Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dao động cơ học

Dao động cơ là một chuyên đề hay và không thể thiếu trong các đề thi tốt nghiệp, đại học chuyên đề này giúp các em xác định các đại lượng cơ bản

Bài tập luyện

Câu 1: Vật dao động điều hòa với phương trình x = 5cos(2πt + frac{pi }{6}) cm. Xác định số lần vật đi qua vị trí x = - 2,5cm theo chiều dương trong một giây đầu tiên?

      

A. 1 lần   

B. 2 lần  

C. 3 lần 

D. 4 lần

Câu 2: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số và có dạng như sau: x1 = √3cos(4t + \varphi1) cm, x2 = 2cos(4t + \varphi2) cm (t tính bằng giây) với 0 ≤\varphi1    -\varphi2  ≤ II. Biết phương trình dao động tổng hợp x = cos(4t + p/6) cm. Hãy xác định \varphi1.

A. 2π /3

B. π /6

C. -π /6

D. π /2

Câu 3: Trong dao động điều hòa của con lắc lò xo, lực phục hồi tác dụng lên vật

A. Tỉ lệ nghịch với khoảng cách từ vật đến vị trí cân bằng và hướng ra xa vị trí cân bằng.       

B. Tỉ lệ với độ biến dạng của lò xo.        

C. Có giá trị không đổi.             

D. Tỉ lệ với khoảng cách từ vật đến vị trí cân bằng và luôn hướng về vị trí cân bằng.t

Câu 4: Hai vật dao động điều hòa theo hai trục tọa độ song song cùng chiều. Phương trình dao động của hai vật tương ứng là x1=Acos(3πt + φ1) và x2=Acos(4πt + φ2). Tại thời điểm ban đầu, hai vật đều có li độ bằng A/2 nhưng vật thứ nhất đi theo chiều dương trục tọa độ, vật thứ hai đi theo chiều âm trục tọa độ. Khoảng thời gian ngắn nhất để trạng thái của hai vật lặp lại như ban đầu là

A. 3s

B.  2s.          

C. 4s.

D. 1 s.

Câu 5: Một con lắc đơn dao động điều hòa trong trường trọng lực. Biết trong quá trình dao động, độ lớn lực căng dây lớn nhất gấp 1,1 lần độ lớn lực căng dây nhỏ nhất. Con lắc dao động với biên độ góc là

A. \sqrt{\frac{3}{35}}rad

B. \sqrt{\frac{2}{31}}rad

C. \frac{3}{31}\sqrt{}rad

D. \sqrt{\frac{4}{33}}rad

Câu 6:  Con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm vật nhỏ khối lượng m, lò xo nhẹ có độ cứng k, chiều dài tự nhiên ℓo, đầu trên cố định. Gia tốc trọng trường là g, vmax là vận tốc cực đại. Kích thích cho vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ A > \frac{mg}{k}. ta thấy khi

A. chiều dài lò xo ngắn nhất thì độ lớn lực đàn hồi nhỏ nhất.         

B. độ lớn lực phục hồi bằng \frac{mv_{max}^{2}}{2A} thì thế năng nhỏ hơn động năng 3 lần.

C. vật ở dưới vị trí cân bằng và động năng bằng ba lần thế năng thì độ giãn của lò xo là ℓo +\frac{mg}{k} +\frac{A}{2} .            

D. độ lớn lực kéo về nhỏ nhất thì độ lớn lực đàn hồi bằng 0,5mg.

Câu 7: Một vật dao động điều hòa khi đang chuyển động từ vị trí cân bằng đến vị trí biên âm thì

A. vectơ vận tốc ngược chiều với vectơ gia tốc.                 

B. độ lớn vận tốc và gia tốc cùng tăng.                

C. vận tốc và gia tốc cùng có giá trị âm.                            

D. độ lớn vận tốc và độ lớn gia tốc cùng giảm.

Câu 8: Truyền cho quả nặng của con lắc đơn đang đứng yên ở vị trí cân bằng một vận tốc v0=1/3m/s theo phương ngang thì nó dao động điều hòa với biên độ góc α0=60 .Lấy g=10m/s2.chu kỳ dao động của con lắc bằng

A. 2,00s.

B. 2,60s.

C. 30,0ms.

D. 2,86s.

Câu 9: Một đồng hồ quả lắc chạy đúng ở mặt đất. Nếu đưa lên Mặt Trăng thì trong một ngày đêm (24 giờ) đồng hồ chạy chậm 852 phút. Bỏ qua sự nở dài vì nhiệt; lấy gia tốc rơi tự do ở mặt đất là g = 9,80 m/s2. Gia tốc rơi tự do ở Mặt Trăng là

A. 6,16 m/s2

B. 1,63 m/s2.

C. 1,90 m/s2.

D. 4,90 m/s2.

Câu 10: Một con lắc đơn có chiều dài 120cm, dao động điều hoà với chu kỳ T. Để chu kỳ con lắc giảm 10%, chiều dài con lắc phải

A. tăng 22,8cm.

B. giảm 28,1cm.

C. giảm 22,8cm.

D. tăng 28,1cm.

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com