Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Địa lớp 12

Đề thi online Môn Địa lớp 12

Đề thi miễn phí

1.

Thi online - Vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ

2.

Đề thi chính thức THPT QG Môn Địa lí năm 2017 - Mã đề 301 (có lời giải chi tiết)

3.

Đề thi chính thức THPT QG Môn Địa lí năm 2017 - Mã đề 302 (có lời giải chi tiết)

4.

Thi online - Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 6-7-8 - Trang Hình thể - Địa chất, Khoáng sản

5.

Đề thi chính thức THPT QG Môn Địa lí năm 2017 - Mã đề 303 (có lời giải chi tiết)

6.

Đề thi chính thức THPT QG Môn Địa lí năm 2017 - Mã đề 304 (có lời giải chi tiết)

7.

Đề kiểm tra 15 phút số 1 học kì I - lớp 12

8.

Đề thi chính thức THPT QG Môn Địa lí năm 2018 - Mã đề 301 (có lời giải chi tiết)

9.

Thi online - Thiên nhiên phân hóa đa dạng

10.

Đề thi chính thức THPT QG Môn Địa lí năm 2018 - Mã đề 302 (có lời giải chi tiết)

11.

Đề thi chính thức THPT QG Môn Địa lí năm 2018 - Mã đề 303 (có lời giải chi tiết)

12.

Đề thi chính thức THPT QG Môn Địa lí năm 2018 - Mã đề 304 (có lời giải chi tiết)

13.

Đề thi tham khảo kì thi THPTQG năm 2019 môn Địa lí - Bộ GD&ĐT (có video chữa)

14.

Đề thi chính thức THPTQG môn Địa lí năm 2019 - Mã 301 (có lời giải chi tiết)

15.

Đề thi chính thức THPTQG môn Địa lí năm 2019 - Mã 302 (có lời giải chi tiết)

16.

Đề thi chính thức THPTQG môn Địa lí năm 2019 - Mã 303 (có lời giải chi tiết)

17.

Đề thi chính thức THPTQG môn Địa lí năm 2019 - Mã 304 (có lời giải chi tiết)

18.

Đề kiểm tra 15 phút số 2 học kì I - lớp 12

19.

Thi online - Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta

20.

Thi online - Chuyển dịch cơ cấu kinh tế - có đáp án

21.

Đề kiểm tra 15 phút số 1 học kì 2– Địa lí 12

22.

Vị trí Địa lí và phạm vi lãnh thổ

23.

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lí tự nhiên - Mức độ thông hiểu - đề số 1

24.

Đề kiểm tra 15 phút số 1 học kì II - lớp 12

25.

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

26.

Đề kiểm tra 15 phút số 2 học kì II - lớp 12

27.

Thi online - Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh, quốc phòng ở biển Đông và các đảo, quần đảo

28.

Đề thi HK1 môn Địa lí lớp 12 THPT Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

29.

Thi online - Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại

30.

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lí ngành kinh tế - Mức độ thông hiểu - Đề số 5 (có lời giải chi tiết)

31.

Đề kiểm tra 15 phút học kì I - lớp 11

32.

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Địa - Bộ GD&ĐT năm 2020 - Mã 302 (có lời giải chi tiết)

33.

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Địa - Bộ GD&ĐT năm 2020 - Mã 303 (có lời giải chi tiết)

34.

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Địa - Bộ GD&ĐT năm 2020 - Mã 304 (có lời giải chi tiết)

35.

Thi online - Hợp chúng quốc Hoa Kì

36.

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Địa - Bộ GD&ĐT năm 2020 - Mã 301 (có lời giải + video chữa)

37.

Câu hỏi trắc nghiệm Khái quát nền kinh tế - xã hội thế giới - Mức độ nhận biết (có lời giải chi tiết)

38.

Đề ôn tập kiểm tra học kì 1 - lớp 11 - đề số 2

39.

Đề kiểm tra 15 phút học kì II - lớp 11

Xem thêm

S1 - Thầy Nam - Khóa nền tảng Địa lí lớp 12 năm 2021

1.

Thi online – Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập

2.

Thi online - Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ

3.

Thi online - Đất nước nhiều đồi núi (Phần 1)

4.

