Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Sử lớp 9

Đề thi online Môn Sử lớp 9

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX (Có lời giải chi tiết)

2.

BTVN - Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (Có lời giải chi tiết)

3.

BTVN - Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936 - 1939 (Có lời giải chi tiết)

4.

BTVN - Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 – 1946) (Có lời giải chi tiết)

5.

BTVN - Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 – 1975) (Có lời giải chi tiết)

6.

Đề thi HK1 môn Lịch Sử lớp 9 phòng GD&ĐT Vĩnh Tường - Năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

7.

Luyện bài tập trắc nghiệm vấn đề 1 (Có video chữa)

8.

Luyện bài tập trắc nghiệm vấn đề 5 - Phần 1 (Có video chữa)

[S2] - Cô Thu - Luyện thi vào 10 môn Lịch sử theo vấn đề năm 2023

1.

Luyện bài tập trắc nghiệm vấn đề 1 (Có video chữa)

2.

Luyện bài tập trắc nghiệm vấn đề 2 (Có video chữa)

3.

Luyện bài tập trắc nghiệm vấn đề 3 (Có video chữa)

4.

Luyện bài tập trắc nghiệm vấn đề 4 (Có video chữa)

5.

Luyện bài tập trắc nghiệm vấn đề 5 - Phần 1 (Có video chữa)

6.

Luyện bài tập trắc nghiệm vấn đề 5 - Phần 2 (Có video chữa)

7.

Luyện bài tập trắc nghiệm vấn đề 6 (Có video chữa) - Phần 1

8.

Luyện bài tập trắc nghiệm vấn đề 6 - Phần 2 (Có video chữa)

9.

Luyện bài tập trắc nghiệm vấn đề 7 - Phần 1 (Có video chữa)

10.

Luyện bài tập trắc nghiệm vấn đề 7 - Phần 2 (Có video chữa)

11.

Luyện bài tập trắc nghiệm vấn đề 8 - Phần 1 (Có video chữa)

12.

Luyện bài tập trắc nghiệm vấn đề 8 - Phần 2 (Có video chữa)

[S+] - Đề thi học kì Lịch sử 9 năm 2023 - có lời giải chi tiết

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com