Đề thi thử đại học môn Lý lần 1 năm 2014 - Trường Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 50 câu - Số lượt thi : 1212

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1:

Mạch xoay chiều RLC có điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch không đổi. Hiện tượng cộng hưởng điện xảy ra khi

Câu 2:

 Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp một điện áp xoay chiều u = U0 cos(ωt + φ) ổn định. Điều chỉnh điện dung C của tụ điện, thấy rằng khi C = C1 hoặc khi C = C2 thì UC1 = UC2, còn khi C = C0 thì UCmax. Quan hệ giữa C0 với C1 và C2 là.

Câu 3:

Cường độ dòng điện tức thời chạy qua một đoạn mạch xoay chiều là i = 2cos100πt (A), t đo bằng giây. Tại thời điểm t1, dòng điện đang giảm và có cường độ bằng 1A.Đến  thời điểm t = t1 + 0,005 (s). Cường độ dòng điện bằng

Câu 4:

Trên mặt nước có hai nguồn sóng giống nhau A và B, cách nhau 20 (cm), đang dao động vuông góc với mặt nước tạo ra sóng có bước sóng 2cm. Gọi C là điểm trên mặt nước, cách đều hai nguồn và cách trung điểm O của AB một khoảng 16 (cm). Số điểm trên đoạn CO dao động ngược pha với nguồn là

 

Câu 5:

Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến áp lí tưởng (bỏ qua hao phí) một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp (để hở) của nó là 100 V. Nếu tăng thêm n vòng dây ở cuộn sơ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu để hở của cuộn thứ cấp là U, nếu giảm bớt n vòng dây ở cuộn sơ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu để hở của cuộn thứ cấp là 2U. Hỏi khi tăng thêm 2n vòng dây ở cuộn sơ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu (để hở) của cuộn thứ cấp của máy biến áp trên bằng bao nhiêu?

 

Câu 6:

Cho một mạch dao động LC lí tưởng, cuộn dây có độ tự cảm L = 4µH . Tại thời điểm t = 0, dòng điện trong mạch có giá trị bằng một nửa giá trị cực đại của nó và có độ lớn đang tăng. Thời điểm gần nhất (kể từ lúc t = 0) để dòng điện trong mạch có giá trị bằng không là \frac{5\pi}{6} µs. Điện dung của tụ điện là

Câu 7: Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về dao động của một con lắc đơn trong trường hợp bỏ qua lực cản của môi trường?

Câu 8:

Một con lắc đơn có chiều dài dây treo l = 90 cm, khối lượng vật nặng là m = 200 g. Con lắc dao động tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2. Khi con lắc đi qua vị trí cân bằng, lực căng dây treo bằng 4 N, Vận tốc của vật nặng khi đi qua vị trí này có độ lớn là

 

Câu 9:

Một đoạn mạch nối tiếp R,L,C có ZC= 60Ω ; ZL biến đổi được. Cho độ tự cảm của cuộn cảm thuần tăng lên 1,5 lần so với giá trị lúc có cộng hưởng điện thì điện áp giữa hai đầu đoạn mạch lệch pha π/4 so với cường độ dòng điện chạy trong mạch . Giá trị của R là

                   

Câu 10:

Một sợi dây đàn hồi rất dài có đầu O dao động điều hoà với phương trình: u0 = 10cos2πft (mm). Vận tốc truyền sóng trên dây là 6,48 m/s. Xét điểm N trện dây cách O là 54cm, điểm này dao động ngược pha với O. Biết tần số f có giá trị từ 45 Hz đến 56 Hz. Bước sóng của sóng trên là

 

Câu 11:

Một mạch dao động gồm một cuộn dây có độ tự cảm 4 µH và một tụ điện có điện dung 2000 pF. Điện tích cực đại trên tụ là 5 µC. Nếu mạch có điện trở thuần 0,1 Ω thì để duy trì đao động trong mạch thì phải cung cấp cho mạch một năng lượng có công suất bằng

 

Câu 12:

Nối hai cực của một máy phát điện xoaychiều một pha vào hai đầu đoạn mạch AB gồm một điện trở thuần mắc nối tiếp với một tụ điện. Bỏ qua điện trở các cuộn dây của máy phát. Khi rôto của máy quay đều với tốc độ n (vòng/phút) thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là 1(A). Khi rôto của máy quay đều với tốc độ 2n (vòng/phút) thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là 0,8\sqrt{10}  (A). Nếu rôto của máy quay đều với tốc độ 3n (vòng/phút) thi cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là:

