Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Anh lớp 8

Đề thi online Môn Anh lớp 8

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Unit 1 tiếng Anh 8 mới

2.

Kiểm tra 45 phút - lần 1 HKI - tiếng Anh 8 mới

3.

Kiểm tra 15 phút - lần 2 HKI - tiếng Anh 8 mới

4.

BTVN - Thi học kì I tiếng Anh 8 mới - Có video chữa

5.

BTVN - Thi học kì II - tiếng Anh 8 mới - Có video chữa

6.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 8 - Đề số 1

7.

Đề ôn tập giữa HK2 tiếng Anh 8 - Đề số 1

[S1] - Cô Hoàn - Tiếng Anh 8 (chương trình SGK Hệ 10 năm) - Năm 2024

1. Unit 1. Leisure Activities

Số đề thi: 2 Đã phát hành

2. Unit 2. Life in the Countryside

Số đề thi: 2 Đã phát hành

3. Unit 3. Peoples of Viet Nam

Số đề thi: 2 Đã phát hành

4. Review 1 (Units 1 - 2 - 3)

Số đề thi: 1 Đã phát hành

6. Unit 4. Our Customs and Traditions

Số đề thi: 2 Đã phát hành

7. Unit 5. Festivals in Viet Nam

Số đề thi: 2 Đã phát hành

8. Unit 6. Folk Tales

Số đề thi: 2 Đã phát hành

9. Review 2 ( Units 4 - 5 - 6 )

Số đề thi: 1 Đã phát hành

10. Ôn thi học kì I

Số đề thi: 5 Đã phát hành

11. Unit 7. Pollution

Số đề thi: 2 Đã phát hành

12. Unit 8. English Speaking Countries

Số đề thi: 2 Đã phát hành

13. Unit 9. Natural Disasters

Số đề thi: 2 Đã phát hành

14. Review 3 ( Units 7 - 8 - 9 )

Số đề thi: 1 Đã phát hành

16. Unit 10. Communication

Số đề thi: 2 Đã phát hành

17. Unit 11. Science and Technology

Số đề thi: 2 Đã phát hành

18. Unit 12.Life on Other Planets

Số đề thi: 2 Đã phát hành

19. Review 4 ( Units 10 - 11 - 12 )

Số đề thi: 1 Đã phát hành

20. Ôn thi học kì II

Số đề thi: 5 Đã phát hành

Xem thêm

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com