Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Địa lớp 12

Đề thi online Môn Địa lớp 12

Đề thi miễn phí

1.

Đề thi giữa HK1 - môn Địa lớp 12 - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

2.

Đề thi giữa HK1 - môn Địa lớp 12 - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

3.

Đề thi giữa HK1 - môn Địa lớp 12 - Đề số 3 (có lời giải chi tiết)

4.

Đề thi giữa HK1 - môn Địa lớp 12 - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

5.

Đề thi giữa HK1 - môn Địa lớp 12 - Đề số 5 (có lời giải chi tiết)

6.

BTVN - Vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ

7.

Đề kiểm tra 15 phút số 1 học kì I - lớp 12

8.

Đề kiểm tra 15 phút số 2 học kì I - lớp 12

9.

Vị trí Địa lí và phạm vi lãnh thổ

10.

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

11.

BTVN - Thiên nhiên phân hóa đa dạng

12.

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lí tự nhiên - Mức độ thông hiểu - đề số 1

13.

BTVN - Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta

14.

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lí ngành kinh tế - Mức độ thông hiểu - Đề số 5 (có lời giải chi tiết)

15.

Đề kiểm tra 15 phút số 1 học kì 2– Địa lí 12

16.

Câu hỏi trắc nghiệm Khái quát nền kinh tế - xã hội thế giới - Mức độ nhận biết (có lời giải chi tiết)

17.

Đề thi giữa HK1 - môn Địa lớp 12 - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

18.

Đề thi giữa HK1 - môn Địa lớp 12 - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

19.

Đề thi giữa HK1 - môn Địa lớp 12 - Đề số 3 (có lời giải chi tiết)

20.

Đề thi giữa HK1 - môn Địa lớp 12 - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

21.

Đề thi giữa HK1 - môn Địa lớp 12 - Đề số 5 (có lời giải chi tiết)

22.

Đề thi giữa HK2 - môn Địa lớp 12 - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

23.

Đề thi giữa HK2 - môn Địa lớp 12 - Đề số 3 (có lời giải chi tiết)

24.

Đề thi giữa HK2 - môn Địa lớp 12 - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

25.

Đề thi giữa HK2 - môn Địa lớp 12 - Đề số 5 (có lời giải chi tiết)

26.

Đề thi giữa HK2 - môn Địa lớp 12 - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

27.

Đề thi cuối HK2 - môn Địa lớp 12 - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

28.

Đề thi cuối HK2 - môn Địa lớp 12 - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

29.

Câu hỏi trắc nghiệm phần Bảng số liệu - biểu đồ - Mức độ vận dụng - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

30.

Đề thi HK1 môn Địa lí lớp 12 sở GD&ĐT Quảng Nam - Năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

31.

Đề thi HK1 môn Địa lí lớp 12 - Sở GD&ĐT Hà Nam - Năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

32.

Đề thi HK1 môn Địa lí lớp 12 - Trường THPT Huỳnh Hữu Nghĩa - Sóc Trăng - Năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

33.

Đề thi HK2 môn Địa lí lớp 12 THPT Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

34.

Đề thi HK2 môn Địa lí lớp 12 sở GD&ĐT Nam Định - Năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

35.

Đề thi HK2 môn Địa lí lớp 12 - Sở GD&ĐT Lâm Đồng - Năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

36.

BTVN - Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 6-7-8 - Trang Hình thể - Địa chất, Khoáng sản

37.

Đề thi giữa HK2 - môn Địa lớp 12 - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

38.

Đề thi giữa HK2 - môn Địa lớp 12 - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

39.

Đề thi giữa HK2 - môn Địa lớp 12 - Đề số 3 (có lời giải chi tiết)

40.

Đề thi giữa HK2 - môn Địa lớp 12 - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

41.

BTVN - Chuyển dịch cơ cấu kinh tế - có đáp án

42.

Đề kiểm tra 15 phút số 1 học kì II - lớp 12

43.

BTVN - Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh, quốc phòng ở biển Đông và các đảo, quần đảo

44.

Đề kiểm tra 15 phút số 2 học kì II - lớp 12

45.

BTVN - Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại

46.

Đề kiểm tra 15 phút học kì I - lớp 11

47.

