`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Địa lớp 12

Đề thi online Môn Địa lớp 12

ĐỀ THI ĐANG PHÁT HÀNH

1.

Thi online - Địa lí công nghiệp

1.

Thi online - Vấn đề phát triển ngành Giao thông vận tải và thông tin liên lạc

1.

Thi online – Vấn đề phát triển Thương mại và du lịch

1.

Đề thi HK1 môn Địa lí lớp 12 sở GD&ĐT Đồng Nai - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

Đề thi miễn phí

1.

Vị trí Địa lí và phạm vi lãnh thổ

2.

Thi online - Vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ

3.

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lí tự nhiên - Mức độ thông hiểu - đề số 1

4.

Đề kiểm tra 15 phút số 1 học kì I - lớp 12

5.

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

6.

Đề kiểm tra 15 phút số 2 học kì I - lớp 12

7.

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lí ngành kinh tế - Mức độ thông hiểu - Đề số 5 (có lời giải chi tiết)

8.

Thi online - Chuyển dịch cơ cấu kinh tế - có đáp án

9.

Câu hỏi trắc nghiệm Khái quát nền kinh tế - xã hội thế giới - Mức độ nhận biết (có lời giải chi tiết)

10.

Đề kiểm tra 15 phút số 1 học kì II - lớp 12

11.

Thi online - Thiên nhiên phân hóa đa dạng

12.

Câu hỏi trắc nghiệm phần Bảng số liệu - biểu đồ - Mức độ vận dụng - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

13.

Đề kiểm tra 15 phút số 2 học kì II - lớp 12

14.

Thi online - Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh, quốc phòng ở biển Đông và các đảo, quần đảo

15.

Thi online - Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại

16.

Đề kiểm tra 15 phút học kì I - lớp 11

17.

Thi online - Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 6-7-8 - Trang Hình thể - Địa chất, Khoáng sản

18.

Thi online - Hợp chúng quốc Hoa Kì

19.

Đề ôn tập kiểm tra học kì 1 - lớp 11 - đề số 2

20.

Đề kiểm tra 15 phút số 1 học kì 2– Địa lí 12

21.

Đề kiểm tra 15 phút học kì II - lớp 11

22.

Đề thi HK1 môn Địa lí lớp 12 THPT Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

23.

Thi online - Bản đồ

24.

Đề thi THPTQG môn Địa lí năm 2019 - Mã 301 (có lời giải chi tiết)

25.

Đề thi THPTQG môn Địa lí năm 2019 - Mã 303 (có lời giải chi tiết)

26.

Đề thi THPTQG môn Địa lí năm 2019 - Mã 304 (có lời giải chi tiết)

27.

Đề thi tham khảo kì thi THPTQG năm 2020 môn Địa lí - Bộ GD&ĐT (có video chữa)

28.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Địa lí năm 2020 - Đề số 1 (Có video chữa )

29.

Đề thi thử THPT QG môn Địa Trường THPT Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc - lần 1 năm 2020 (có lời giải chi tiết)

Xem thêm

Thầy Nam - Khóa nền tảng Địa lí lớp 12

2. Ôn tập học kì 1 (Lớp 12)

Số đề thi: 5 Đang phát hành... loading

Sắp thi 02/12/2019

Thầy Hòa - Thầy Nam - Khóa Luyện thi THPTQG môn Địa lí năm 2020

1. Địa lí tự nhiên (Lớp 12)

Số đề thi: 13 Đã phát hành

2. Địa lí dân cư (Lớp 12)

Số đề thi: 3 Đã phát hành

7. Bản đồ (Lớp 10)

Số đề thi: 1 Đã phát hành

11. Địa lí dân cư (Lớp 10)

Số đề thi: 1 Đã phát hành

Sắp thi 13/12/2019

Xem thêm

Thầy Nam - Khóa Luyện đề trắc nghiệm THPTQG môn Địa lí năm 2020 - có video chữa

1.

