Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tổng hợp hoá học hữu cơ

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Câu hỏi số 21:

Cho các chất sau: propen; propin; buta-1,3-dien, benzene, toluene, stiren

Trong các chất trên, số chất có khả năng làm mất màu dung dịch brom là?

Câu hỏi số 22:

Cho 13,8 gam chất hữu cơ X có CTPT C7H8 tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3/NH3, thu được 45,9 gam kết tủa. X có bao nhiêu đồng phân cấu tạo thỏa mãn tính chất trên?

Câu hỏi số 23:

Cho các chất sau: axetilen, axit fomic, fomanđehit, phenyl fomat, glucôzơ, axeton, anđehit axetic, metyl axetat, mantôzơ, natri fomat. Số chất có thể tham gia phản ứng tráng gương là

Câu hỏi số 24:

Cho dãy các chất: etanal, eten,  etin, axit fomic, axit benzoic, axit crilic,anilin, metylfomat, etanol, benzen, isopren. Số chất trong dãy làm mất màu dung dịch brom là

Câu hỏi số 25:

Cho các chất : glucozơ, fructozơ, axit fomic, axeton, phenol , stiren, naphtalen  . Số chất có thể làm mất màu nước brom là .

Câu hỏi số 26:

Ứng với công thức C3H8On có bao nhiêu đồng phân chỉ chứa nhóm chức –OH trong phân tử có thể hoà tan được Cu(OH)2 ?

Câu hỏi số 27:

Hỗn hợp E gồm một axit cacboxylic X và andehit Y có cùng số nguyên tử cacbon. Đốt cháy a mol X cũng như Y đều thu được a mol H2O. Mặt khác hydro hóa y mol Y cần 2y mol H2 (Ni, t0) thu được ancol Z. Đun X và Z với H2SO4 đặc làm xúc tác thu được chất hữu cơ G không tác dụng được với natri kim loại. Khối lượng mol của G là.

Câu hỏi số 28:

 

Cho các chất sau: CH3-CHO(1); HC ≡ CH(2); H2C=CH2 (3); CH3-C≡  C-CH3(4); HC≡  C-CH3 (5); HCOOH (6). Dãy gồm các chất phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 dư đều tạo kết tủa màu vàng là:

Câu hỏi số 29:

Hợp chất hữu cơ X có khối lượng phân tử 60 đvC, chỉ chứa các nguyên tố C,H,O. Số CTCT có thể có của X là?

Câu hỏi số 30:

Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp X (glucozơ, fructozơ, metylfomat, metanal và axitetanoic) cần 2,688 lít O2 (điều kiện chuẩn). Dẫn sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch Ba(OH)2 dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com