BTVN - Hợp chúng quốc Hoa Kì

48.

Đề kiểm tra 15 phút học kì II - lớp 11

49.

Đề ôn tập kiểm tra học kì 1 - lớp 11 - đề số 2

Xem thêm

[S1] - Thầy Nam - Nền tảng Địa lí 12 năm 2022

3. Ôn tập học kì 1 (Lớp 12)

Số đề thi: 4 Đã phát hành

Sắp thi 30/09/2021

9. Đề ôn tập cuối HK2 - môn Địa lớp 12

Số đề thi: 5 Đang phát hành... loading

[S1+] - Thầy Phong - Bứt phá 9+ Địa lí 12 năm 2022

1.

BTVN - Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ

2.

BTVN - Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển

3.

BTVN - Đất nước nhiều đồi núi

4.

BTVN - Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

5.

Đề thi giữa HK1 - môn Địa lớp 12 - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

6.

Đề thi giữa HK1 - môn Địa lớp 12 - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

7.

Đề thi giữa HK1 - môn Địa lớp 12 - Đề số 3 (có lời giải chi tiết)

8.

Đề thi giữa HK1 - môn Địa lớp 12 - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

9.

Đề thi giữa HK1 - môn Địa lớp 12 - Đề số 5 (có lời giải chi tiết)

10.

BTVN - Đặc điểm dân số và sự phân bố dân cư nước ta

11.

BTVN - Lao động và việc làm

12.

BTVN - Đô thị hoá

13.

BTVN - Thiên nhiên phân hóa đa dạng

14.

BTVN - Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

15.

BTVN - Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai

16.

BTVN - Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

17.

BTVN - Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp

18.

BTVN - Vấn đề phát triển nông nghiệp

19.

BTVN - Cơ cấu ngành công nghiệp

20.

BTVN - Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm

21.

BTVN - Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp

22.

BTVN - Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc

23.

Đề thi giữa HK2 - môn Địa lớp 12 - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

24.

Đề thi giữa HK2 - môn Địa lớp 12 - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

25.

Đề thi giữa HK2 - môn Địa lớp 12 - Đề số 3 (có lời giải chi tiết)

26.

Đề thi giữa HK2 - môn Địa lớp 12 - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

27.

BTVN - Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ

28.

BTVN - Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng

29.

BTVN - Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Trung Bộ

30.

BTVN - Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ

31.

BTVN - Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên

32.

BTVN - Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ

33.

BTVN - Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long

34.

BTVN - Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở Biển Đông và các đảo, quần đảo

35.

BTVN - Kĩ năng nhận xét biểu đồ, bảng số liệu

36.

BTVN - Kĩ năng chọn biểu đồ thích hợp nhất, đặt tên cho biểu đồ

37.

BTVN - Vấn đề phát triển thương mại, du lịch

38.

BTVN - Làm việc với Atlat Địa lí Việt Nam

[S2] - Thầy Hòa - Luyện thi TN THPT & ĐH Địa lí - năm 2022

1. Địa lí tự nhiên (Lớp 12)

Số đề thi: 16 Đã phát hành

2. Địa lí dân cư (Lớp 12)

Số đề thi: 3 Đã phát hành

Sắp thi 06/11/2021

[S2] - Thầy Hòa - Luyện thi TN THPT & ĐH Địa lí năm 2022 (Bài tập thực hành)

1.

BTVN - Kĩ năng làm câu hỏi trắc nghiệm biểu đồ, phân tích bảng số liệu - Tiết 1: Biểu đồ miền

2.

BTVN - Kĩ năng làm câu hỏi trắc nghiệm biểu đồ, phân tích bảng số liệu - Tiết 2: Biểu đồ tròn

3.

BTVN - Kĩ năng làm câu hỏi trắc nghiệm biểu đồ, phân tích bảng số liệu - Tiết 3: Biểu đồ đường và biểu đồ kết hợp

4.

BTVN - Kĩ năng làm việc với Atlat Địa lí Việt Nam - Tiết 1

5.

BTVN - Kĩ năng làm việc với Atlat Địa lí Việt Nam - Tiết 2

[S+] - Thầy Nam - Khai thác Atlat Địa lí Việt Nam năm 2022

1.

BTVN - Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5 - Trang Hành chính

2.

