Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dạng bài Điền từ vào đoạn văn lớp 12

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài 1:

Give the correct form of the verbs in brackets. 

MONIKA KOVAK

Monika Kovak is a tennis player. She is only 14 years old, but she ____(1.win) many tournaments in her life. She______ (2. start) playing tennis with her father when she was three years old. Two years ago, she _____(3. go) to America to a famous tennis school in California. Monika and her father_______ (4. travel) to many countries in the world. Last month, they _____(5. go) to a l tournament in Australia. Monika_____ (6. play) well, but she_____ (7. not win). She______ (8. not play) at Wimbledon yet, but she____ (9. hope) she______ (10. play)there next year.

Câu hỏi số 1:

____(1.win)

Câu hỏi: 31588

Câu hỏi số 2:

______ (2. start)

Câu hỏi: 31589

Câu hỏi số 3:

_____(3. go)

Câu hỏi: 31590

Câu hỏi số 4:

_______ (4. travel)

Câu hỏi: 31591

Câu hỏi số 5:

_____(5. go)

Câu hỏi: 31592

Câu hỏi số 6:

_____ (6. play)

Câu hỏi: 31593

Câu hỏi số 7:

_____ (7. not win).

Câu hỏi: 31594

Câu hỏi số 8:

_____ (8. not play)

Câu hỏi: 31595

Câu hỏi số 9:

____ (9. hope)

Câu hỏi: 31596

Câu hỏi số 10:

_____ (10. play)

Câu hỏi: 31597

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com