Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Sử lớp 9

Đề thi online Môn Sử lớp 9

Đề thi miễn phí

1.

Thi online - Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX (Có lời giải chi tiết)

2.

Luyện bài tập trắc nghiệm vấn đề 1 (Có video chữa)

S1 - Cô Thu - Lịch sử 9 - Cơ bản và nâng cao năm 2021

S2 - Cô Thu - Khóa luyện thi 9 vào 10 môn Lịch sử theo vấn đề năm 2021

1.

Luyện bài tập trắc nghiệm vấn đề 1 (Có video chữa)

2.

Luyện bài tập trắc nghiệm vấn đề 2 (Có video chữa)

3.

Luyện bài tập trắc nghiệm vấn đề 3 (Có video chữa)

4.

Luyện bài tập trắc nghiệm vấn đề 4 (Có video chữa)

5.

Luyện bài tập trắc nghiệm vấn đề 5 (Có video chữa) - Phần 1

6.

Luyện bài tập trắc nghiệm vấn đề 5 (Có video chữa) - Phần 2

7.

Luyện bài tập trắc nghiệm vấn đề 6 (Có video chữa) - Phần 1

8.

Luyện bài tập trắc nghiệm vấn đề 6 (Có video chữa) - Phần 2

9.

Luyện bài tập trắc nghiệm vấn đề 7 (Có video chữa) - Phần 1

10.

Luyện bài tập trắc nghiệm vấn đề 7 (Có video chữa) - Phần 2

11.

Luyện bài tập trắc nghiệm vấn đề 8 (Có video chữa) - Phần 1

12.

Luyện bài tập trắc nghiệm vấn đề 8 (Có video chữa) - Phần 2

Khóa đề thi học kì môn Lịch sử lớp 9 năm 2021 (Có lời giải chi tiết)

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com