Câu 13:

Một con lắc đơn dao động điều hoà với biên độ góc α0 = 5°. Tại thời điểm động năng của con lắc lớn gấp hai lần thế năng của nó thì li độ góc α bằng

 

Câu 14:

Tại hai điểm A và B trên mặt nước cách nhau 12 cm có hai nguồn sóng kết hợp dao động với phương trình u1 = u2 = Acos40πt ; tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 20 cm/s. Xét đoạn thẳng CD = 4 cm trên mặt nước có chung đường trung trực với AB, C cùng bên với A so với đường trung trực chung đó. Khoảng cách lớn nhất từ CD đến AB sao cho trên đoạn CD chỉ có 5 điểm dao động với biên độ cực đại là

Câu 15:

Một con lắc đơn chiều dài dây treo l = 50 cm, được treo trên trần một toa xe. Toa xe có thế trượt không ma sát trên mặt phẳng nghiêng góc α = 30° so với phương ngang. Lấy g = 9,8 m/s2. Chu kì dao động với biên độ nhỏ của con lắc khi toa xe trượt tự do trên mặt phẳng nghiêng là

 

Câu 16:

Một đoạn mạch điện gồm một điện trở thuần mắc nối tiếp với một tụ điện. Điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng là 150 V, tần số 100 Hz. Dòng điện chạy trong mạch có giá tri hiệu dụng 2A. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là 240 W. Điện dung của tụ điện là

Câu 17:

Một mạch dao động LC đang bức xạ được sóng ngắn. Để mạch đó bức xạ được sóng trung thì phải

Câu 18:

Một sợi dây đàn hồi dài l = 105 cm, một đầu lơ lửng, một đầu gẳn với một nhánh âm thoa dao động điều hòa theo phương vuông góc với sợi dây với tần số 50 Hz. Trên dây có một sóng dừng ổn định với 3 bụng sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là

Câu 19: Đoạn mạch AB gồm một tụ điện mắc nối tiếp với một cuộn dây không thuần cảm. Đặt vào hai đầu AB một điện áp xoay chiều thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện và điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây có giá trị như nhau. Dòng điện trong mạch lệch pha \frac{\pi }{3}  so với điện áp giữa hai đầu cuộn dây. Hệ số công suất của đoạn mạch là

Câu 20:

Phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 21:

Một con lắc lò xo có độ cứng k= 2N/m, vật khối lượng m = 80g được đặt trên mặt phang nằm ngang, hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt ngang là 0,1. Ban đầu kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng một đoạn 10 cm rồi thả nhẹ. Cho gia tốc trọng trường g = 10 m/s2. Khi vật có tốc độ lớn nhất thì thế năng đàn hồi của lò xo bằng

Câu 22:

Phát biểu nào sau đây về động cơ không đồng bộ ba pha là sai?

Câu 23:

Sóng dọc

Câu 24:

Trong dao động điều hòa, đồ thị của gia tốc phụ thuộc vào tọa độ là

 

Câu 25:

Một con lắc lò xo dao động điều hoà trên phương nằm ngang. Khi vật có li độ 3 cm thì động năng của vật lớn gấp đôi thế năng đàn hồi của lò xo. Khi vật có li độ 1 cm thì, so với thế năng đàn hồi của lò xo, động năng của vật lớn gấp

 

Câu 26:

Con lắc lò xo dao động điều hoà trên phương nằm ngang, cứ mỗi giây thực hiện được 4 dao động toàn phần. Khối lượng vật nặng của con lắc là m = 250 g (lấy π2 =10). Động năng cực đại của vật là 0,288 J. Quĩ đạo dao động của vật là một đoạn thẳng dài

 

Câu 27:

Chọn câu trả lời không đúng? Tính chất của sóng điện từ:

Câu 28:

Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số, có phương trình lần lượt là: x1 = 9sin(20t + \frac{3\pi}{4}) (cm); và x2 = 12cos(20t - \frac{\pi}{4})(cm). Khi đi qua vị trí cân bằng, vật có tốc độ bằng

