Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Địa lớp 12

Đề thi online Môn Địa lớp 12

ĐỀ THI ĐANG PHÁT HÀNH

1.

BTVN - Kĩ năng làm việc với Atlat Địa lí Việt Nam - Tiết 2

1.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Địa lí - Đề số 3 (Có video chữa )

1.

Đề thi chính thức THPT QG Môn Địa lí năm 2017 - Mã đề 304 (có lời giải chi tiết)

Đề thi miễn phí

1.

Đề thi giữa HK1 - môn Địa lớp 12 - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

2.

Đề thi giữa HK1 - môn Địa lớp 12 - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

3.

Đề thi giữa HK1 - môn Địa lớp 12 - Đề số 3 (có lời giải chi tiết)

4.

Đề thi giữa HK1 - môn Địa lớp 12 - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

5.

Đề thi giữa HK1 - môn Địa lớp 12 - Đề số 5 (có lời giải chi tiết)

6.

Đề thi giữa HK2 - môn Địa lớp 12 - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

7.

Đề thi giữa HK2 - môn Địa lớp 12 - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

8.

Đề thi giữa HK2 - môn Địa lớp 12 - Đề số 3 (có lời giải chi tiết)

9.

Đề thi giữa HK2 - môn Địa lớp 12 - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

[S1+] - Thầy Phong - Bứt phá 9+ Địa lí 12 năm 2022

1.

BTVN - Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ

2.

BTVN - Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển

3.

BTVN - Đất nước nhiều đồi núi

4.

BTVN - Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

5.

Đề thi giữa HK1 - môn Địa lớp 12 - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

6.

Đề thi giữa HK1 - môn Địa lớp 12 - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

7.

Đề thi giữa HK1 - môn Địa lớp 12 - Đề số 3 (có lời giải chi tiết)

8.

Đề thi giữa HK1 - môn Địa lớp 12 - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

9.

Đề thi giữa HK1 - môn Địa lớp 12 - Đề số 5 (có lời giải chi tiết)

10.

BTVN - Đặc điểm dân số và sự phân bố dân cư nước ta

11.

BTVN - Lao động và việc làm

12.

BTVN - Đô thị hoá

13.

BTVN - Thiên nhiên phân hóa đa dạng

14.

BTVN - Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

15.

BTVN - Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai

16.

BTVN - Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

17.

BTVN - Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp

18.

BTVN - Vấn đề phát triển nông nghiệp

19.

BTVN - Cơ cấu ngành công nghiệp

20.

BTVN - Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm

21.

BTVN - Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp

22.

BTVN - Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc

23.

Đề thi giữa HK2 - môn Địa lớp 12 - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

24.

Đề thi giữa HK2 - môn Địa lớp 12 - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

25.

Đề thi giữa HK2 - môn Địa lớp 12 - Đề số 3 (có lời giải chi tiết)

26.

Đề thi giữa HK2 - môn Địa lớp 12 - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

27.

BTVN - Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ

28.

BTVN - Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng

29.

BTVN - Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Trung Bộ

30.

BTVN - Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ

31.

BTVN - Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên

32.

BTVN - Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ

33.

BTVN - Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long

34.

BTVN - Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở Biển Đông và các đảo, quần đảo

35.

BTVN - Kĩ năng nhận xét biểu đồ, bảng số liệu

36.

BTVN - Kĩ năng chọn biểu đồ thích hợp nhất, đặt tên cho biểu đồ

37.

BTVN - Vấn đề phát triển thương mại, du lịch

38.

BTVN - Làm việc với Atlat Địa lí Việt Nam

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com