Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Địa lý dân cư

Trong chuyên đề này sẽ giới thiệu tới các em về đặc điểm dân số và phân bố dân cư, lao động và việc làm,đô thị hóa,chất lượng cuộc sống.

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Câu hỏi số 1:

a. Hãy nêu các biểu hiện đặc trưng và nguyên nhân của sông ngòi vùng nhiệt đới ẩm gió mùa ở nước ta?

b. Chứng minh rằng dân cư nước ta phân bố không đều. Nguyên nhân dẫn đến sự phân bố đó?

Câu hỏi: 60169

Câu hỏi số 2:

Cho bảng số liệu sau:

SỐ DÂN NƯỚC TA PHÂN THEO THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN QUA CÁC NĂM (đơn vị: nghìn người)

Qua bảng số liệu trên, anh (chị) hãy:

1. Vẽ biểu đồi thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi cơ cấu số dân nước ta phân theo thành thị và nông thôn từ 1990-2007

2. Nhận xét và giải thích sự thay đổi cơ cấu đó?

Câu hỏi: 59064

Câu hỏi số 3:

Chứng minh rằng dân số nước ta có đặc điểm rất trẻ. Nêu ảnh hưởng của đặc điểm này với phát triển kinh tế, xã hội.

Câu hỏi: 58643

Câu hỏi số 4:

1. Cơ cấu lao động nước ta có sự chuyển dịch theo ngành kinh tế như thế nào?

2.Tại sao nói tốc độ tăng trưởng GDP có tầm quan trọng hàng đầu trong các mục tiêu phát triển kinh tế ở nước ta.

Câu hỏi: 58190

Câu hỏi số 5:

Cho bảng số liệu sau đây:

Tình hình phát triển dân số của Việt Nam trong giai đoạn  1995 - 2005

a. Vẽ bểu đồ thích hợp thể hiện tình hình phát triển dân số  của nước ta trong giai đoạn 1995 - 2005 ?

b. Nhận xét, giải thích tình hình phát triển dân số của nước ta trong giai đoạn 1995 - 2005?

Câu hỏi: 58187

Câu hỏi số 6:

a. Trình bày đặc điểm nguồn lao động nước ta?

b. Chứng minh rằng hiện trạng sử dụng lao động ở nước ta hiện nay chưa hợp lí và các biện pháp giải quyết những bất hợp lí đó?

Câu hỏi: 57887

Câu hỏi số 7:

Trình bày thành tựu và hạn chế của việc nâng cao chất lượng cuộc sống của nước ta hiện nay

Câu hỏi: 56224

Câu hỏi số 8:

Tại sao dân số là một trong những vấn đề cần được quan tâm hàng đầu của nước ta hiện nay?

Câu hỏi: 56214

Câu hỏi số 9:

1. Trình bày những thay đổi về cơ cấu lao động thoe ngành ở nước ta. Giải thích nguyên nhân của sự thay đổi đó.

2. Những thách thức đối với vấn đề lao động ở nước ta hiện nay?

Câu hỏi: 56210

Câu hỏi số 10:

1. Trình bày đặc điểm và ý nghĩa của giai đoạn Tiền Cambri trong lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ Việt Nam.

2. Chứng minh rằng nguồn lao động của nước ta phân bố không đều giữa khu vực nông thôn với khu vực thành thị. Phân tích tác động tích cực của quá trình đô thị hoá ở nước ta tới sự phát triển kinh tế.

Câu hỏi: 49574

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com