Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Sinh lớp 9

Đề thi online Môn Sinh lớp 9

ĐỀ THI ĐANG PHÁT HÀNH

1.

Đề thi HK2 môn Sinh lớp 9 Trường THCS Lê Hồng Phong - Đăk Lăk - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

1.

Đề thi HK2 môn Sinh lớp 9 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

Đề thi miễn phí

1.

Thi online - Nhiễm sắc thể

2.

Đề kiểm tra giữa HK I - Sinh 9 - Đề 2

3.

Đề kiểm tra giữa HK I - Sinh 9 - Đề 3

4.

Đề kiểm tra giữa HK I - Sinh 9 - Đề 4

5.

Đề kiểm tra giữa HK I - Sinh 9 - Đề 5

6.

Đề kiểm tra giữa HK I - Sinh 9 - Đề 1

7.

Đề kiểm tra cuối HK 1 - Sinh 9 - Đề số 5

8.

Đề kiểm tra cuối HK 1 - Sinh 9 - Đề số 4

9.

Đề kiểm tra cuối HK 1 - Sinh 9 - Đề số 3

10.

Đề kiểm tra cuối HK 1 - Sinh 9 - Đề số 2

11.

Đề kiểm tra cuối HK 1 - Sinh 9 - Đề số 1

12.

Đề kiểm tra giữa HK 2 - Sinh 9 - Đề số 2

13.

Đề kiểm tra giữa HK 2 - Sinh 9 - Đề số 1

14.

Đề kiểm tra giữa HK 2 - Sinh 9 - Đề số 3

15.

Đề kiểm tra giữa HK 2 - Sinh 9 - Đề số 4

16.

Đề kiểm tra giữa HK 2 - Sinh 9 - Đề số 5

17.

Đề thi HK2 môn Sinh lớp 9 trường THCS Phong Minh - Bắc Giang - Năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

Xem thêm

S1 - Thầy Hải - Sinh học 9 - Cơ bản và nâng cao - Năm 2021

2. Nhiễm sắc thể

Số đề thi: 8 Đã phát hành

4. ADN và Gen

Số đề thi: 7 Đã phát hành

5. Biến dị

Số đề thi: 5 Đã phát hành

7. Sinh vật và môi trường

Số đề thi: 3 Đã phát hành

8. Hệ sinh thái

Số đề thi: 4 Đã phát hành

9. Con người và môi trường

Số đề thi: 3 Đã phát hành

10. Ôn tập - kiểm tra HK I, HK II

Số đề thi: 2 Đã phát hành

Khóa đề thi học kì môn Sinh lớp 9 - Có lời giải chi tiết - Năm 2021


Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com