Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Địa lớp 9

Đề thi online Môn Địa lớp 9

ĐỀ THI ĐANG PHÁT HÀNH

1.

Đề thi giữa HK1 - môn Địa lớp 9 - Đề số 5 (có lời giải chi tiết)

1.

Đề thi giữa HK1 - môn Địa lớp 9 - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

1.

Đề thi giữa HK1 - môn Địa lớp 9 - Đề số 3 (có lời giải chi tiết)

1.

Đề thi giữa HK1 - môn Địa lớp 9 - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

1.

Đề thi giữa HK1 - môn Địa lớp 9 - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Phân bố dân cư và các loại hình quần cư

2.

Đề thi HK1 môn Địa lí lớp 9 Trường Phổ thông liên cấp Đoàn Thị Điểm Greenfield - Hà Nội - Năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

3.

Đề thi HK1 môn Địa lí lớp 9 - Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc - Năm 2020 - 2021 (có lời giải chi tiết)

4.

Đề thi HK2 môn Địa lí 9 - Sở GD&ĐT Bắc Ninh - Phòng quản lý chât lượng - Năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

5.

BTVN - Lao động và việc làm. Chất lượng cuộc sống.

6.

BTVN - Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp

7.

BTVN - Vùng Đông Nam Bộ

[S+] - Đề thi học kì môn Địa lí lớp 9 - Năm 2023 (có lời giải chi tiết)

2. Đề thi học kì II lớp 9 môn Địa lí

Số đề thi: 10 Đang phát hành... loading

[S1] - Cô Nga - Địa lí lớp 9 - Cơ bản và nâng cao - Năm 2023

1. Địa lí dân cư - lớp 9

Số đề thi: 5 Đã phát hành

2. Địa lí kinh tế - lớp 9

Số đề thi: 5 Đã phát hành

Sắp thi 07/01/2023

7. Đề ôn tập cuối HK1 - môn Địa lớp 9

Số đề thi: 10 Đã phát hành

Sắp thi 02/02/2023
Sắp thi 03/02/2023

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com