Câu 29:

Điện năng ở một trạm phát điện được truyền đi dưới điện áp (ở đầu đường dây tải) là 20 kV, hiệu suất của quá trình truyền tải điện là H = 80 %. Công suất diện truyền đi không đổi. Khi tăng điện áp ở đầu đường dây tải điện lên 50 kV thì hiệu suất của quá trình truyên tải đạt giá trị

Câu 30:

Đặt điện áp một chiều 12 V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R mắc nối tiếp với một cuộn cảm thuần thì dòng điện trong mạch là dòng không đổi có cường độ 0,24(A). Nếu mắc vào hai đầu đoạn mạch này một điện áp xoay chiều 100 V- 50 Hz thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là 1(A). Giá trị của L là

Câu 31:

Con lắc đơn dao động nhỏ với chu kì 0,5s. Khi đặt con lắc trong thang máy bắt đầu đi lên với gia tốc có độ lớn a thì chu kì dao động nhỏ của nó là 0,477 s. Nếu thang máy bắt đầu đi xuống với gia tốc cũng có độ lớn bằng a thì chu kì dao động của nó là

Câu 32:

 Một tụ xoay có điện dung biến thiên liên tục và tỉ lệ thuận với góc quay theo hàm bậc nhất từ giá trị C1 = 10 pF đến C2 = 370 pF tương ứng khi góc quay của các bản tụ tăng dần từ 0° đến 180°. Tụ điện được mắc với một cuộn dây có hệ số tự cảm L = 2 µH để tạo thành mạch chọn sóng của máy thu. Để thu được sóng điện từ có bước sóng 18,84 m thì phải xoay tụ ở vị trí ứng với góc quay bằng

Câu 33:

Biên độ dao động cưỡng bức của hệ không phụ vào

Câu 34:

Trong thông tin liên lạc bằng sóng điện từ, sau khi trộn tín hiệu âm tần có tần số fa với tín hiệu dao động cao tần có tần số f (biến điệu biên độ) thì tín hiệu đưa đến ăngten phát bỉến thiên tuần hoàn với tần số

Câu 35:

Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về đoạn mạch chỉ có cuộn dây thuần cảm ?

Câu 36:

Hai âm thanh có âm sắc khác nhau là do chúng.

 

Câu 37:

Đoạn mạch mắc nối tiếp gồm một điện trở thuần R = 50 Ω , một tụ điện có điện dung C và một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được. Điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu đoạn mạch có biểu thức u = U√2 cos 2πft. Khi thay đổi độ tự cảm tới giá trị  L1 = \frac{1}{\pi} H thì cường độ dòng điện trong đoạn mạch cùng pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. Khi thay đổi độ tự cảm tới giá trị L2\frac{2}{\pi}  H thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại. Tần số f có giá trị

 

Câu 38:

M và N là hai điểm trên cùng phương truyền sóng trên mặt nước, cách nguồn theo thứ tự d1 = 5cm và d2= 20cm. Biết rằng các vòng tròn đồng tâm của sóng nhận được năng lượng dao động như nhau. Tại M, phương trình sóng có dạng UM = 5cos(10πt + \frac{\pi}{3}) cm. Vận tốc truyền sóng là v = 30 cm/s. Tại thời điểm t, li độ dao động của phần tử nước tại M là uM(t) = 4 cm, lúc đó li độ dao động của phần tử nước tại N là

Câu 39:

Một nguồn âm được coi như một nguồn điểm phất ra sóng âm trong một môi trường coi như không hấp thụ và phản xạ âm thanh. Công suất của nguồn âm là 0,225 W. Cường độ âm chuẩn I0 = 10-12 (W/m2). Mức cường độ âm tại một điểm cách nguồn 10m là

 

Câu 40:

Con lắc lò xo treo thẳng đứng có vật nhỏ m ( m < 400g), lò xo có độ cứng k = 100 N/m. Vật đang treo ở vị trí cân bằng thì được kéo tới vị trí lò xo giãn 4,5 cm rồi truyền cho vật vận tốc 40 cm/s theo phương thẳng đứng; lúc này vật dao động điều hòa với cơ năng W = 40 mJ. Lấy g = 10 m/s2. Chu kì dao động là

Câu 41:

Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng u và tần số góc ω không đổi vào hai đầu một đoạn mạch có R,L,C mắc nối tiếp, trong đó R là một một biến trở, ZC ≠ ZL. Khi thay đổi R để công suất của đoạn mạch cực đại thì

Câu 42:

Mạch chọn sóng của một máy thu thanh có L và C thay đổi được.Khi L tăng lên 3 lần đồng thời thay đổi C thì bước sóng của sóng điện từ thu được giảm đi 3 lần. Giá trị của điện dung C đã

 

Câu 43:

 Phát biểu nào sau đây là không đúng?

