Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Địa lớp 12

Đề thi online Môn Địa lớp 12

ĐỀ THI ĐANG PHÁT HÀNH

1.

BTVN - Kĩ năng làm việc với Atlat Địa lí Việt Nam - Tiết 2

1.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Địa lí - Đề số 3 (Có video chữa )

1.

Đề thi chính thức THPT QG Môn Địa lí năm 2017 - Mã đề 304 (có lời giải chi tiết)

Đề thi miễn phí

1.

Vị trí Địa lí và phạm vi lãnh thổ

2.

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

[S+] - 800 câu hỏi Địa lí chọn lọc theo bài - có lời giải chi tiết năm 2022

1. Địa lí tự nhiên

Số đề thi: 6 Đã phát hành

2. Địa lí dân cư

Số đề thi: 3 Đã phát hành

3. Địa lí các ngành kinh tế

Số đề thi: 4 Đã phát hành

4. Địa lí các vùng kinh tế

Số đề thi: 5 Đã phát hành

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com