`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Sinh lớp 9

Đề thi online Môn Sinh lớp 9

Đề thi miễn phí

1.

Thi online - Nhiễm sắc thể

2.

Đề thi minh họa vào 10 môn Sinh – sở GD &ĐT Hà Nội - năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

3.

Đề thi HK2 môn Sinh lớp 9 trường THCS Phong Minh - Bắc Giang - Năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

Thầy Hải - Sinh học 9 - Cơ bản và nâng cao - Năm 2020

2. Nhiễm sắc thể

Số đề thi: 8 Đã phát hành

3. ADN và Gen

Số đề thi: 7 Đã phát hành

4. Biến dị

Số đề thi: 5 Đã phát hành

6. Sinh vật và môi trường

Số đề thi: 3 Đã phát hành

7. Hệ sinh thái

Số đề thi: 4 Đã phát hành

8. Con người và môi trường

Số đề thi: 3 Đã phát hành

Khóa đề thi học kỳ môn Sinh lớp 9 của các sở GD và các trường THCS - Năm 2020

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com