Câu 44:

Con lắc lò xo treo thẳng đứng tại nơi có gia tốc trọng trường g = π2(m/s2), dao động điều hòa với chu kì T = 0,6 s . Nếu biên độ dao động là A thì độ lớn của lực đàn hồi lớn nhất của lò xo lớn gấp 4 lần độ lớn của lực đàn hồi nhỏ nhất. Biên độ dao động của con lắc là

 

Câu 45: Âm do một chiếc đàn bầu phát ra

Câu 46:

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

Câu 47:

Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số; có biên độ dao động lần lượt là A1 = 5 cm; A2 = 3 cm. Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động đó có thể  là

 

Câu 48:

Đặt một điện áp u = 120√2cos100πt (V) vào hai đầu một đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Biết R = 50 Ω, độ lệch pha giữa điện áp ở hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện trong mạch là π/3 . Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là

Câu 49:

Một con lắc lò xo có độ cứng k = 20 N/m dao động điều hòa với tần số 3 Hz. Trong một chu kì, khoảng thời gian để vật có độ lớn gia tốc không vượt quá 360√3  (cm/s2) là  \frac{2}{9} s. Lấy π2 =10. Năng lượng dao động là

 

Câu 50:

Sóng ngang có tần số f = 56 Hz truyền từ đầu dây A của một sợi dây đàn hồi rất dài. Phần tử dây tại điểm M cách nguồn A một đoạn x = 50 cm luôn luôn dao động ngược pha với phần tử dây tại A. Biết tốc độ truyền sóng trên dây nằm trong khoảng từ 7m/s đến l0 m/s. Tốc độ truyền sóng trên dây là

