Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Địa lớp 9

Đề thi online Môn Địa lớp 9

ĐỀ THI ĐANG PHÁT HÀNH

1.

Thi online - Vùng Đồng Bằng Sông Hồng

Đề thi miễn phí

1.

Đề thi HK1 môn Địa lí lớp 9 Trường Phổ thông liên cấp Đoàn Thị Điểm Greenfield - Hà Nội - Năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

2.

Thi online - Địa lí ngành công nghiệp

S1 - Cô Nga - Khóa Địa lí lớp 9 - Cơ bản và nâng cao năm 2021

1. Địa lí dân cư - lớp 9

Số đề thi: 5 Đã phát hành

2. Địa lí kinh tế - lớp 9

Số đề thi: 6 Đang phát hành... loading

3. Địa lí vùng kinh tế - lớp 9

Số đề thi: 7 Đang phát hành... loading

Sắp thi 20/01/2021
Sắp thi 10/02/2021

Khóa Đề thi học kì môn Địa lí lớp 9 (có lời giải chi tiết) năm 2021

Sắp thi 01/02/2021

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com