Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Sinh lớp 9

Đề thi online Môn Sinh lớp 9

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Menđen và di truyền học

2.

BTVN - Nhiễm sắc thể

3.

BTVN - Phương pháp nghiên cứu di truyền người

4.

BTVN - Quần xã sinh vật

5.

Đề kiểm tra giữa HK I - Sinh 9 - Đề 1

6.

Đề kiểm tra cuối HK 1 - Sinh 9 - Đề số 1

7.

Đề kiểm tra cuối HK 2 - Sinh 9 - Đề số 1

8.

Đề kiểm tra giữa HK 2 - Sinh 9 - Đề số 1

9.

Đề thi HK1 môn Sinh lớp 9 - Trường THCS Đức Giang - Hà Nội - Năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

10.

Đề thi HK1 môn Sinh lớp 9 - Phòng GD&ĐT Thành phố Thuận An - Bình Dương - Năm 2020 - 2021 (có lời giải chi tiết)

11.

Đề thi HK2 môn Sinh lớp 9 trường THCS Gia Thụy - Hà Nội - Năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

Xem thêm

[S+] - Đề thi học kì Sinh học 9 năm 2023 - có lời giải chi tiết

[S1] - Thầy Hải - Cơ bản và nâng cao Sinh học 9 năm 2023

2. Nhiễm sắc thể

Số đề thi: 8 Đã phát hành

3. ADN và Gen

Số đề thi: 7 Đã phát hành

5. Biến dị

Số đề thi: 5 Đã phát hành

9. Sinh vật và môi trường

Số đề thi: 3 Đã phát hành

10. Hệ sinh thái

Số đề thi: 4 Đã phát hành

12. Con người và môi trường

Số đề thi: 3 Đã phát hành

14. Ôn tập - kiểm tra học kì

Số đề thi: 2 Đã phát hành

Xem thêm

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com