Đề thi tham khảo kì thi THPTQG năm 2020 môn Địa lí - Bộ GD&ĐT (có video chữa)

2.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Địa lí năm 2020 - Đề số 1 (Có video chữa )

3.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Địa lí năm 2020- Đề số 2 (Có video chữa )

4.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Địa lí năm 2020 - Đề số 3 (Có video chữa )

5.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Địa lí năm 2020 - Đề số 4 (Có video chữa )

6.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Địa lí năm 2020- Đề số 5 (Có video chữa )

7.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Địa lí năm 2020 - Đề số 6 (Có video chữa )

8.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Địa lí năm 2020 - Đề số 7 (Có video chữa )

9.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Địa lí năm 2020 - Đề số 8 (Có video chữa )

10.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Địa lí năm 2020 - Đề số 9 (Có video chữa )

11.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Địa lí năm 2020- Đề số 10 (Có video chữa )

12.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Địa lí năm 2020- Đề số 11 (Có video chữa )

13.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Địa lí năm 2020 - Đề số 12 (Có video chữa )

14.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Địa lí năm 2020 - Đề số 13 (Có video chữa )

15.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Địa lí năm 2020- Đề số 14 (Có video chữa )

16.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Địa lí năm 2020 Đề số 15 (Có video chữa )

Thầy Nam - Khóa Hướng dẫn khai thác Atlat Địa lí Việt Nam

1.

Thi online - Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5 - Trang Hành chính

2.

Thi online - Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 6-7-8 - Trang Hình thể - Địa chất, Khoáng sản

3.

Thi online - Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 9-10 - Trang Khí hậu - Các hệ thống sông

4.

Thi online - Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 11-12 - Trang Đất - Sinh vật

5.

Thi online - Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 13-14 - Các miền Địa lí tự nhiên

6.

Thi online - Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 15-16 - Trang Dân số - Dân tộc

7.

Thi online - Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 17-18 - Trang Kinh tế chung - Nông nghiệp chung

8.

Thi online - Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 19-20 - Trang Nông nghiệp – Lâm nghiệp – Thủy sản

9.

Thi online - Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 21-22 - Trang Công nghiệp – Các ngành công nghiệp trọng điểm

10.

Thi online - Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 23-25 - Trang Giao thông – Du lịch

11.

Thi online - Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 24 - Trang Thương mại

12.

Thi online - Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 26 - Trang TDMNBB - ĐBSH

13.

Thi online - Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 27 - Trang BTB

14.

Thi online - Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 28 - Trang DHNTB - TN

15.

Thi online - Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 29 - Trang ĐNB - ĐBSCL

16.

Thi online - Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 30 - Trang Các vùng kinh tế trọng điểm

80 đề thi thử THPT QG môn Địa của các trường THPT chuyên trên cả nước năm 2020 (có lời giải chi tiết)

1.

Đề thi thử THPT QG môn Địa Trường THPT Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc - lần 1 năm 2020 (có lời giải chi tiết)

2.

Đề thi thử THPT QG môn Địa Trường THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc - lần 1 năm 2020 (có lời giải chi tiết)

3.

Đề thi thử THPT QG môn Địa sở GD&ĐT Hưng Yên - lần 1 năm 2020 (có lời giải chi tiết)

4.

Đề thi thử THPT QG môn Địa Trường THPT Hàn Thuyên - Bắc Ninh - lần 1 năm 2020 (có lời giải chi tiết)

5.

Đề thi thử THPT QG môn Địa Trường THPT Đồng Đậu - Vĩnh Phúc - lần 1 năm 2020 (có lời giải chi tiết)

6.

Đề thi thử THPT QG môn Địa Trường THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc - lần 1 năm 2020 (có lời giải chi tiết)

Khóa 800 câu hỏi trắc nghiệm Địa lí chọn lọc theo chuyên đề - có lời giải chi tiết

1. Địa lí tự nhiên

Số đề thi: 6 Đã phát hành

2. Địa lí dân cư

Số đề thi: 3 Đã phát hành

3. Địa lí các ngành kinh tế

Số đề thi: 4 Đã phát hành

4. Địa lí các vùng kinh tế

Số đề thi: 5 Đã phát hành

Khóa 1969 câu hỏi trắc nghiệm Địa lí chọn lọc theo mức độ - có lời giải chi tiết

1. Địa lí tự nhiên - Lớp 12

Số đề thi: 11 Đã phát hành

2. Địa lí dân cư - Lớp 12

Số đề thi: 3 Đã phát hành

Khóa Đề thi học kì môn Địa lí lớp 12 của các sở GD và các trường THPT trên cả nước - có lời giải chi tiết

Sắp thi 01/02/2020

Khóa Đề thi chính thức THPTQG môn Địa lí năm 2017, 2018 và 2019 - có lời giải chi tiết

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com