Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Các loại câu, các loại mệnh đề trong Tiếng Anh

Với chuyên đề luyện Các loại câu trong Tiếng Anh, các bạn sẽ đuợc tìm hiểu về các loại câu, các loại mệnh đề… thường được sử dụng trong Tiếng Anh.

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài 1:

X:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

Câu hỏi số 1:

Far from rejecting my offer, he accepted it gladly.  

Câu hỏi số 2:

But for his father’s early retirement, Peter would not have taken over the family business.  

Câu hỏi số 3:

I don’t agree with prohibiting smoking in bars.

Câu hỏi số 4:

We had planned to walk right round the lake, but the heavy rain made this impossible.  

Câu hỏi số 5:

She has always had a good relationship with the children.

Câu hỏi số 6:

The coffee was not strong. It didn’t keep us awake.  

Câu hỏi số 7:

Alison bought the big house because she wanted to open a hotel.  

Câu hỏi số 8:

Although he was very tired, he agreed to help me with my homework.  

Câu hỏi số 9:

I can’t remember when I last saw him, but it’s certainly a long time ago.  

Câu hỏi số 10:

“Shall I carry the suitcase for you, Mary?” said John.  

Bài 2:

Câu X:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to choose the sentence which is closest  in meaning to the given one. 

Câu hỏi số 1:

I didn’t listen to him and I didn’t succeed.  

Câu hỏi số 2:

Calling Jim is pointless because his phone is out of order.

Câu hỏi số 3:

I’m like my mum, whereas my brother looks like my dad.

Câu hỏi số 4:

People on Jeju Island have a unique culture.  

Câu hỏi số 5:

Paul fell ill, so he didn't attend the conference.  

Bài 3:

Choose the sentence that is similar in meaning to the one given. 

Câu hỏi số 1:

The outcome of the election was never in doubt. 

Câu hỏi số 2:

Peter emphasized the importance of being thoughtful toward one another. 

Câu hỏi số 3:

People no longer smoke so many cigarettes as they used to. 

Câu hỏi số 4:

Although you work really hard, you will never be promoted here. 

Câu hỏi số 5:

We regret to inform you that your application has been not successful. 

Bài 4:

Mark the letter A, B, C, or D on you answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Câu hỏi số 1:

He is very intelligent. He can solve all the problems in no time.

Câu hỏi số 2:

We cut down many forests. The Earth becomes hot.

Câu hỏi số 3:

You don’t try to work hard. You will fail in the exam.

Câu hỏi số 4:

The coffee was not strong. It didn’t keep us awake.

Câu hỏi số 5:

He didn’t take his father’s advice. That’s why he is out of work.

Bài 5:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

Câu hỏi số 1:

“I was not there at the time,” he said.

Câu hỏi số 2:

“Let’s go out for a walk now,” he suggested.

Câu hỏi số 3:

“I am sorry, Jean. I broke your bicycle,” said John.

Câu hỏi số 4:

“I would like you not to go out with him, Ann” says her mother.

Câu hỏi số 5:

“You broke my glasses,” said the woman to me.

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com