Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Sử lớp 9

Đề thi online Môn Sử lớp 9

ĐỀ THI ĐANG PHÁT HÀNH

1.

Đề thi cuối HK 1 - Sử 9 - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết)

Đề thi miễn phí

1.

Thi online - Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX (Có lời giải chi tiết)

2.

Đề thi giữa Học kì I - lớp 9 (Đề số 1 - Có lời giải chi tiết)

3.

Đề thi giữa Học kì I - lớp 9 (Đề số 2 - Có lời giải chi tiết)

4.

Đề thi giữa Học kì I - lớp 9 (Đề số 3 - Có lời giải chi tiết)

5.

Đề thi giữa Học kì I - lớp 9 (Đề số 4 - Có lời giải chi tiết)

6.

Đề thi giữa Học kì I - lớp 9 (Đề số 5 - Có lời giải chi tiết)

7.

Thi online - Những năm đầu cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 – 1950) (Có lời giải chi tiết)

8.

Đề thi cuối HK 1 - Sử 9 - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

9.

Đề thi cuối HK 1 - Sử 9 - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết)

S1 - Cô Thu - Lịch sử 9 - Cơ bản và nâng cao năm 2021

4. Đề ôn tập cuối HK1 - Môn Sử 9

Số đề thi: 5 Đang phát hành... loading

Sắp thi 29/08/2020
Sắp thi 01/04/2021

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com