Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Anh lớp 8

Đề thi online Môn Anh lớp 8

[S1] - Cô Hà Phương - Tiếng Anh 8 I-Learn Smart World mới - Năm 2024

1. Unit 1: Free time

Số đề thi: 5 Đã phát hành

2. Unit 2: Life in the Country

Số đề thi: 5 Đã phát hành

4. Unit 3: Protecting the Environment

Số đề thi: 5 Đã phát hành

5. Unit 4: Disasters

Số đề thi: 4 Đã phát hành

6. Ôn tập HK1 - Môn Tiếng Anh 8

Số đề thi: 5 Đã phát hành

7. Unit 5: Science and Technology

Số đề thi: 5 Đã phát hành

Sắp thi 10/12/2023
Sắp thi 15/12/2023

10. Unit 7: Teens

Số đề thi: 5

Sắp thi 25/01/2024
Sắp thi 29/02/2024
Sắp thi 25/03/2024

Xem thêm

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com