Food and Drink

Số đề thi: 2 Đã phát hành

8. Review 2 (Units 4,5,6)

Số đề thi: 1 Đã phát hành

10. Unit 7. Traffic

Số đề thi: 2

Sắp thi 02/10/2019

11. Unit 8. Films

Số đề thi: 2

Sắp thi 26/10/2019
Sắp thi 19/11/2019

13. Review 3 (Units 7,8,9)

Số đề thi: 1

Sắp thi 13/12/2019

14. Unit 10. Sources of Energy

Số đề thi: 2

Sắp thi 17/12/2019
Sắp thi 10/01/2020
Sắp thi 03/02/2020

17. Review 4 (Units 10,11,12)

Số đề thi: 1

Sắp thi 27/02/2020
Sắp thi 01/03/2020

Xem thêm

Khóa đề thi học kỳ môn tiếng Anh lớp 7 chương trình mới (có lời giải chi tiết)

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com