Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Lịch sử & Địa lí lớp 7

Đề thi online Môn Lịch sử & Địa lí lớp 7

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX (tiết 1)

2.

BTVN - Quá trình hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu

3.

BTVN - Quá trình hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu

4.

BTVN - Đặc điểm dân cư, xã hội châu Âu

[S1] - Lịch sử và Địa lí 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Năm 2023

2. Trung Quốc và Ấn Độ thời trung đại

Số đề thi: 3 Đang phát hành... loading

8. Châu Âu

Số đề thi: 4 Đang phát hành... loading

9. Châu Á

Số đề thi: 5

Sắp thi 27/10/2022

10. Châu Phi

Số đề thi: 5

Sắp thi 28/10/2022

11. Châu Mỹ

Số đề thi: 5

Sắp thi 29/10/2022
Sắp thi 30/10/2022
Sắp thi 01/11/2022
Sắp thi 02/11/2022
Sắp thi 28/02/2023
Sắp thi 01/03/2023
Sắp thi 02/03/2023
Sắp thi 03/03/2023

Xem thêm

[S1] - Lịch sử và Địa lí 7 - Cánh diều - Năm 2023

Sắp thi 25/07/2022
Sắp thi 20/08/2022

8. Châu Âu

Số đề thi: 4

Sắp thi 11/11/2022

9. Châu Á

Số đề thi: 5

Sắp thi 12/11/2022

10. Châu Phi

Số đề thi: 4

Sắp thi 13/11/2022

11. Châu Mỹ

Số đề thi: 7

Sắp thi 14/11/2022

12. Châu Đại Dương

Số đề thi: 2

Sắp thi 15/11/2022

13. Châu Nam Cực

Số đề thi: 1

Sắp thi 16/11/2022
Sắp thi 18/11/2022
Sắp thi 01/03/2023
Sắp thi 03/03/2023

Xem thêm

[S1] - Lịch sử và Địa lí 7 - Chân trời sáng tạo - Năm 2023

Sắp thi 20/07/2022

6. Châu Âu

Số đề thi: 4

Sắp thi 21/08/2022

7. Châu Á

Số đề thi: 5

Sắp thi 22/08/2022

8. Châu Phi

Số đề thi: 4

Sắp thi 23/08/2022

9. Châu Mỹ

Số đề thi: 6

Sắp thi 24/08/2022

10. Châu Đại Dương

Số đề thi: 5

Sắp thi 25/08/2022
Sắp thi 26/08/2022
Sắp thi 28/08/2022
Sắp thi 28/02/2023
Sắp thi 01/03/2023
Sắp thi 02/03/2023
Sắp thi 03/03/2023

Xem thêm

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com