Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Amin, Amino Axit và Protein

Chuyên đề này bao gồm các bài giảng về cấu tạo và tính chất của amin, amino axit, cấu trúc, tính chất của sự chuyển hóa protein trong cơ thể, khái niệm về

Bài tập luyện

Câu 41: Cho các công thức phân tử sau: C3H7Cl , C3H8O và C3H9N. Hãy cho biết sự sắp xếp nào sau đây theo chiều tăng dần số lượng đồng phân ứng với các công thức phân tử đó?

A. C3H8O < C3H9N < C3H7Cl

B. C3H7Cl < C3H8O < C3H9N

C. C3H8O < C3H7Cl < C3H9N

D. C3H7Cl  < C3H9N < C3H8O

Câu 42: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một amin no, mạch hở X bằng oxi vừa đủ thu được 0,5 mol hỗn hợp Y gồm khí và hơi. Cho 4,6g X tác dụng với dung dịch HCl (dư), số mol HCl phản ứng là:

A. 0,3

B. 0,2

C. 0,1

D. 0,4

Câu 43: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. anilin là bazơ yếu hơn NH3 vì ảnh hưởng hút electron của nhân thơm lên nhóm NH2

B. anilin không làm đổi màu giấy quỳ tím ẩm

C. nhờ có tính bazơ, anilin tác dụng được với dung dịch Br2 tạo kết tủa trắng

D. anilin tác dụng được với HBr vì trên N còn dư đôi electron tự do

Câu 44: Hỗn hợp X gồm 2 amino axit no, mạch hở. Lấy 8,9 gam X tác dụng với dung dịch HCl dư được a gam muối. Cũng lấy 8,9 gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư thì lượng muối thu được là (a – 1,45) gam. Hai amino axit đó là:

A. NH2CH2COOH và NH2C2H4COOH

B. NH2C4H8COOH và NH2C3H6COOH

C. NH2CH2COOH và NH2C3H6COOH

D. NH2C2H4COOH và NH2C3H6COOH

Câu 45: Cho 0,15 mol α- aminoaxit mạch cacbon không phân nhánh A phản ứng vừa hết với 150ml dung dịch HCl 1M tạo 27,525gam muối. Mặt khác, cho 44,1 gam A tác dụng vơi một lượng NaOH dư tạo ra 57,3 gam muối khan. Công thức cấu tạo của A là

A. HOOC-CH2-CH(NH2)-COOH

B. HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH

C. HOOC-CH2-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH

D. H2N- CH2-CH2-CH(NH2)-COOH

Câu 46: Cho 1,38 gam X có công thức phân tử C2H6O5N2 ( là muối của α-amino axit với HNO3 ) phản ứng với 150 ml dung dịch NaOH 0,2 M . Sau phản ứng cô cạn thu được m gam rắn Y. Giá trị của m là:

A. 2,14

B. 2,22

C. 1,13

D. 1,01

Câu 47: Một hợp chất hữu cơ A có công thức phân tử C3H10O2N2. A tác dụng với kiềm tạo thành NH3, mặt khác tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối amin bậc 1. Khi cho 0,1 mol A tác dụng với 0,2 mol NaOH. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn cô cạn dung dịch thì thu được bao nhiêu gam chất rắn khan?

A. 11,1 g

B. 15,1 g

C. 23,5 g

D. 25,5 g

Câu 48: Hợp chất X và Y thuộc loại peptit. Tên của X và Y lần lượt là val-gly-val và ala-gly-val-ala. Cho m gam hỗn hợp gồm X và Y với tỷ số mol 3 : 1 tác dụng với lượng vừa đủ dung dịch NaOH, cô cạn thu được 23,745 gam muối. Giá trị của m là:

A. 12,210

B. 17,025

C. 11,350

D. 18,315

Câu 49: Số amin chứa vòng benzen, bậc một ứng với công thức phân tử C7H9N là

A. 2

B. 4

C. 5

D. 3

Câu 50: Có bao nhiêu amin bậc hai có cùng công thức phân tử C5H13N ?

A. 4 amin.

B. 5 amin.

C. 6 amin.

D. 7 amin.

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com