Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Lịch sử Việt Nam giai đoạn 1919 - 2000

Trong chuyên đề này, Tuyensinh247 sẽ giúp các em tổng hợp các kiến thức quan trọng về Lịch sử Việt Nam giai đoạn từ 1919 đến 2000. Các nội dung trong chuyên

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Câu hỏi số 31:

Nêu những bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám năm 1945. Đảng ta đã vận dụng những bài học đó trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ như thế nào?

Câu hỏi: 54585

Câu hỏi số 32:

Phân tích những tác động của tình hình thế giới đến cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Câu hỏi: 54580

Câu hỏi số 33:

Trình bày hai miền Nam - Bắc và những thành tựu trong việc khắc phục hậu quả chiến tranh, ổn định xã hội, khôi phục kinh tế sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1975).

Câu hỏi: 54299

Câu hỏi số 34:

Trong hoàn cảnh nào Chủ tịch Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động kháng chiến chống thực dân Pháp trong cả nước (19/12/1946).

Câu hỏi: 54297

Câu hỏi số 35:

Trình bày sự khác biệt trong chủ trương chuyển hướng đấy tranh của Đảng thời kì 1939 - 1945 so với thời kì 1936 - 1939.

Câu hỏi: 54285

Câu hỏi số 36:

Nêu những thành tựu và những yếu kém trong bước đầu cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội ( 1976-1986).

Câu hỏi: 54181

Câu hỏi số 37:

Phân tích ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 1945.

Câu hỏi: 54122

Câu hỏi số 38:

Kế hoạch quân sự Nava và thắng lợi quân sự của nhân dân  Việt Nam trong chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954.

Câu hỏi: 53683

Câu hỏi số 39:

Hoàn cảnh lịch sử và nội dung Hội nghị lần thứ 8 của Ban chấp hành Trung Ương Đảng (5-1941).

Câu hỏi: 53620

Câu hỏi số 40:

Nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước. Phân tích sự lãnh đạo tài tình của Đảng trong cuộc tổng tiến công mùa Xuân năm 1975

Câu hỏi: 53571

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com