Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Sử lớp 9

Đề thi online Môn Sử lớp 9

Đề thi miễn phí

1.

Đề thi HK2 môn Lịch Sử lớp 9 trường THCS Mỹ Đức - Hải Phòng - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

2.

BTVN - Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX (Có lời giải chi tiết)

3.

BTVN - Những năm đầu cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 – 1950) (Có lời giải chi tiết)

4.

Đề thi giữa Học kì I - lớp 9 (Đề số 5 - Có lời giải chi tiết)

5.

Đề thi giữa Học kì I - lớp 9 (Đề số 4 - Có lời giải chi tiết)

6.

Đề thi giữa Học kì I - lớp 9 (Đề số 3 - Có lời giải chi tiết)

7.

Đề thi giữa Học kì I - lớp 9 (Đề số 2 - Có lời giải chi tiết)

8.

Đề thi giữa Học kì I - lớp 9 (Đề số 1 - Có lời giải chi tiết)

9.

Đề thi cuối HK 1 - Sử 9 - Đề số 5 (Có lời giải chi tiết)

10.

Đề thi cuối HK 1 - Sử 9 - Đề số 4 (Có lời giải chi tiết)

11.

Đề thi cuối HK 1 - Sử 9 - Đề số 3 (Có lời giải chi tiết)

12.

Đề thi cuối HK 1 - Sử 9 - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết)

13.

Đề thi cuối HK 1 - Sử 9 - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

14.

Đề thi giữa HK 2 - Sử 9 - Đề số 5 (Có lời giải chi tiết)

15.

Đề thi giữa HK 2 - Sử 9 - Đề số 4 (Có lời giải chi tiết)

16.

Đề thi giữa HK 2 - Sử 9 - Đề số 3 (Có lời giải chi tiết)

17.

Đề thi giữa HK 2 - Sử 9 - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết)

18.

Đề thi giữa HK 2 - Sử 9 - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

19.

Đề ôn tập cuối HK2 - Sử 9 - Đề số 5 (Có lời giải chi tiết)

20.

Đề ôn tập cuối HK2 - Sử 9 - Đề số 4 (Có lời giải chi tiết)

21.

Đề ôn tập cuối HK2 - Sử 9 - Đề số 3 (Có lời giải chi tiết)

22.

Đề ôn tập cuối HK2 - Sử 9 - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết)

23.

Đề ôn tập cuối HK2 - Sử 9 - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

24.

Đề thi HK1 môn Lịch Sử lớp 9 phòng GD&ĐT Vĩnh Tường - Năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

25.

Luyện bài tập trắc nghiệm vấn đề 1 (Có video chữa)

Xem thêm

[S2] - Cô Thu - Khóa luyện thi vào 10 môn Lịch sử theo vấn đề năm 2022

1.

Luyện bài tập trắc nghiệm vấn đề 1 (Có video chữa)

2.

Luyện bài tập trắc nghiệm vấn đề 2 (Có video chữa)

3.

Luyện bài tập trắc nghiệm vấn đề 3 (Có video chữa)

4.

Luyện bài tập trắc nghiệm vấn đề 4 (Có video chữa)

5.

Luyện bài tập trắc nghiệm vấn đề 5 - Phần 1 (Có video chữa)

6.

Luyện bài tập trắc nghiệm vấn đề 5 - Phần 2 (Có video chữa)

7.

Luyện bài tập trắc nghiệm vấn đề 6 (Có video chữa) - Phần 1

8.

Luyện bài tập trắc nghiệm vấn đề 6 - Phần 2 (Có video chữa)

9.

Luyện bài tập trắc nghiệm vấn đề 7 - Phần 1 (Có video chữa)

10.

Luyện bài tập trắc nghiệm vấn đề 7 - Phần 2 (Có video chữa)

11.

Luyện bài tập trắc nghiệm vấn đề 8 - Phần 1 (Có video chữa)

12.

Luyện bài tập trắc nghiệm vấn đề 8 - Phần 2 (Có video chữa)

[S+] - Đề thi học kì Lịch sử lớp 9 năm 2022 (Có lời giải chi tiết)

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com