Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Môn Anh lớp 9

 • icon

  9 Chuyên đề

  Cơ bản và nâng cao

 • icon

  21,474 bài tập

  Hay và mới nhất theo chuyên đề

 • icon

  2,528,382 Lượt luyện

  Luyện bài tập Môn Anh lớp 9

Tên chuyên đề Số bài tập Dạng bài tập

Dạng bài Ngữ âm, Trọng âm và Ngữ đồng vị

882 bài tập
0 dạng bài

Dạng bài Điền từ vào câu lớp 10

4031 bài tập
0 dạng bài

Dạng bài Điền từ vào đoạn văn lớp 10

1974 bài tập
0 dạng bài

Dạng bài Đọc hiểu lớp 10

675 bài tập
0 dạng bài

Dạng bài Tìm lỗi sai lớp 10

884 bài tập
0 dạng bài

Dạng bài Viết lại câu

1615 bài tập
0 dạng bài

Dạng bài chia động từ

44 bài tập
0 dạng bài

Biến đổi dạng đúng của từ

92 bài tập
0 dạng bài

Dạng đặt câu hỏi cho phần gạch chân

5 bài tập
0 dạng bài
Bài tập Môn Anh lớp 9 mới nhất

Câu 1

Cho các từ sau. Viết 6 từ có phần gạch chân được phát âm là /k/

Chat                     change                  school                   church

Character             headache              chemistry             machine

Scholarship           children                chocolate              architect

Dạng bài Ngữ âm, Trọng âm và Ngữ đồng vị - Câu hỏi : 53368

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com