BTVN - Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 6-7-8 - Trang Hình thể - Địa chất, Khoáng sản

3.

BTVN - Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 9-10 - Trang Khí hậu - Các hệ thống sông

4.

BTVN - Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 11-12 - Trang Đất - Sinh vật

5.

BTVN - Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 13-14 - Các miền Địa lí tự nhiên

6.

BTVN - Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 15-16 - Trang Dân số - Dân tộc

7.

BTVN - Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 17-18 - Trang Kinh tế chung - Nông nghiệp chung

8.

BTVN - Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 19-20 - Trang Nông nghiệp – Lâm nghiệp – Thủy sản

9.

BTVN - Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 21-22 - Trang Công nghiệp – Các ngành công nghiệp trọng điểm

10.

BTVN - Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 23-25 - Trang Giao thông – Du lịch

11.

BTVN - Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 24 - Trang Thương mại

12.

BTVN - Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 26 - Trang TDMNBB - ĐBSH

13.

BTVN - Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 27 - Trang BTB

14.

BTVN - Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 28 - Trang DHNTB - TN

15.

BTVN - Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 29 - Trang ĐNB - ĐBSCL

16.

BTVN - Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 30 - Trang Các vùng kinh tế trọng điểm

[S3] - Thầy Nam - Luyện đề thi thử TN THPT & ĐH Địa lí năm 2022 - có video chữa

1.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Địa lí - Đề số 1 (Có video chữa )

2.

Đề thi tham khảo kì thi THPTQG năm 2019 môn Địa lí - Bộ GD&ĐT (có video chữa)

3.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Địa lí - Đề số 2 (Có video chữa )

4.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Địa lí - Đề số 3 (Có video chữa )

5.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Địa lí - Đề số 4 (Có video chữa )

6.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Địa lí- Đề số 5 (Có video chữa )

7.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Địa lí - Đề số 6 (Có video chữa )

8.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Địa lí - Đề số 7 (Có video chữa )

9.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Địa lí - Đề số 8 (Có video chữa )

10.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Địa lí - Đề số 9 (Có video chữa )

11.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Địa lí - Đề số 10 (Có video chữa )

12.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Địa lí - Đề số 11 (Có video chữa )

13.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Địa lí - Đề số 12 (Có video chữa )

14.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Địa lí - Đề số 13 (Có video chữa )

15.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Địa lí - Đề số 14 (Có video chữa )

16.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Địa lí - Đề số 15 (Có video chữa )

17.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Địa lí - Đề số 16 (Có video chữa)

18.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Địa lí - Đề số 17 (Có video chữa)

19.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Địa lí - Đề số 18 (Có video chữa)

20.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Địa lí - Đề số 19 (Có video chữa)

21.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Địa lí - Đề số 20 (Có video chữa)

22.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Địa lí - Đề số 21 (Có video chữa)

23.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Địa lí - Đề số 23 (Có video chữa)

24.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Địa lí - Đề số 24 (Có video chữa)

25.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Địa lí - Đề số 25 (Có video chữa)

[S3] - Đề thi TN THPT & ĐH chính thức Địa lí đến năm 2021 - có lời giải chi tiết

Sắp thi 01/12/2021
Sắp thi 11/12/2021
Sắp thi 23/12/2021

[S+] - 800 câu hỏi Địa lí chọn lọc theo bài - có lời giải chi tiết năm 2022

1. Địa lí tự nhiên

Số đề thi: 6 Đã phát hành

2. Địa lí dân cư

Số đề thi: 3 Đã phát hành

3. Địa lí các ngành kinh tế

Số đề thi: 4 Đã phát hành

4. Địa lí các vùng kinh tế

Số đề thi: 5 Đã phát hành

[S+] - 1969 câu hỏi Địa lí chọn lọc theo chuyên đề và mức độ - có lời giải chi tiết năm 2022

1. Địa lí tự nhiên - Lớp 12

Số đề thi: 11 Đã phát hành

2. Địa lí dân cư - Lớp 12

Số đề thi: 3 Đã phát hành

[S+] - Đề thi học kì Địa lí 12 (có lời giải chi tiết) - năm 2022

2. Đề thi học kì II lớp 12 môn Địa lí

Số đề thi: 22 Đã phát hành

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com