`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Địa lớp 12

Đề thi online Môn Địa lớp 12

Đề thi miễn phí

1.

Vị trí Địa lí và phạm vi lãnh thổ

2.

Thi online - Vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ

3.

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lí tự nhiên - Mức độ thông hiểu - đề số 1

4.

Đề kiểm tra 15 phút số 1 học kì I - lớp 12

5.

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

6.

Đề kiểm tra 15 phút số 2 học kì I - lớp 12

7.

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lí ngành kinh tế - Mức độ thông hiểu - Đề số 5 (có lời giải chi tiết)

8.

Thi online - Chuyển dịch cơ cấu kinh tế - có đáp án

9.

Câu hỏi trắc nghiệm Khái quát nền kinh tế - xã hội thế giới - Mức độ nhận biết (có lời giải chi tiết)

10.

Đề kiểm tra 15 phút số 1 học kì II - lớp 12

11.

Thi online - Thiên nhiên phân hóa đa dạng

12.

Câu hỏi trắc nghiệm phần Bảng số liệu - biểu đồ - Mức độ vận dụng - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

13.

Đề kiểm tra 15 phút số 2 học kì II - lớp 12

14.

Thi online - Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh, quốc phòng ở biển Đông và các đảo, quần đảo

15.

Thi online - Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại

16.

Đề kiểm tra 15 phút học kì I - lớp 11

17.

Thi online - Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 6-7-8 - Trang Hình thể - Địa chất, Khoáng sản

18.

Thi online - Hợp chúng quốc Hoa Kì

19.

Đề ôn tập kiểm tra học kì 1 - lớp 11 - đề số 2

20.

Đề kiểm tra 15 phút số 1 học kì 2– Địa lí 12

21.

Đề kiểm tra 15 phút học kì II - lớp 11

22.

Đề thi HK1 môn Địa lí lớp 12 THPT Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

23.

Thi online - Bản đồ

Xem thêm

Thầy Nam - Khóa nền tảng Địa lí lớp 12

2. Ôn tập học kì 1 (Lớp 12)

Số đề thi: 5 Đang phát hành... loading

Sắp thi 20/10/2019
Sắp thi 02/12/2019

Thầy Hòa - Thầy Nam - Khóa Luyện thi THPTQG môn Địa lí năm 2020

1. Địa lí tự nhiên (Lớp 12)

Số đề thi: 13 Đã phát hành

2. Địa lí dân cư (Lớp 12)

Số đề thi: 3 Đã phát hành

7. Bản đồ (Lớp 10)

Số đề thi: 1 Đã phát hành

Sắp thi 21/11/2019
Sắp thi 28/11/2019
Sắp thi 01/12/2019
Sắp thi 07/12/2019
Sắp thi 13/12/2019

Xem thêm

Thầy Nam - Khóa Luyện đề trắc nghiệm THPTQG môn Địa lí năm 2020 - có video chữa

1.

Đề thi tham khảo kì thi THPTQG năm 2020 môn Địa lí - Bộ GD&ĐT (có video chữa)

2.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Địa lí năm 2020 - Đề số 1 (Có video chữa )

3.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Địa lí năm 2020- Đề số 2 (Có video chữa )

4.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Địa lí năm 2020 - Đề số 3 (Có video chữa )

5.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Địa lí năm 2020 - Đề số 4 (Có video chữa )

6.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Địa lí năm 2020- Đề số 5 (Có video chữa )

7.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Địa lí năm 2020 - Đề số 6 (Có video chữa )

8.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Địa lí năm 2020 - Đề số 7 (Có video chữa )

9.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Địa lí năm 2020 - Đề số 8 (Có video chữa )

10.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Địa lí năm 2020 - Đề số 9 (Có video chữa )

11.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Địa lí năm 2020- Đề số 10 (Có video chữa )

12.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Địa lí năm 2020- Đề số 11 (Có video chữa )

13.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Địa lí năm 2020 - Đề số 12 (Có video chữa )

14.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Địa lí năm 2020 - Đề số 13 (Có video chữa )

15.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Địa lí năm 2020- Đề số 14 (Có video chữa )

16.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Địa lí năm 2020 Đề số 15 (Có video chữa )

Thầy Nam - Khóa Hướng dẫn khai thác Atlat Địa lí Việt Nam

1.

Thi online - Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5 - Trang Hành chính

2.

Thi online - Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 6-7-8 - Trang Hình thể - Địa chất, Khoáng sản

3.

Thi online - Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 9-10 - Trang Khí hậu - Các hệ thống sông

4.

Thi online - Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 11-12 - Trang Đất - Sinh vật

5.

Thi online - Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 13-14 - Các miền Địa lí tự nhiên

6.

Thi online - Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 15-16 - Trang Dân số - Dân tộc

7.

Thi online - Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 17-18 - Trang Kinh tế chung - Nông nghiệp chung

8.

Thi online - Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 19-20 - Trang Nông nghiệp – Lâm nghiệp – Thủy sản

9.

Thi online - Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 21-22 - Trang Công nghiệp – Các ngành công nghiệp trọng điểm

10.

Thi online - Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 23-25 - Trang Giao thông – Du lịch

11.

Thi online - Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 24 - Trang Thương mại

12.

Thi online - Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 26 - Trang TDMNBB - ĐBSH

13.

Thi online - Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 27 - Trang BTB

14.

Thi online - Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 28 - Trang DHNTB - TN

15.

Thi online - Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 29 - Trang ĐNB - ĐBSCL

16.

Thi online - Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 30 - Trang Các vùng kinh tế trọng điểm

Khóa 800 câu hỏi trắc nghiệm Địa lí chọn lọc theo chuyên đề - có lời giải chi tiết

1. Địa lí tự nhiên

Số đề thi: 6 Đã phát hành

2. Địa lí dân cư

Số đề thi: 3 Đã phát hành

3. Địa lí các ngành kinh tế

Số đề thi: 4 Đã phát hành

4. Địa lí các vùng kinh tế

Số đề thi: 5 Đã phát hành

Khóa 1969 câu hỏi trắc nghiệm Địa lí chọn lọc theo mức độ - có lời giải chi tiết

1. Địa lí tự nhiên - Lớp 12

Số đề thi: 11 Đã phát hành

2. Địa lí dân cư - Lớp 12

Số đề thi: 3 Đã phát hành

Khóa Đề thi học kì môn Địa lí lớp 12 của các sở GD và các trường THPT trên cả nước - có lời giải chi tiết

Sắp thi 01/02/2020

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com