Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Luyện thi đại học môn địa lý

Tổng hợp bộ đề thi đại học cao đẳng môn Địa Lý khối C 5 năm gần đây nhất và bộ đề thi thử đại học môn Địa năm 2014 của thầy cô giáo trên Tuyensinh247 và các trường THPT trên cả nước. Đề thi được cập nhật hàng ngày trên Tuyensinh247.com

 • icon

  5 Chuyên đề

  Cơ bản và nâng cao

 • icon

  32,606 bài tập

  Hay và mới nhất theo chuyên đề

 • icon

  2,519,860 Lượt luyện

  Luyện bài tập Môn Địa lớp 12

Tên chuyên đề Số bài tập Dạng bài tập

Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập

16 bài tập
0 dạng bài

Địa lý tự nhiên

85 bài tập
0 dạng bài

Địa lý dân cư

34 bài tập
0 dạng bài

Địa lý các ngành kinh tế

84 bài tập
0 dạng bài

Địa lý vùng kinh tế

89 bài tập
0 dạng bài
Bài tập Môn Địa lớp 12 mới nhất

Câu 1

Sản lượng lương thực và bình quân lương thực trên đầu người của Đồng bằng sông Hồng thời kì 1995-2009.

         

 

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2010, NXB Thống kê, 2011, trang 232)

Anh (chị) hãy:

Tính số dân của đồng bằng sông Hồng thời kì 1995-2009 (nghìn người)? Vẽ trên cùng một biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng số dân, sản lượng lương thực và bình quân lương thực trên đầu người của đồng bằng sông Hồng thời kì 1995-2009? Nhận xét và giải thích về tốc độ thay đổi của các tiêu chí từ biết đồ đã vẽ?

Địa lý vùng kinh tế - Câu hỏi : 60241

Câu 2

Vai trò của ngành sản xuất lương thực trong nền kinh tế nước ta? Phân tích điều kiện phát triển ngành sản xuất lương thực, thực phẩm ở nước ta. Nêu những thành tựu trong sản xuất cây lương thực của nước ta?

Địa lý các ngành kinh tế - Câu hỏi : 60240

Câu 3

1. Trình bày ảnh hưởng của biển Đông đối với các điều kiện tự nhiên của nước ta?

2. Tại sao vấn đề việc làm lại đang là vấn đề được cả nước quan tâm?

Địa lý tự nhiên - Câu hỏi : 60214

Câu 4

Chứng minh rằng nước ta đang khai thác ngày càng có hiệu quả đặc điểm của nền nông nghiệp nhiệt đới? Nêu sự khác biệt cơ bản giữa nền nông nghiệp cổ truyền và nền nông nghiệp hàng hóa hiện đại.

Địa lý các ngành kinh tế - Câu hỏi : 60199

Câu 5

Phân tích khả năng và hiện trạng phát triển chăn nuôi gia súc của Trung du miền núi phía Bắc. Tại sao ở Trung du miền núi phía Bắc đàn trâu được nuôi với số lượng lớn hơn đàn bò?

Địa lý vùng kinh tế - Câu hỏi : 60188

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com