Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phương trình, Bất PT và hệ PT mũ và lôgarit

Chuyên đề này giới thiệu một số bài toán về phương trình, bất phương trình, hệ phương trình mũ và logarit, ôn tập các phương pháp giải hệ phương trình

Bài tập luyện

Câu hỏi số 11:

Giải phương trình: 2log3(x3 +1) = log3 (2x-1)2 + log√3 (x+1)

Câu hỏi số 12:

Giải hệ phương trình:

\left \{ \begin{matrix} y^{4}-4x+2^{xy-2x+4}=5\\ 2^{x}+x^{3}=y^{3}+2^{y} \end{matrix}

Câu hỏi số 13:

Giải phương trình: x2 – (3 – 2x)x + 2(1 – 2x) = 0

Câu hỏi số 14:

Giải phương trình: log5(3 + \dpi{100} \sqrt{3^{x}+1}) = log4(3x + 1)

Câu hỏi số 15:

Giải phương trình:  \dpi{100} \frac{1}{2}log_{\sqrt{2}} (x + 3) + \dpi{100} \frac{1}{4}.log4(x - 1)8 = log24x

Câu hỏi số 16:

Giải bất phương trình: \frac{1}{2}log2(2 + x) + log_{\frac{1}{2}} (4 - \sqrt[4]{18-x}) ≤ 0 .

Câu hỏi số 17:

Giải bất phương trình trên R:

\sqrt{8+2^{1+\sqrt{3-x}}-4^{\sqrt{3-x}}} + 2^{1+\sqrt{3-x}} ≤ 5

Câu hỏi số 18:

Giải hệ phương trình \left\{\begin{matrix} x^{2}y+y^{3}-y^{2}+y=x^{2}+1\\ (6x+y)log_{\frac{1}{2}}^{2}(x+y)+(x-y)log_{\sqrt{2}}(x+y)^{3}-7=0 \end{matrix}\right.

Câu hỏi số 19:

Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} 2^{x^2} - 4.3^y = -32 & \\ (\sqrt{2})^{x^2} - 2(\sqrt{3})^y = -4 & \end{matrix}\right.

Câu hỏi số 20:

Giải phương trình: \frac{2(1+2^{5x})}{1+2^{x}} + \frac{2^{3x+1}}{1+2^{2x}} = 2x(1 + 2x + 22x

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com