Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Địa lý các ngành kinh tế

Trong chuyên đề này sẽ giới thiệu tới các em về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ.

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Câu hỏi số 1:

1. Phân tích những thuận lợi và khó khăn trong phát triển thủy sản ở nước ta?

2. Vì sao công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm lại trở thành công nghiệp trọng điểm ở nước ta hiện nay?

Câu hỏi: 60434

Câu hỏi số 2:

Cho bảng số liệu:

Diện tích và sản lượng lúa nước ta thời kì 1990 - 2005 

a. Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện tình hình sản xuất lúa của nước ta thời lì 1990 - 2003?

b. Qua biểu đồ và bảng số liệu hãy nhận xét về tình hình sản xuất lúa và giải thích?

Câu hỏi: 60432

Câu hỏi số 3:

Cho bảng số liệu:

Khối lượng luân chuyển hàng hóa phân theo các loại hình vận tải ở nước ta năm 2000 và 2005 ( Đơn vị: Triệu tấn)

Hãy nhận xét và giải thích sự thay đổi về quy mô và cơ cấu khối lượng luân chuyển hàng hóa phân theo các loại hình vận tải ở nước ta?

Câu hỏi: 60431

Câu hỏi số 4:

Công nghiệp là một trong những ngành kinh tế quan trọng. Anh (chị) hãy:

a. Chứng minh công nghiệp nước ta có sự phân hóa về mặt lãnh thổ?

b. Giải thích vì sao có sự phân hóa đó?

Câu hỏi: 60430

Câu hỏi số 5:

Vai trò của ngành sản xuất lương thực trong nền kinh tế nước ta? Phân tích điều kiện phát triển ngành sản xuất lương thực, thực phẩm ở nước ta. Nêu những thành tựu trong sản xuất cây lương thực của nước ta?

Câu hỏi: 60240

Câu hỏi số 6:

Chứng minh rằng nước ta đang khai thác ngày càng có hiệu quả đặc điểm của nền nông nghiệp nhiệt đới? Nêu sự khác biệt cơ bản giữa nền nông nghiệp cổ truyền và nền nông nghiệp hàng hóa hiện đại.

Câu hỏi: 60199

Câu hỏi số 7:

Cho bảng số liệu:

Khối lượng vận chuyển và luân chuyển hàng hóa ở nước ta giai đoạn 1980 - 2005 

a. Tính cự lý vận chuyển trung bình qua các năm (km) ?

b. Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện khối lượng vận chuyển và luân chuyển hàng hóa của ngành giao thông vận tải nước ta giai đoạn 1980 - 2005?

c. Nhận xét và giải thích?

Câu hỏi: 60187

Câu hỏi số 8:

Chứng minh hoạt động ngoại tương ( Hoạt động xuất nhập khẩu) của nước ta đang có những chuyển biến tích cực trong những năm gần đây?

Câu hỏi: 60176

Câu hỏi số 9:

Dựa vào bẳng số liệu sau đây về giá trị xuất nhập khẩu của nước ta thời kì 1994 - 2005 (đơn vị: triệu USD)

1. Hãy vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi cơ cấu xuất nhập khẩu của nước ta thời kì 1994-2000.

2. Nêu những nhận xét về tình hình xuất nhập khẩu nước ta trong thời kì này

Câu hỏi: 59268

Câu hỏi số 10:

Cho bảng số liệu sau đây:

Giá trị sản xuất nông nghiệp phân theo ngành của nước ta

1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp phân theo ngành của nước ta, giai đoạn 1990 - 2005?

2. Nhận xét và giải thích về cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp trong giai đoạn nói trên?

Câu hỏi: 59256

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com