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Nguyễn Thanh Tùng 50 50 100% 80.47
2 tranquocvinh 48 50 96% 77.08
3 Hạ Thiên 47 50 94% 23.82
4 Do Hai Dang 50 50 100% 3.72
5 Nguyễn Thành Tâm 50 50 100% 2.07
6 Optimuz Prime 50 50 100% 51.9
7 Duc Anh Le 49 50 98% 7.17
8 Ngoc Nguyen 49 50 98% 4.95
9 Lê Minh 48 50 96% 6.12
10 usain 48 50 96% 32.87
11 phạm thị loan 48 50 96% 6.47
12 Cobehattieu Quach 47 50 94% 7.15
13 Nguyễn Duy Lộc 47 50 94% 3.2
14 Nhok Yeu Em 47 50 94% 3.85
15 nguyen thi ngoc huyen 47 50 94% 3.2
16 Tiểu Tử Ngốc 46 50 92% 59.55
17 Vĩ Đặng 46 50 92% 7.45
18 nguyenducminh 45 50 90% 71.13
19 Tuấn Trần 44 50 88% 81.35
20 Dấu Chấm Hết 44 50 88% 65.32
21 Trucio Trush Le 42 44 95% 90.17
22 luong ba duong 44 50 88% 4.82
23 Nguyễn Thanh Hương 43 50 86% 53.02
24 Minh Duc Trinh 43 50 86% 68
25 Võ Hồng Quân 43 50 86% 70.52
26 trinh minh duc 42 50 84% 66.5
27 tran thi phuong linh 42 50 84% 12.27
28 Ho Ho Hoo Hoo 42 50 84% 67.83
29 khoa 41 47 87% 7.32
30 Phạm Hoàng Long 42 50 84% 29.72
31 huynh thanh 39 45 87% 86.33
32 Ngoc Huyen Nguyen 41 50 82% 11.32
33 Mai Phương Nga 41 50 82% 75.48
34 nguyenvantruong 37 42 88% 58.9
35 FiMo Love 40 50 80% 78.87
36 Nguyễn Tất Tường 39 47 83% 90.12
37 Nguyễn Văn Tài 40 50 80% 65.83
38 Trần Thị Hòa 40 50 80% 81.55
39 tran van lac 39 47 83% 89.83
40 Hoàn 39 50 78% 64.65
41 Nguyễn Khắc Giang 37 44 84% 87.25
42 nguyen duy nhat 36 50 72% 90.12
43 Nguyễn Hữu Tài 37 45 82% 5.57
44 mai hồng phúc 38 48 79% 90.03
45 Minh 37 45 82% 55.33
46 Quang Duy 38 50 76% 77.72
47 Siêu Nhân Bắn Chim 38 50 76% 69.2
48 kaitou kid 38 50 76% 2.63
49 thanh kakao 37 50 74% 70.13
50 Supper Ly 37 50 74% 4.22
51 Thanhsoloman Nguyen 35 44 80% 90.12
52 Mây Mưa 37 50 74% 6.58
53 Wan Win 34 42 81% 89.72
54 dong 36 50 72% 63.93
55 Thanh Duy Do 37 50 74% 90.07
56 Vũ Thùy Dương 35 49 71% 66.88
57 linhly 35 50 70% 53.7
58 Darknight 35 50 70% 72.63
59 Bình Dương 31 40 78% 90.07
60 Minh Thành 34 50 68% 3.52
61 Thanh Bằng Khúc 34 50 68% 4.63
62 Kí Ức Gió 30 38 79% 6.58
63 Lưu Ngọc Ánh 34 50 68% 93.38
64 Nguyen Ngoc Thuy Anh 34 50 68% 80.03
65 34 50 68% 2.65
66 Dương Khánh Huyền 36 50 72% 72.57
67 trang 33 50 66% 76.95
68 nguyen phi can 33 50 66% 5.9
69 Nguyên Híp 30 38 79% 68.93
70 nguyễn nga 31 45 69% 90.7
71 nhoc 28 37 76% 71.07
72 Kabi Phạmm 32 50 64% 3.2
73 Oriole Nacked Maid 25 29 86% 30.2
74 trantrieui 32 50 64% 84.67
75 Trung Trong Trắng 32 50 64% 123.8
76 Lê Mạnh Hùng 29 41 71% 90.23
77 Pham Thinh 30 44 68% 90.55
78 khuatbaduy 28 39 72% 89.85
79 Khoảng Cách 27 36 75% 55.4
80 Truong Nguyen 29 43 67% 128.53
81 vu dunh 25 32 78% 81.05
82 Pham Thi bac 31 50 62% 66.78
83 Chinh Phạm 31 50 62% 5.02
84 Nhiep_Phong 24 29 83% 94.05
