Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Anh lớp 8

Đề thi online Môn Anh lớp 8

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Unit 1 - A closer look 2

2.

Kiểm tra tổng hợp Unit 3 (Có video chữa)

3.

BTVN - Unit 2 - A closer look 1

[S1] - Cô Thu Hà - Tiếng Anh 8 Global success mới - Năm 2024

1. Unit 1: Leisure Time

Số đề thi: 5 Đã phát hành

2. Unit 2: Life in the Countryside

Số đề thi: 5 Đã phát hành

3. Unit 3: Teenagers

Số đề thi: 5 Đã phát hành

5. Unit 4: Ethnic Groups of Viet Nam

Số đề thi: 5 Đã phát hành

6. Unit 5: Our Customs and Traditions

Số đề thi: 5 Đã phát hành

7. Unit 6: Lifestyles

Số đề thi: 5 Đã phát hành

8. Ôn tập HK1 - Môn Tiếng Anh 8

Số đề thi: 5 Đã phát hành

9. Unit 7: Environmental Protection

Số đề thi: 5 Đã phát hành

10. Unit 8: Shopping

Số đề thi: 5 Đã phát hành

11. Unit 9: Natural Disasters

Số đề thi: 5 Đã phát hành

Sắp thi 15/05/2023

13. Unit 10: Communication in the Future

Số đề thi: 5 Đang phát hành... loading

Sắp thi 17/05/2023
Sắp thi 18/05/2023
Sắp thi 20/05/2023

Xem thêm

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com