Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Anh lớp 8

Đề thi online Môn Anh lớp 8

[S1] - Cô Hương - Tiếng Anh 8 Global success mới - Năm 2024

1. Unit 1: Leisure Time

Số đề thi: 5 Đã phát hành

2. Unit 2: Life in the Countryside

Số đề thi: 5 Đã phát hành

3. Unit 3: Teenagers

Số đề thi: 5 Đã phát hành

4. Ôn tập giữa HK1

Số đề thi: 5 Đã phát hành

5. Unit 4: Ethnic Groups of Viet Nam

Số đề thi: 5 Đã phát hành

6. Unit 5: Our Customs and Traditions

Số đề thi: 5 Đã phát hành

7. Unit 6: Lifestyles

Số đề thi: 5 Đã phát hành

8. Ôn tập HK1

Số đề thi: 5 Đã phát hành

Sắp thi 16/12/2023

10. Unit 8: Shopping

Số đề thi: 5

Sắp thi 21/12/2023

11. Unit 9: Natural Disasters

Số đề thi: 5

Sắp thi 25/01/2024

12. Ôn tập giữa HK2

Số đề thi: 5

Sắp thi 16/02/2024
Sắp thi 02/03/2024
Sắp thi 17/03/2024
Sắp thi 01/04/2024

16. Ôn tập HK2

Số đề thi: 5

Sắp thi 15/04/2024

Xem thêm

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com