Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Sinh lớp 9

Đề thi online Môn Sinh lớp 9

Đề thi miễn phí

1.

Đề kiểm tra cuối HK 1 - Sinh 9 - Đề số 5

2.

Đề kiểm tra cuối HK 1 - Sinh 9 - Đề số 4

3.

Đề kiểm tra cuối HK 1 - Sinh 9 - Đề số 3

4.

Đề kiểm tra cuối HK 1 - Sinh 9 - Đề số 2

5.

Đề kiểm tra cuối HK 1 - Sinh 9 - Đề số 1

6.

Đề kiểm tra cuối HK 2 - Sinh 9 - Đề số 5

7.

Đề kiểm tra cuối HK 2 - Sinh 9 - Đề số 4

8.

Đề kiểm tra cuối HK 2 - Sinh 9 - Đề số 3

9.

Đề kiểm tra cuối HK 2 - Sinh 9 - Đề số 2

10.

Đề kiểm tra cuối HK 2 - Sinh 9 - Đề số 1

11.

Đề kiểm tra giữa HK 2 - Sinh 9 - Đề số 5

12.

Đề kiểm tra giữa HK 2 - Sinh 9 - Đề số 4

13.

Đề kiểm tra giữa HK 2 - Sinh 9 - Đề số 3

14.

Đề kiểm tra giữa HK 2 - Sinh 9 - Đề số 2

15.

Đề kiểm tra giữa HK 2 - Sinh 9 - Đề số 1

16.

BTVN - Nhiễm sắc thể

17.

Đề kiểm tra giữa HK I - Sinh 9 - Đề 1

18.

Đề kiểm tra giữa HK I - Sinh 9 - Đề 2

19.

Đề kiểm tra giữa HK I - Sinh 9 - Đề 3

20.

Đề kiểm tra giữa HK I - Sinh 9 - Đề 4

21.

Đề kiểm tra giữa HK I - Sinh 9 - Đề 5

22.

Đề thi HK1 môn Sinh lớp 9 - Trường THCS Đức Giang - Hà Nội - Năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

23.

Đề thi HK2 môn Sinh lớp 9 trường THCS Gia Thụy - Hà Nội - Năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

Xem thêm

[S1] - Thầy Hải - Sinh học 9 - Cơ bản và nâng cao - Năm 2022

2. Nhiễm sắc thể

Số đề thi: 8 Đã phát hành

3. ADN và Gen

Số đề thi: 7 Đã phát hành

5. Biến dị

Số đề thi: 5 Đã phát hành

8. Sinh vật và môi trường

Số đề thi: 3 Đã phát hành

10. Hệ sinh thái

Số đề thi: 4 Đã phát hành

11. Con người và môi trường

Số đề thi: 3 Đã phát hành

13. Ôn tập - kiểm tra học kì

Số đề thi: 2 Đã phát hành

Xem thêm

[S+] - Khóa đề thi học kì môn Sinh lớp 9 - Có lời giải chi tiết - Năm 2022

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com