Thi online - Đất nước nhiều đồi núi

5.

Đề kiểm tra 15 phút số 1 học kì I – Địa lí 12

6.

Thi online - Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển

7.

Đề kiểm tra 1 tiết giữa kì 1 - Địa lí 12

8.

Thi online - Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (Phần 1)

9.

Thi online - Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

10.

Thi online - Thiên nhiên phân hóa đa dạng

11.

Thi online - Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

12.

Thi online - Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai

13.

Thi online – Địa lí tự nhiên

14.

Đề ôn tập kiểm tra học kì 1 – Địa lí 12 - đề số 1 (có video chữa)

15.

Thi online – Đề kiểm tra học kì 1 – Địa lí 12 – đề số 1

16.

Đề ôn tập kiểm tra học kì 1 – Địa lí 12 - đề số 2 (có video chữa)

17.

Thi online – Đề kiểm tra học kì 1 – Địa lí 12 – đề số 2

18.

Thi online - Đặc điểm dân số và phân bố dân cư ở nước ta

19.

Thi online – Lao động và việc làm

20.

Thi online - Đô thị hóa

21.

Thi online - Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

22.

Thi online - Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta

23.

Thi online – Vấn đề phát triển nông nghiệp

24.

Thi online - Vấn đề phát triển thủy sản và lâm nghiệp

25.

Đề kiểm tra 15 phút số 1 học kì 2– Địa lí 12

26.

Thi online - Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

27.

Thi online - Cơ cấu ngành công nghiệp

28.

Thi online - Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm

29.

Thi online - Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp

30.

Thi online - Vấn đề phát triển ngành Giao thông vận tải và thông tin liên lạc

31.

Thi online – Vấn đề phát triển Thương mại và du lịch

32.

Thi online - Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ và Tây Nguyên

33.

Thi online - Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ

34.

Thi online – Vùng Đông Nam Bộ

35.

Thi online – Các vùng kinh tế trọng điểm

S2 - Thầy Hòa - Thầy Nam - Khóa Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học môn Địa lí năm 2021

1. Địa lí tự nhiên (Lớp 12)

Số đề thi: 16 Đã phát hành

2. Địa lí dân cư (Lớp 12)

Số đề thi: 3 Đã phát hành

7. Bản đồ (Lớp 10)

Số đề thi: 2

Sắp thi 20/10/2020
Sắp thi 20/12/2020
Sắp thi 27/12/2020
Sắp thi 30/12/2020
Sắp thi 05/01/2021
Sắp thi 11/01/2021

Xem thêm

S2 - Thầy Nam - Khóa Luyện thi cấp tốc 5++ môn Địa lí năm 2021

1. Kỹ năng Địa lí

Số đề thi: 4

Sắp thi 01/02/2021
Sắp thi 20/02/2021
Sắp thi 07/03/2021
Sắp thi 12/03/2021
Sắp thi 27/03/2021
Sắp thi 02/05/2021

S2 - Thầy Hòa - Khóa Kĩ năng làm bài tập thực hành môn Địa lí năm 2021

1.

Thi online - Kĩ năng làm câu hỏi trắc nghiệm biểu đồ, phân tích bảng số liệu - Tiết 1: Biểu đồ miền

2.

Thi online - Kĩ năng làm câu hỏi trắc nghiệm biểu đồ, phân tích bảng số liệu - Tiết 2: Biểu đồ tròn

3.

Thi online - Kĩ năng làm câu hỏi trắc nghiệm biểu đồ, phân tích bảng số liệu - Tiết 3: Biểu đồ đường và biểu đồ kết hợp

4.

Thi online - Kĩ năng thực hành trắc nghiệm phần Địa lí tự nhiên

5.

Thi online - Kĩ năng thực hành trắc nghiệm phần Địa lí dân cư (Tiết 1)

6.

Thi online - Kĩ năng thực hành trắc nghiệm phần Địa lí dân cư (Tiết 2)

7.

Thi online - Kĩ năng thực hành trắc nghiệm phần Địa lí ngành kinh tế (Tiết 1)

8.

Thi online - Kĩ năng thực hành trắc nghiệm phần Địa lí ngành kinh tế (Tiết 2)

9.

Thi online - Kĩ năng thực hành trắc nghiệm phần Địa lí ngành kinh tế (Tiết 3)

10.

