Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Sinh lớp 9

Đề thi online Môn Sinh lớp 9

Đề thi miễn phí

1.

Thi online - Nhiễm sắc thể

S1 - Thầy Hải - Sinh học 9 - Cơ bản và nâng cao - Năm 2021

2. Nhiễm sắc thể

Số đề thi: 8 Đã phát hành

3. ADN và Gen

Số đề thi: 7 Đã phát hành

4. Biến dị

Số đề thi: 5 Đã phát hành

6. Ôn tập - kiểm tra HK I, HK II

Số đề thi: 2 Đã phát hành

7. Sinh vật và môi trường

Số đề thi: 3 Đã phát hành

8. Hệ sinh thái

Số đề thi: 4 Đã phát hành

9. Con người và môi trường

Số đề thi: 3 Đã phát hành

Khóa đề thi học kì môn Sinh lớp 9 - Có lời giải chi tiết - Năm 2021

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com