Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Lộ trình Môn Toán - Giải pháp luyện thi TN THPT & ĐH

Lộ trình SUN là giải pháp luyện thi TN THPT & ĐH gồm 3 giai đoạn:

- SUN giai đoạn 1: Luyện thi chuyên sâu.

- SUN giai đoạn 2: Luyện đề đủ dạng.

- SUN giai đoạn 3: Tổng ôn chọn lọc.

Khóa nền tảng

S1 - KHÓA NỀN TẢNG MÔN TOÁN LỚP 12 NĂM 2021 - THẦY NGUYỄN CAO CƯỜNG

Giáo viên: Thầy Nguyễn Cao Cường

Chuyên đề: 11

Bài giảng: 93

Đề thi: 116

Ngày hết hạn: 15/07/2021

Giá: 599,000 đ

S0 - KHÓA HÌNH HỌC CƠ BẢN VÀ MẤT GỐC MÔN TOÁN LỚP 12 NĂM 2021 - THẦY NGUYỄN CÔNG NGUYÊN

Giáo viên: Thầy Nguyễn Công Nguyên

Chuyên đề: 8

Bài giảng: 35

Đề thi: 40

Ngày hết hạn: 15/07/2021

Giá: 399,000 đ

Khóa luyện thi

S2 - KHÓA LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT VÀ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN NĂM 2021 - THẦY NGUYỄN QUỐC CHÍ

Giáo viên: Thầy Nguyễn Quốc Chí

Chuyên đề: 18

Bài giảng: 208

Đề thi: 145

Ngày hết hạn: 15/07/2021

Giá: 799,000 đ

S2 - KHÓA LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT VÀ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN NĂM 2021 - THẦY NGUYỄN CÔNG CHÍNH

Giáo viên: Thầy Nguyễn Công Chính

Chuyên đề: 19

Bài giảng: 212

Đề thi: 106

Ngày hết hạn: 15/07/2021

Giá: 799,000 đ

[S2+] - KHÓA HÌNH HỌC ĐẦY ĐỦ VÀ NÂNG CAO NĂM 2021 - THẦY NGUYỄN CÔNG NGUYÊN

Giáo viên: Thầy Nguyễn Công Nguyên

Chuyên đề: 8

Bài giảng: 51

Đề thi: 49

Ngày hết hạn: 15/07/2021

Giá: 549,000 đ

S2 - KHÓA LUYỆN THI CẤP TỐC 5++ MÔN TOÁN NĂM 2021 - THẦY NGUYỄN CÔNG CHÍNH

Giáo viên: Thầy Nguyễn Công Chính

Chuyên đề: 12

Bài giảng: 103

Đề thi: 36

Ngày hết hạn: 15/07/2021

Giá: 599,000 đ

Khóa luyện đề

S3 - 10 000 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TOÁN CHỌN LỌC THEO DẠNG VÀ MỨC ĐỘ NĂM 2021 (CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT)

Giáo viên: Tuyensinh247

Chuyên đề: 31

Đề thi: 248

Ngày hết hạn: 15/07/2021

Giá: 299,000 đ

S3 - ĐỀ THI CHÍNH THỨC THPTQG MÔN TOÁN ĐẾN NĂM 2020 (CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT)

Giáo viên: Tuyensinh247

Chuyên đề: 4

Đề thi: 17

Ngày hết hạn: 15/07/2021

Giá: 0 đ

Khóa bổ trợ

KHÓA KĨ NĂNG CASIO DIỆT NHANH TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN NĂM 2021 - THẦY NGUYỄN QUỐC CHÍ

Giáo viên: Thầy Nguyễn Quốc Chí

Chuyên đề: 4

Bài giảng: 29

Ngày hết hạn: 15/07/2021

Giá: 399,000 đ

KHÓA ÔN TẬP HỌC KÌ 1 - MÔN TOÁN LỚP 12 - THẦY ĐỖ XUÂN THẮNG

Giáo viên: Thầy Đỗ Xuân Thắng

Chuyên đề: 6

Bài giảng: 33

Đề thi: 11

Ngày hết hạn: 15/07/2021

Giá: 499,000 đ

KHÓA ÔN TẬP HỌC KÌ 2 - MÔN TOÁN LỚP 12 - THẦY ĐỖ XUÂN THẮNG

Giáo viên: Thầy Đỗ Xuân Thắng

Chuyên đề: 4

Bài giảng: 21

Đề thi: 14

Ngày hết hạn: 15/07/2021

Giá: 499,000 đ

KHÓA ĐỀ THI HỌC KÌ MÔN TOÁN 12 NĂM 2021 (CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT)

Giáo viên: Tuyensinh247

Chuyên đề: 2

Đề thi: 76

Ngày hết hạn: 15/07/2021

Giá: 199,000 đ

Bình luận

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com