Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phương trình, Bất PT và hệ PT mũ và lôgarit

Chuyên đề này giới thiệu một số bài toán về phương trình, bất phương trình, hệ phương trình mũ và logarit, ôn tập các phương pháp giải hệ phương trình

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 1:

a) Gỉai phương trình :

 

b) Cho một đa giác đều n đỉnh , n ε N và n≥3. Tìm n biết rằng đa giác đã cho có 27 đường chéo.

Câu hỏi số 2:

Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} log_{\sqrt{2}}x - log_{2}(y+1)=0\\ \sqrt{x+1}= y-2x \end{matrix}\right. (x, y ∊ R)

Câu hỏi số 3:

Giải phương trình 1+log_{\sqrt{2}}\sqrt{x^{2}-3x} = log4(2x-1)2\frac{1}{2}log_{\sqrt{2}}(x+1)

Câu hỏi số 4:

Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} 4^{x}+2^{x+2y}=2.16^{y}\\ log_{2}y.log_{2}(x-y)=log_{2}x-log_{2}y \end{matrix}\right. (x,y ∊  R)

Câu hỏi số 5:

Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} \sqrt{x-1}+\sqrt{2-y}=1\\ log_{\sqrt[3]{9}}(9x^{2})+log_{3}\frac{1}{y^{3}}=3 \end{matrix}\right. (x,y ϵ R)

Câu hỏi số 6:

Giải phương trình log2 \frac{4^{x}-2^{x}+1}{2.16^{x}-2.4^{x}+1}= 2x(2.8x – 3.2x + 1)

Câu hỏi số 7:

Giải phương trình: log3(3x +1).log3 (3x+2 +9)=3

Câu hỏi số 8:

Giải bất phương trình: 2^{x^{3}+x^{2}-1} + 2^{x^{3}} < 2^{x^{2}-\sqrt{x+1}} + 2^{1-\sqrt{x+1}}

Câu hỏi số 9:

Giải bất phương trình : 2^{log_{\sqrt{2}}^e_2x}+ 4^{log_{2}^{2}x} - 20 ≤ 0

Câu hỏi số 10:

Giải hệ phương trình: \left\{ \begin{array}{l} {3^{x + 3y - 2}} + {6.3^e_y^2} + 4x - 2 = {3^{5y - 3x}} + {2.3^e_{\left( {y + 1} \right)}^2}\\ 1 + 2.\sqrt {x + y - 1} = 3.\sqrt[3]e_3y - 2x \end{array} \right.

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com