85 Bull Red 35 50 70% 77.8
86 QUỐC TUẤN 26 37 70% 77.23
87 so luu huong 25 34 74% 90.15
88 Bảo Duy 30 50 60% 9.4
89 pham tuong vi 30 50 60% 87.97
90 Nguyễn Đình Ngọc 26 40 65% 90.1
91 Chong Gió 29 50 58% 45.38
92 nguyen cong dat 28 48 58% 76.7
93 nguyen van kha 24 37 65% 89.33
94 Trâm Cầy 25 39 64% 60.45
95 nguyễn hữu diễm trinh 28 50 56% 86.35
96 hodinhkhai 28 50 56% 66.6
97 nguyennhuthoa 25 41 61% 82.6
98 Vũ Thị Hồng 23 36 64% 90.25
99 Thu Phong 21 31 68% 87.2
100 Lê Quốc Huy 27 49 55% 6.87
101 Vì Sao Thế 27 50 54% 62.08
102 Huỳnh Hà 27 50 54% 4.65
103 Ngô lê thanh hải 21 34 62% 3.13
104 Anh Sơn 20 31 65% 66.67
105 Linh Nguyen 26 50 52% 94
106 nguyễn thị oanh 26 50 52% 89.3
107 nguyen van thanh 15 25 60% 45.87
108 Thanhf Nv 14 16 88% 13.15
109 Lê Anh Tú 20 35 57% 43.82
110 vutieuhuong 17 26 65% 88.82
111 tran uyen 25 50 50% 9.05
112 dao thi xuan mai 25 50 50% 37.22
113 Cậu Vì Ai 25 48 52% 52.75
114 hoàng xuân chức 24 48 50% 47.13
115 Mạnh Vũ 16 24 67% 51.02
116 Faker 18 31 58% 42.85
117 vu thikimdung 14 19 74% 24.55
118 Asura Từ 13 20 65% 90.02
119 Dương Phong Tử 18 32 56% 78.97
120 hiền vi 20 38 53% 71.8
121 Mc Carthy 14 21 67% 31.88
122 Hồ Mai Đâng Khoa 25 46 54% 90.18
123 Như Ngọc 17 31 55% 90.07
124 nguyen phuong duyen 23 50 46% 87.7
125 NGUYỄN DOÃN LÂM 24 49 49% 83.23
126 Nguyen Khoa 15 26 58% 44.35
127 Khoa Trần 23 50 46% 10.18
128 Nguyen thị linh 12 18 67% 74.47
129 nguyễn quang tiến 22 48 46% 3.38
130 a 9 10 90% 4.8
131 Dương Thanh Lê 26 50 52% 67.32
132 Hong Hai Nhi 22 50 44% 82.18
133 Phạm Linh An 10 14 71% 29.38
134 nguyễn khánh linh 22 50 44% 70.47
135 Tran Hue 15 30 50% 85.95
136 Thu Hương 12 21 57% 20.58
137 Trần Vân Anh 9 13 69% 29.23
138 ho van cuong 21 50 42% 69.67
139 Nguyễn Hoàng Thiện 7 8 88% 47.37
140 Lầm Lì Thì Sao 11 20 55% 46.63
141 thanky 8 11 73% 51.42
142 Không Tên 12 17 71% 12.7
143 Mây Gà 15 25 60% 90.08
144 cuong 13 26 50% 57.5
145 Đk Mio SiTy 10 18 56% 22.42
146 a 6 6 100% 3.07
147 Bé Ngốc 18 42 43% 62.47
148 le thanh loc 6 6 100% 30.53
149 Tiểu Quỷ Đa Sầu 7 9 78% 25.67
150 lethuchang 20 49 41% 73.08
151 zo zo 8 13 62% 30.72
152 tiendinh 12 26 46% 43
153 dfdsfgsdfsdfsd 5 5 100% 12.82
154 Thao Tran 19 48 40% 81.05
155 Đinh Thị Hồi 13 30 43% 82.78
156 Tiffany Nguyen 23 48 48% 90.3
157 phùng thị thúy hằng 11 22 50% 24.33
158 MAI 19 49 39% 61.25
159 Vu Minhnhat 6 10 60% 25.23
160 Pon Lê 19 50 38% 24.42
161 Thao Ho 7 14 50% 21.4
162 Dương Công Thi 19 50 38% 11.38
163 Trường Zin 19 50 38% 47.6
164 Minh Thuc Nguyen 6 11 55% 6.57
165 Phan Linh 19 50 38% 1.95
166 phancuong 7 15 47% 16.13
167 Phạm Thị Bích Thủy 2 3 67% 9.55
168 Ừkthi Tớla Con Nhanghèo 4 6 67% 21.72
