Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Anh lớp 8

Đề thi online Môn Anh lớp 8

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Unit 1 tiếng Anh 8 mới

2.

Kiểm tra 45 phút - lần 1 HKI - tiếng Anh 8 mới

3.

Kiểm tra 15 phút - lần 2 HKI - tiếng Anh 8 mới

4.

BTVN - Thi học kì I tiếng Anh 8 mới - Có video chữa

5.

BTVN - Thi học kì II - tiếng Anh 8 mới - Có video chữa

6.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 8 - Đề số 1

7.

Đề ôn tập giữa HK2 tiếng Anh 8 - Đề số 1

8.

BTVN - Unit 1 - A closer look 2

9.

Kiểm tra tổng hợp Unit 3 (Có video chữa)

10.

BTVN - Unit 2 - A closer look 1

[S1] - Cô Hương - Tiếng Anh 8 Global success mới - Năm 2024

1. Unit 1: Leisure Time

Số đề thi: 5 Đã phát hành

2. Unit 2: Life in the Countryside

Số đề thi: 5 Đã phát hành

3. Unit 3: Teenagers

Số đề thi: 5 Đã phát hành

4. Ôn tập giữa HK1

Số đề thi: 5 Đã phát hành

5. Unit 4: Ethnic Groups of Viet Nam

Số đề thi: 5 Đã phát hành

Sắp thi 15/10/2023

7. Unit 6: Lifestyles

Số đề thi: 5

Sắp thi 04/11/2023

8. Ôn tập HK1

Số đề thi: 5

Sắp thi 26/11/2023
Sắp thi 16/12/2023

10. Unit 8: Shopping

Số đề thi: 5

Sắp thi 21/12/2023

11. Unit 9: Natural Disasters

Số đề thi: 5

Sắp thi 25/01/2024

12. Ôn tập giữa HK2

Số đề thi: 5

Sắp thi 16/02/2024
Sắp thi 02/03/2024
Sắp thi 17/03/2024
Sắp thi 01/04/2024

16. Ôn tập HK2

Số đề thi: 5

Sắp thi 15/04/2024

Xem thêm

[S1] - Cô Thu Hà - Tiếng Anh 8 Global success mới - Năm 2024

1. Unit 1: Leisure Time

Số đề thi: 5 Đã phát hành

2. Unit 2: Life in the Countryside

Số đề thi: 5 Đã phát hành

3. Unit 3: Teenagers

Số đề thi: 5 Đã phát hành

5. Unit 4: Ethnic Groups of Viet Nam

Số đề thi: 5 Đã phát hành

6. Unit 5: Our Customs and Traditions

Số đề thi: 5 Đã phát hành

7. Unit 6: Lifestyles

Số đề thi: 5 Đã phát hành

Sắp thi 10/05/2023

9. Unit 7: Environmental Protection

Số đề thi: 5 Đã phát hành

10. Unit 8: Shopping

Số đề thi: 5

Sắp thi 12/05/2023

11. Unit 9: Natural Disasters

Số đề thi: 5

Sắp thi 13/05/2023
Sắp thi 15/05/2023
Sắp thi 16/05/2023
Sắp thi 17/05/2023
Sắp thi 18/05/2023
Sắp thi 20/05/2023

Xem thêm

[S1] - Cô Hà Phương - Tiếng Anh 8 I-Learn Smart World mới - Năm 2024

1. Unit 1: Free time

Số đề thi: 5 Đã phát hành

2. Unit 2: Life in the Country

Số đề thi: 5 Đã phát hành

Sắp thi 20/07/2023

4. Unit 3: Protecting the Environment

Số đề thi: 5 Đã phát hành

5. Unit 4: Disasters

Số đề thi: 4 Đã phát hành

Sắp thi 10/10/2023
Sắp thi 10/11/2023
Sắp thi 10/12/2023
Sắp thi 15/12/2023

10. Unit 7: Teens

Số đề thi: 5

Sắp thi 25/01/2024
Sắp thi 29/02/2024
Sắp thi 25/03/2024

Xem thêm

[S1] - Cô Đỗ Thảo - Tiếng Anh 8 Friends Plus mới - Năm 2024

1. Starter Unit

Số đề thi: 4 Đã phát hành

2. Unit 1: Fads and fashions

Số đề thi: 7 Đã phát hành

3. Unit 2: Sensations

Số đề thi: 7 Đã phát hành

4. Ôn tập GHK1

Số đề thi: 5 Đã phát hành

5. Unit 3: Adventure

Số đề thi: 7

Sắp thi 13/10/2023

6. Unit 4: Material world

Số đề thi: 7

Sắp thi 26/10/2023

7. Ôn tập HK1

Số đề thi: 5

Sắp thi 16/11/2023

8. Unit 5: Years ahead

Số đề thi: 7

Sắp thi 30/11/2023

9. Unit 6: Learn

Số đề thi: 7

Sắp thi 17/12/2023

10. Ôn tập GHK2

Số đề thi: 5

Sắp thi 14/01/2024

11. Unit 7: Big ideas

Số đề thi: 7

Sắp thi 29/01/2024

12. Unit 8: On screen

Số đề thi: 7

Sắp thi 12/02/2024

13. Ôn tập HK2

Số đề thi: 5

Sắp thi 29/03/2024

Xem thêm

[S1] - Cô Hoàn - Tiếng Anh 8 (chương trình SGK Hệ 10 năm) - Năm 2024

1. Unit 1. Leisure Activities

Số đề thi: 2 Đã phát hành

2. Unit 2. Life in the Countryside

Số đề thi: 2 Đã phát hành

3. Unit 3. Peoples of Viet Nam

Số đề thi: 2 Đã phát hành

4. Review 1 (Units 1 - 2 - 3)

Số đề thi: 1 Đã phát hành

6. Unit 4. Our Customs and Traditions

Số đề thi: 2 Đã phát hành

7. Unit 5. Festivals in Viet Nam

Số đề thi: 2 Đã phát hành

8. Unit 6. Folk Tales

Số đề thi: 2 Đã phát hành

9. Review 2 ( Units 4 - 5 - 6 )

Số đề thi: 1 Đã phát hành

10. Ôn thi học kì I

Số đề thi: 5 Đã phát hành

11. Unit 7. Pollution

Số đề thi: 2 Đã phát hành

12. Unit 8. English Speaking Countries

Số đề thi: 2 Đã phát hành

13. Unit 9. Natural Disasters

Số đề thi: 2 Đã phát hành

14. Review 3 ( Units 7 - 8 - 9 )

Số đề thi: 1 Đã phát hành

16. Unit 10. Communication

Số đề thi: 2 Đã phát hành

17. Unit 11. Science and Technology

Số đề thi: 2 Đã phát hành

18. Unit 12.Life on Other Planets

Số đề thi: 2 Đã phát hành

19. Review 4 ( Units 10 - 11 - 12 )

Số đề thi: 1 Đã phát hành

20. Ôn thi học kì II

Số đề thi: 5 Đã phát hành

Xem thêm

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com