Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Toán lớp 7

Đề thi online Môn Toán lớp 7

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Tập hợp các số hữu tỉ

2.

BTVN - Tập hợp các số hữu tỉ

3.

BTVN - Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ

4.

BTVN - Góc ở vị trí đặc biệt. Tia phân giác của một góc (Tiết 1)

5.

BTVN - Số thập phân vô hạn tuần hoàn (Tiết 1, 2)

6.

BTVN - Tập hợp các số hữu tỉ

7.

BTVN - Số vô tỉ. Căn bậc hai số học

8.

BTVN - Hình hộp chữ nhật - Hình lập phương

9.

BTVN - Hình hộp chữ nhật - Hình lập phương

10.

BTVN - Số vô tỉ. Căn bậc hai số học

[S1] - Thầy Bảo - Toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Năm 2023

1. Số hữu tỉ

Số đề thi: 7 Đã phát hành

2. Số thực

Số đề thi: 4 Đang phát hành... loading

3. Góc và đường thẳng song song

Số đề thi: 8 Đang phát hành... loading

Sắp thi 23/08/2022

5. Tam giác bằng nhau

Số đề thi: 9

Sắp thi 01/09/2022
Sắp thi 07/10/2022
Sắp thi 01/11/2022
Sắp thi 04/11/2022

9. Biểu thức đại số và đa thức một biến

Số đề thi: 8 Đang phát hành... loading

Sắp thi 22/12/2022

13. Ôn tập giữa HK1

Số đề thi: 8

Sắp thi 08/02/2023

14. Ôn tập HK1

Số đề thi: 9

Sắp thi 09/02/2023

15. Ôn tập giữa HK2

Số đề thi: 8

Sắp thi 10/02/2023

16. Ôn tập HK2

Số đề thi: 9

Sắp thi 16/02/2023

Xem thêm

[S1] - Cô Trang - Toán 7 - Cánh diều - Năm 2023

1. Số hữu tỉ

Số đề thi: 6 Đã phát hành

2. Hình học trực quan

Số đề thi: 3 Đang phát hành... loading

3. Số thực

Số đề thi: 9 Đang phát hành... loading

Sắp thi 23/09/2022

6. Tam giác

Số đề thi: 14

Sắp thi 05/11/2022
Sắp thi 04/01/2023

8. Ôn tập giữa HK1

Số đề thi: 7

Sắp thi 05/01/2023

9. Ôn tập HK1

Số đề thi: 7

Sắp thi 06/01/2023

10. Ôn tập giữa HK2

Số đề thi: 7

Sắp thi 07/01/2023

11. Ôn tập HK2

Số đề thi: 7

Sắp thi 08/01/2023

Xem thêm

[S1] - Cô Nhung - Toán 7 - Chân trời sáng tạo - Năm 2023

1. Số hữu tỉ

Số đề thi: 7 Đã phát hành

2. Số thực

Số đề thi: 4 Đang phát hành... loading

Sắp thi 11/09/2022
Sắp thi 15/09/2022
Sắp thi 01/11/2022
Sắp thi 05/11/2022
Sắp thi 19/12/2022
Sắp thi 09/02/2023

10. Ôn tập giữa HK1

Số đề thi: 7

Sắp thi 12/02/2023

11. Ôn tập HK1

Số đề thi: 7

Sắp thi 13/02/2023

12. Ôn tập giữa HK2

Số đề thi: 7

Sắp thi 14/02/2023

13. Ôn tập HK2

Số đề thi: 7

Sắp thi 15/02/2023

Xem thêm

[S1+] - Cô Yến - Toán 7 - Nâng cao - Năm 2023

1. Số hữu tỉ

Số đề thi: 6 Đang phát hành... loading

Sắp thi 22/08/2022

4. Số thực

Số đề thi: 4

Sắp thi 25/08/2022
Sắp thi 18/09/2022
Sắp thi 09/10/2022
Sắp thi 18/10/2022
Sắp thi 05/12/2022
Sắp thi 26/12/2022

10. Biểu thức đại số

Số đề thi: 7

Sắp thi 04/01/2023
Sắp thi 15/02/2023
Sắp thi 27/02/2023

13. Nguyên lí Dirichlet

Số đề thi: 3

Sắp thi 23/03/2023

Xem thêm

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com