Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dạng bài Ngữ âm, Trọng âm và Ngữ đồng vị

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài 1:

Chọn phương án A, B, C hoặc D ứng với từ có phần gạch chân được phát âm khác với các từ còn lại 

Câu hỏi số 1:

Câu hỏi: 58242

Câu hỏi số 2:

Câu hỏi: 58243

Câu hỏi số 3:

Câu hỏi: 58244

Câu hỏi số 4:

Câu hỏi: 58245

Câu hỏi số 5:

Câu hỏi: 58247

Bài 2:

Choose the word with the different pronunciation of the underlined part.

Câu hỏi số 1:

Câu hỏi: 57549

Câu hỏi số 2:

Câu hỏi: 57550

Câu hỏi số 3:

Câu hỏi: 57551

Câu hỏi số 4:

Câu hỏi: 57552

Câu hỏi số 5:

Câu hỏi: 57553

Bài 3:

Choose one word whose underlined part is pronounced differently from the others.

Câu hỏi số 1:

Câu hỏi: 56411

Câu hỏi số 2:

Câu hỏi: 56412

Câu hỏi số 3:

Câu hỏi: 56413

Câu hỏi số 4:

Câu hỏi: 56414

Bài 4:

Choose the word that has the underlined part pronouned differently from the rest

Câu hỏi số 1:

Câu hỏi: 55712

Câu hỏi số 2:

Câu hỏi: 55713

Câu hỏi số 3:

Câu hỏi: 55714

Câu hỏi số 4:

Câu hỏi: 55715

Bài 5:

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. 

Câu hỏi số 1:

Câu hỏi: 55629

Câu hỏi số 2:

Câu hỏi: 55630

Câu hỏi số 3:

Câu hỏi: 55631

Câu hỏi số 4:

Câu hỏi: 55632

Bài 6:

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. 

Câu hỏi số 1:

Câu hỏi: 55485

Câu hỏi số 2:

Câu hỏi: 55486

Câu hỏi số 3:

Câu hỏi: 55487

Câu hỏi số 4:

Câu hỏi: 55488

Câu hỏi số 5:

Câu hỏi: 55489

Bài 7:

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. 

Câu hỏi số 1:

Câu hỏi: 55390

Câu hỏi số 2:

Câu hỏi: 55391

Câu hỏi số 3:

Câu hỏi: 55392

Câu hỏi số 4:

Câu hỏi: 55393

Câu hỏi số 5:

Câu hỏi: 55394

Bài 8:

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. 

Câu hỏi số 1:

Câu hỏi: 55327

Câu hỏi số 2:

Câu hỏi: 55328

Câu hỏi số 3:

Câu hỏi: 55329

Câu hỏi số 4:

Câu hỏi: 55330

Câu hỏi số 5:

Câu hỏi: 55331

Bài 9:

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. 

Câu hỏi số 1:

Câu hỏi: 55271

Câu hỏi số 2:

Câu hỏi: 55272

Câu hỏi số 3:

Câu hỏi: 55273

Câu hỏi số 4:

Câu hỏi: 55274

Câu hỏi số 5:

Câu hỏi: 55275

Bài 10:

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

Câu hỏi số 1:

Câu hỏi: 55225

Câu hỏi số 2:

Câu hỏi: 55226

Câu hỏi số 3:

Câu hỏi: 55227

Câu hỏi số 4:

Câu hỏi: 55228

Câu hỏi số 5:

Câu hỏi: 55229

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com