169 phùng văn mạnh 4 6 67% 70.7
170 Long Toro 12 30 40% 90.08
171 Lê Nghị 12 30 40% 28.53
172 Đỗ Việt Dũng 3 4 75% 4.02
173 lưu diệc phi 3 4 75% 6.7
174 Trái Tim Băng 5 10 50% 25.1
175 Pham Tuyen G Bale 14 37 38% 8.97
176 duongvanhai 18 49 37% 90.1
177 Nguyễn Thị Phương 17 46 37% 58.45
178 Trịnh Công Anh 3 4 75% 4.42
179 Doong Doong 7 16 44% 19.03
180 duc nghiep hoang 18 50 36% 71.83
181 pham hieu 2 2 100% 3.08
182 tu uyen 1 2 50% 4.13
183 tran van tuan 2 3 67% 8.67
184 Nguyen Thi Thu Thuy 2 3 67% 8.9
185 Vũ Thị Dung 3 6 50% 13.77
186 thangbkhn 5 13 38% 45.18
187 Trung Siu Nhân 1 1 100% 8.05
188 Nguyen Ngoc Thai 9 25 36% 64.3
189 nguyễn thị thuận yến 1 1 100% 6.6
190 Trần Ngọc Cường 1 1 100% 2.38
191 Khánh Lê 2 4 50% 22.17
192 Ngo Huy Hoang 11 31 35% 60.65
193 HOÁ HỌC 1 1 100% 0.1
194 nhanquacongbang 1 1 100% 2.35
195 Minh Châu 2 4 50% 4.73
196 Vũ Ngọc Anh 1 2 50% 8.5
197 Phạm Thị Ánh 14 41 34% 38.48
198 nguyen thi thuy 10 29 34% 2.12
199 Ngô Minh Quân 3 8 38% 18.3
200 Ru Lu Xu Bu 17 50 34% 89.18
201 nguyen duy ngoc 1 2 50% 0.62
202 123123 7 20 35% 6.28
203 Thế Khuyết 6 17 35% 15.17
204 Nguyễn Văn Tuấn 17 50 34% 53.47
205 Kool Kool 1 2 50% 2.3
206 nguyễn văn dũng 3 7 43% 33.07
207 tuan 0 0 0% 0.42
208 Phạm Kim Yến 1 3 33% 1.6
209 Hoàng tử thành Rome 18 27 67% 40.1
210 Hue Hoang 10 23 43% 22.55
211 Hồng Thắm 11 28 39% 60.27
212 Duyên Ntb 39 49 80% 16.55
213 thanglq 0 0 0% 2.02
214 Jack Cp 0 0 0% 0.27
215 ʚɞ Éng IU ʚɞ 28 50 56% 65.93
216 Quỳnh Chứ Ai 0 0 0% 0.13
217 Hieu Nguyen 1 3 33% 0.3
218 Tuan Vo 0 0 0% 90.03
219 Zed Lôi Kiếm 0 0 0% 0.1
220 Tonny Nguyễn 36 50 72% 4
221 mai dieu 0 0 0% 0.25
222 xa thị tú uyên 43 50 86% 61.45
223 Nguyễn Văn Tây 5 5 100% 2.82
224 Bùi Mạnh Hoàn 10 13 77% 89.87
225 Nguyễn Thanh Huyền 0 0 0% 0.27
226 Tju Tju 18 44 41% 90.42
227 tuan 0 0 0% 0.77
228 Ngôn Luyện 0 0 0% 0.47
229 nguyễn đình ngọc 23 36 64% 90.48
230 Tôi Là Royal Shipper 26 33 79% 90.15
231 David Potter 0 0 0% 0.07
232 Tiểu My 9 23 39% 90.25
233 Nguyễn Thị Dạ Thảo 13 50 26% 2.13
234 Trâm Nguyễn 10 50 20% 54.75
235 nguyen yungmi 41 50 82% 63.92
236 Nguyễn Hữu Hùng 35 47 74% 9.82
237 Trần Ngọc Bách 4 9 44% 18.75
238 Lan Hương 0 0 0% 1.23
239 Đờ Lờ Beatboxer 40 49 82% 86.25
240 Sabaku D. Gaara 35 50 70% 7.18
241 Thu Ha 11 50 22% 10.25
242 Linh Đặng 0 0 0% 0.18
243 Liên Chýt 0 0 0% 0.08
244 Hoàng Hà 36 46 78% 66.48
245 hoang htv 5 12 42% 84.47
246 Thanh Xuân 4 14 29% 35.3
247 Anh Abnhs 1 3 33% 5.03
248 Cẩm Thúy 15 49 31% 10.78
249 The Tổng Thống 5 14 36% 44.45
250 Dâu Ta 35 50 70% 11.43
251 maido 0 0 0% 0.1
252 Thơm Moon 0 0 0% 0.07
253 Nhà Bác Học 27 50 54% 62.52
254 Na Na Nguyễn 1 3 33% 10.67
255 Duy Tạ 39 45 87% 32.5
256 Lê Hoàng Tân 0 1 0% 37.67
