Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Anh lớp 7

Đề thi online Môn Anh lớp 7

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Đề thi học kì II tiếng Anh 7 mới - Đề số 3 (có video chữa)

2.

Đề ôn tập giữa HKII tiếng Anh 7 - Đề số 1

3.

Đề ôn tập giữa HKII tiếng Anh 7 - Đề số 2

4.

Đề ôn tập giữa HKII tiếng Anh 7 - Đề số 3

5.

Đề ôn tập giữa HKII tiếng Anh 7 - Đề số 4

6.

Đề ôn tập giữa HKII tiếng Anh 7 - Đề số 5

7.

BTVN - Unit 2 tiếng Anh 7 mới

8.

Đề thi HKI tiếng Anh 7 chương trình mới - Đề số 2

9.

Đề thi HKI tiếng Anh 7 chương trình mới - Đề số 3

10.

Đề thi HKI tiếng Anh 7 chương trình mới - Đề số 4

11.

Đề thi HKI tiếng Anh 7 chương trình mới - Đề số 5

12.

BTVN - Unit 7 tiếng Anh 7 mới

13.

Đề ôn tập giữa HKII tiếng Anh 7 - Đề số 1

14.

Đề ôn tập giữa HKII tiếng Anh 7 - Đề số 2

15.

Đề ôn tập giữa HKII tiếng Anh 7 - Đề số 3

16.

Đề ôn tập giữa HKII tiếng Anh 7 - Đề số 4

17.

Đề ôn tập giữa HKII tiếng Anh 7 - Đề số 5

18.

Đề thi HKII tiếng Anh 7 chương trình mới - Đề số 2

19.

Đề thi HKII tiếng Anh 7 chương trình mới - Đề số 3

20.

Đề thi HKII tiếng Anh 7 chương trình mới - Đề số 4

21.

Đề thi HKII tiếng Anh 7 chương trình mới - Đề số 5

22.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 7 - Đề số 1

23.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 7 - Đề số 2

24.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 7 - Đề số 3

25.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 7 - Đề số 4

26.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 7 - Đề số 5

27.

BTVN - Kiểm tra tổng hợp Unit 3 tiếng Anh 7 mới (có video chữa)

28.

BTVN - Đề thi học kì I tiếng Anh 7 mới - Đề số 1 (có video chữa)

29.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 7 - Đề số 1

30.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 7 - Đề số 2

31.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 7 - Đề số 3

32.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 7 - Đề số 4

33.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 7 - Đề số 5

34.

Đề thi HKI tiếng Anh 7 chương trình mới - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

35.

Đề thi HKII tiếng Anh 7 chương trình mới - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

36.

BTVN - Tính từ đuôi

Xem thêm

[S1] - Tiếng Anh 7 (chương trình SGK mới) năm 2022 - Cô Hoàn

1. Unit 1. Hobbies

Số đề thi: 2 Đã phát hành

2. Unit 2. Health

Số đề thi: 2 Đã phát hành

3. Unit 3. Community Service

Số đề thi: 2 Đã phát hành

4. Review 1 (Units 1,2,3)

Số đề thi: 1 Đã phát hành

6. Unit 4. Music and Arts

Số đề thi: 2 Đã phát hành

9. Review 2 (Units 4,5,6)

Số đề thi: 1 Đã phát hành

11. Unit 7. Traffic

Số đề thi: 2 Đã phát hành

12. Unit 8. Films

Số đề thi: 2 Đã phát hành

13. Unit 9. Festivals Around the World

Số đề thi: 2 Đã phát hành

14. Review 3 (Units 7,8,9)

Số đề thi: 1 Đã phát hành

16. Unit 10. Sources of Energy

Số đề thi: 2 Đã phát hành

17. Unit 11. Travelling in the Future

Số đề thi: 2 Đã phát hành

18. Unit 12. An Overcrowded World

Số đề thi: 2 Đã phát hành

19. Review 4 (Units 10,11,12)

Số đề thi: 1 Đã phát hành

Xem thêm

[S1+] - Cô Hương - Nâng cao tiếng Anh 7 chương trình mới - năm 2022

1. Unit 1. My Hobbies

Số đề thi: 3 Đã phát hành

2. Unit 2. Health

Số đề thi: 3 Đã phát hành

3. Unit 3. Community Service

Số đề thi: 3 Đã phát hành

5. Unit 4. Music and Arts

Số đề thi: 3 Đã phát hành

6. Unit 5. Vietnamese Food and Drink

Số đề thi: 3 Đã phát hành

9. Unit 7. Traffic

Số đề thi: 3 Đã phát hành

10. Unit 8. Films

Số đề thi: 3 Đã phát hành

11. Unit 9. Festivals Around the World

Số đề thi: 3 Đã phát hành

13. Unit 10. Sources of Energy

Số đề thi: 3 Đã phát hành

14. Unit 11. Travelling in the Future

Số đề thi: 3 Đã phát hành

15. Unit 12. An Overcrowded World

Số đề thi: 3 Đã phát hành

Xem thêm

[S+] - Cô Nguyễn Ngọc Anh – Khóa ôn thi học kì 2 tiếng Anh 7 chương trình mới – năm 2022

1. NGỮ ÂM

Số đề thi: 1 Đã phát hành

2. TỪ VỰNG

Số đề thi: 3 Đã phát hành

3. NGỮ PHÁP

Số đề thi: 8 Đã phát hành

4. LUYỆN ĐỀ THI GIỮA HK2

Số đề thi: 2 Đã phát hành

5. LUYỆN ĐỀ THI CUỐI HK2

Số đề thi: 3 Đã phát hành

[S3] - Đề thi học kì tiếng Anh lớp 7 chương trình mới (có lời giải chi tiết) - năm 2022

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com