Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Văn lớp 7

Đề thi online Môn Văn lớp 7

ĐỀ THI ĐANG PHÁT HÀNH

1.

Đề thi HK1 môn Văn lớp 7 PGD Ba Tơ - Năm 2020 - 2021 (có lời giải chi tiết)

1.

Đề thi HK1 môn Văn lớp 7 PGD Bình Xuyên - Năm 2020 - 2021 (có lời giải chi tiết)

1.

Đề thi HK1 môn Văn lớp 7 PGD quận Tân Phú - Năm 2020 - 2021 (có lời giải chi tiết)

1.

Đề thi HK1 môn Văn lớp 7 THCS Cao Minh - Năm 2020 - 2021 (có lời giải chi tiết)

1.

Đề thi HK1 môn Văn lớp 7 THCS Kim Liên - Năm 2020 - 2021 (có lời giải chi tiết)

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Từ ghép

2.

BTVN - Liên kết trong văn bản

3.

Đề thi giữa học kì môn Ngữ Văn - Đề số 1

4.

Đề thi giữa học kì môn Ngữ Văn - Đề số 2

5.

Đề thi giữa học kì môn Ngữ Văn - Đề số 3

6.

Đề thi giữa học kì môn Ngữ Văn - Đề số 4

7.

Đề thi giữa học kì môn Ngữ Văn - Đề số 5

8.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 7 - Đề số 1

9.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 7 - Đề số 2

10.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 7 - Đề số 3

11.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 7 - Đề số 4

12.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 7 - Đề số 5

13.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 7 - Đề số 6

14.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 7 - Đề số 8

15.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 7 - Đề số 9

16.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ Văn lớp 7 - Đề số 1

17.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ Văn lớp 7 - Đề số 2

18.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ Văn lớp 7 - Đề số 3

19.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ Văn lớp 7 - Đề số 4

20.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ Văn lớp 7 - Đề số 5

21.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ Văn lớp 7 - Đề số 1

22.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ Văn lớp 7 - Đề số 2

23.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ Văn lớp 7 - Đề số 3

24.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ Văn lớp 7 - Đề số 4

25.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ Văn lớp 7 - Đề số 5

26.

Đề thi HK1 môn Văn lớp 7 Sở GD Bắc Ninh - Năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

27.

Đề thi HK1 môn Văn lớp 7 PGD Vấp Lò - Năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

28.

Đề thi HK2 môn Văn lớp 7 phòng GD huyện Lấp Vò - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

29.

Đề thi HK2 môn Văn lớp 7 PGD Cẩm Giàng - Năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

30.

BTVN - Cổng trường mở ra

31.

BTVN - Bánh trôi nước

32.

BTVN - Qua đèo ngang

33.

BTVN - Tục ngữ về con người xã hội

Xem thêm

[S1] - Cô Thủy - Khóa Ngữ văn 7 - Năm 2022

2. Tiếng việt 7

Số đề thi: 26 Đã phát hành

3. Tập làm văn 7

Số đề thi: 25 Đã phát hành

[S3] - Đề thi học kì Ngữ Văn 7 - Có lời giải chi tiết - Năm 2022

1. Đề thi học kỳ I

Số đề thi: 64 Đã phát hành

2. Đề thi học kỳ II

Số đề thi: 49 Đã phát hành

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com