257 bui cong tu 1 3 33% 2.03
258 Captain America 96 0 0 0% 90.15
259 hoangphuoclong 10 27 37% 90.23
260 Mèo Con 27 47 57% 88.62
261 bunskem 1 5 20% 2.88
262 nguyentanphat 0 1 0% 0.43
263 Nhi Yến 0 1 0% 0.3
264 nguyen van duc 7 22 32% 27.25
265 Pyo DWs 1 4 25% 8.97
266 4 13 31% 17.85
267 Dê Núi 1 4 25% 37.75
268 Thái Bùi 0 1 0% 1.03
269 Hoàng Quang Khánh 0 1 0% 0.4
270 viet tien 0 1 0% 0.35
271 phan thị kiều 0 1 0% 1.4
272 Duy Trương 1 5 20% 14.4
273 Tran Huu Vy 0 2 0% 12.13
274 tranthithu 16 50 32% 11.08
275 Phi Linh 1 5 20% 22.85
276 d 0 2 0% 2.2
277 Phong Vo 0 2 0% 1.13
278 trang 0 2 0% 3.45
279 hoàng khánh 16 50 32% 6.35
280 Fani Phuong 16 50 32% 2.8
281 Đào Văn Ngọc 0 2 0% 8.48
282 Bich Hong Bich 0 2 0% 17.27
283 TruongDinhHieu 16 50 32% 41.93
284 nguyen nhung 1 5 20% 4.97
285 Anh Thìn 10 33 30% 1.18
286 trần thị trúc phương 0 2 0% 0.13
287 Nguyễn Thiện Tiến 15 49 31% 1.08
288 Không Cam Xuc 15 49 31% 3.22
289 Jiro Kun 15 50 30% 74.35
290 Vuong Minh 11 38 29% 2.35
291 tranhoangtrong 2 11 18% 12.18
292 Cười Lên Phương 0 6 0% 2.38
293 minh thang 14 48 29% 8.95
294 Thầy Phạm Quốc Vượng 3 17 18% 0.28
295 Nguyễn Thị Huyền Trang 13 47 28% 16.13
296 Pham Son 14 50 28% 17.93
297 Huy Chu Văn 14 50 28% 11.48
298 Nguyễn Tuấn Anh 14 50 28% 30.48
299 Dang Thao 14 50 28% 81.27
300 Phan Thị Trang 14 50 28% 19.13
301 daothanhbichtram 14 50 28% 15.42
302 vu ngoc ha 14 50 28% 1.37
303 huỳnh công thiện 15 50 30% 34.48
304 LinhLe 13 49 27% 17.85
305 Nguyễn Quỳnh 0 10 0% 0.48
306 Anh Tran 1 10 10% 73.8
307 Thới Hợp Phương 13 50 26% 6
308 Tuấn Chín 13 50 26% 28.25
309 Pro Chang Ngoc 13 50 26% 24.58
310 Nguyễn Ngọc Tú 13 50 26% 37.72
311 Dan Di Dom 12 50 24% 17.23
312 Phạm Thảo 12 50 24% 7.82
313 Phạm thùy Trang 12 50 24% 14.92
314 Lê Hiếu 12 50 24% 1.67
315 nguyen ngoc duy 16 50 32% 69.65
316 Nhok Mischivous 11 48 23% 3.25
317 Mạnh May Mắn 11 49 22% 48.32
318 Hoa Đồng Tiền 11 49 22% 12.62
319 Khánh Tờ Râu 11 50 22% 4.77
320 Nhung Nhí Nhố 11 50 22% 24.8
321 Hoa Anh Đào 11 50 22% 5.85
322 Trần Ngọc Sâm 11 50 22% 11.82
323 Hoang 11 50 22% 20.13
324 pham trung hieu 10 48 21% 1.62
325 Nguyen Thanh Cong 15 50 30% 1.95
326 phuu 10 49 20% 18.15
327 Thi Thanh Huyen Nguyen 10 50 20% 11.53
328 Giang Thu Vu 10 50 20% 7.62
329 minh 10 50 20% 14.05
330 Nguyễn Đình Tuấn 10 50 20% 2.28
331 Thỏ Láu 10 50 20% 21.37
332 Anh Hiền 9 49 18% 66.83
333 Rồng Văn Đất 9 50 18% 29.23
334 lê khánh linh 9 50 18% 10.6
335 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC 13 50 26% 7.82
336 Lương Khắc Tùng 12 50 24% 63.02
337 Thành Thái Nguyễn 8 50 16% 9.65
338 đặng thị trinh 11 50 22% 1.03

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12