Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Tin lớp 7

Đề thi online Môn Tin lớp 7

[S1] - Cô Loan - Tin học 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Năm 2023

Sắp thi 15/06/2022

4. Ứng dụng tin học

Số đề thi: 7

Sắp thi 04/08/2022
Sắp thi 30/10/2022

7. Ôn tập HK1 - Tin 7

Số đề thi: 3

Sắp thi 29/11/2022
Sắp thi 19/12/2022

9. Ôn tập HK2 - Tin 7

Số đề thi: 3

Sắp thi 18/01/2023

[S1] - Cô Loan - Tin học 7 - Cánh diều - Năm 2023

Sắp thi 15/06/2022

4. Ứng dụng tin học

Số đề thi: 10

Sắp thi 25/07/2022
Sắp thi 30/10/2022

7. Ôn tập HK1 - Tin 7

Số đề thi: 3

Sắp thi 29/11/2022
Sắp thi 19/12/2022

9. Ôn tập HK2 - Tin 7

Số đề thi: 3

Sắp thi 18/01/2023

[S1] - Cô Loan - Tin học 7 - Chân trời sáng tạo - Năm 2023

Sắp thi 15/06/2022

4. Ứng dụng tin học

Số đề thi: 6

Sắp thi 04/08/2022
Sắp thi 30/10/2022

7. Ôn tập HK1 - Tin 7

Số đề thi: 3

Sắp thi 29/11/2022
Sắp thi 19/12/2022

9. Ôn tập HK2 - Tin 7

Số đề thi: 3

Sắp thi 18/01/2023

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com