Thi online - Kĩ năng làm việc với Atlat Địa lí Việt Nam (Tiết 1)

11.

Thi online - Kĩ năng làm việc với Atlat Địa lí Việt Nam (Tiết 2)

S2 - Thầy Nam - Khóa Hướng dẫn khai thác Atlat Địa lí Việt Nam năm 2021

1.

Thi online - Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5 - Trang Hành chính

2.

Thi online - Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 6-7-8 - Trang Hình thể - Địa chất, Khoáng sản

3.

Thi online - Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 9-10 - Trang Khí hậu - Các hệ thống sông

4.

Thi online - Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 11-12 - Trang Đất - Sinh vật

5.

Thi online - Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 13-14 - Các miền Địa lí tự nhiên

6.

Thi online - Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 15-16 - Trang Dân số - Dân tộc

7.

Thi online - Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 17-18 - Trang Kinh tế chung - Nông nghiệp chung

8.

Thi online - Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 19-20 - Trang Nông nghiệp – Lâm nghiệp – Thủy sản

9.

Thi online - Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 21-22 - Trang Công nghiệp – Các ngành công nghiệp trọng điểm

10.

Thi online - Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 23-25 - Trang Giao thông – Du lịch

11.

Thi online - Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 24 - Trang Thương mại

12.

Thi online - Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 26 - Trang TDMNBB - ĐBSH

13.

Thi online - Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 27 - Trang BTB

14.

Thi online - Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 28 - Trang DHNTB - TN

15.

Thi online - Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 29 - Trang ĐNB - ĐBSCL

16.

Thi online - Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 30 - Trang Các vùng kinh tế trọng điểm

S3 - Thầy Nam - Khóa luyện đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Địa lí năm 2021 - có video chữa

1.

Đề thi tham khảo kì thi THPTQG năm 2019 môn Địa lí - Bộ GD&ĐT (có video chữa)

2.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Địa lí năm 2021 - Đề số 1 (Có video chữa )

3.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Địa lí năm 2021- Đề số 2 (Có video chữa )

4.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Địa lí năm 2021- Đề số 3 (Có video chữa )

5.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Địa lí năm 2021 - Đề số 4 (Có video chữa )

6.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Địa lí năm 2021 - Đề số 6 (Có video chữa )

7.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Địa lí năm 2021 - Đề số 7 (Có video chữa )

8.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Địa lí năm 2021 - Đề số 8 (Có video chữa )

9.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Địa lí năm 2021 - Đề số 9 (Có video chữa )

10.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Địa lí năm 2021- Đề số 10 (Có video chữa )

11.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Địa lí năm 2021- Đề số 11 (Có video chữa )

12.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Địa lí năm 2021 - Đề số 12 (Có video chữa )

13.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Địa lí năm 2021 - Đề số 13 (Có video chữa )

14.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Địa lí năm 2021- Đề số 14 (Có video chữa )

15.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Địa lí năm 2021 Đề số 15 (Có video chữa )

16.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Địa lí năm 2021- Đề số 5 (Có video chữa )

S3 - Khóa Đề thi chính thức THPTQG môn Địa lí từ năm 2017 - 2020 (có lời giải chi tiết)

Khóa 800 câu hỏi trắc nghiệm Địa lí chọn lọc theo chuyên đề (có lời giải chi tiết) năm 2021

1. Địa lí tự nhiên

Số đề thi: 6 Đã phát hành

2. Địa lí dân cư

Số đề thi: 3 Đã phát hành

3. Địa lí các ngành kinh tế

Số đề thi: 4 Đã phát hành

4. Địa lí các vùng kinh tế

Số đề thi: 5 Đã phát hành

Khóa 1969 câu hỏi trắc nghiệm Địa lí chọn lọc theo mức độ (có lời giải chi tiết) năm 2021

1. Địa lí tự nhiên - Lớp 12

Số đề thi: 11 Đã phát hành

2. Địa lí dân cư - Lớp 12

Số đề thi: 3 Đã phát hành

Sắp thi 04/10/2020

Khóa Đề thi học kì môn Địa lí lớp 12 (có lời giải chi tiết) năm 2021

Sắp thi 01/02/2021

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com