Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Địa lớp 9

Đề thi online Môn Địa lớp 9

Đề thi miễn phí

1.

Đề thi cuối HK2 - môn Địa lớp 9 - Đề số 1 (có đáp án và lời giải chi tiết)

2.

Đề thi cuối HK2 - môn Địa lớp 9 - Đề số 2 (có đáp án và lời giải chi tiết)

3.

Đề thi cuối HK2 - môn Địa lớp 9 - Đề số 3 (có đáp án và lời giải chi tiết)

4.

Đề thi cuối HK2 - môn Địa lớp 9 - Đề số 4 (có đáp án và lời giải chi tiết)

5.

Đề thi cuối HK2 - môn Địa lớp 9 - Đề số 5 (có đáp án và lời giải chi tiết)

6.

Đề thi HK1 môn Địa lí lớp 9 Trường Phổ thông liên cấp Đoàn Thị Điểm Greenfield - Hà Nội - Năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

7.

Thi online - Địa lí ngành công nghiệp

8.

Đề thi giữa HK1 - môn Địa lớp 9 - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

9.

Đề thi giữa HK1 - môn Địa lớp 9 - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

10.

Đề thi giữa HK1 - môn Địa lớp 9 - Đề số 3 (có lời giải chi tiết)

11.

Đề thi giữa HK1 - môn Địa lớp 9 - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

12.

Đề kiểm tra giữa HK1 - môn Địa lí 9 - Đề số 5 (có lời giải chi tiết)

13.

Thi online - Vùng Tây Nguyên

14.

Đề thi giữa HK2 - môn Địa lớp 9 - Đề số 1 (có đáp án và lời giải chi tiết)

15.

Đề thi giữa HK2 - môn Địa lớp 9 - Đề số 2 (có đáp án và lời giải chi tiết)

Xem thêm

S1 - Cô Nga - Khóa Địa lí lớp 9 - Cơ bản và nâng cao năm 2021

1. Địa lí dân cư - lớp 9

Số đề thi: 5 Đã phát hành

2. Địa lí kinh tế - lớp 9

Số đề thi: 5 Đã phát hành

Sắp thi 20/01/2021
Sắp thi 10/02/2021

8. Đề ôn tập cuối HK2 - môn Địa lớp 9

Số đề thi: 5 Đã phát hành

Khóa Đề thi học kì môn Địa lí lớp 9 (có lời giải chi tiết) năm 2021

Sắp thi 01/02/2021

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com