Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Địa lý vùng kinh tế

Trong chuyên đề này sẽ giới thiệu tới các em về vấn đề khai thác thế mạnh ở trung du miền núi bắc bộ, vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Câu hỏi số 11:

Bắc Trung Bộ là vùng có nền kinh tế đang phát triển, việc hình thành cơ cấu kinh tế ở đây có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Anh (chị) hãy trình bày vấn đề hình thành cơ cấu công nghiệp cơ sở hạ tầng giao thông vận tải Bắc Trung Bộ.

Câu hỏi: 59066

Câu hỏi số 12:

Phân tích khả năng, hiện trạng phát triển cây công nghiệp ở Tây Nguyên? Điều kiện để phát triển cây công nghiệp bền vững ở Tây Nguyên?

Câu hỏi: 58888

Câu hỏi số 13:

Phân tích khả năng hiện trạng phát triển cây công nghiệp và cây đặc sản ở trung du miền núi Bắc Bộ?

Câu hỏi: 58887

Câu hỏi số 14:

1.Phân tích những định hướng chính về chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở đồng bằng sông Hồng nước ta trong thời gian tới?

2. Nêu giải pháp để ổn định và phát triển hơn nữa cây công nghiệp ở trung du và miền núi Bắc Bộ nước ta

Câu hỏi: 58638

Câu hỏi số 15:

Trình bày hiện trạng khai thác tổng hợp kinh tế biển của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ 

Câu hỏi: 58194

Câu hỏi số 16:

1.Tại sao thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước.

2. Chứng minh rằng tài ngueyen du lịch nước ta phong phú đa dạng.

Câu hỏi: 58191

Câu hỏi số 17:

 Đồng bằng sông Cửu Long và Đồng bằng Sông Hồng là 2 vùng  nông sản hàng hoá lớn của nước ta

1. So sánh chuyên môn hoá sản xuất nông nghiệp giữa Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long    

2. Giải thích tại sao giữa 2 đồng vùng lại có sự khác nhau về chuyên môn hoá  

Câu hỏi: 57622

Câu hỏi số 18:

Tại sao Tây Nguyên là vùng chuyên canh cây cà phê lớn nhất ở nước ta? Trình bày các khu vực chuyên canh cà phê ở Tây Nguyên.

Câu hỏi: 57607

Câu hỏi số 19:

1. Tại sao Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh lại trở thành hai trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước.

2. Việc phát triển tổng hợp kinh tế biển ở duyên hải Nam Trung Bộ so với Bắc Trung Bộ thuận lợi hơn như thế nào? Kể tên 5 cảng biển theo thứ tự từ Bắc vào Nam của Duyên hải Nam Trung Bộ.

Câu hỏi: 57574

Câu hỏi số 20:

Cho bảng số liệu

HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÀ TÂY NGUYÊN NĂM 2005 ( đơn vị: Nghìn ha)

1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện quy mô và cơ cấu sử dụng đất của đồng bằng sông Hồng và Tây Nguyên năm 2005.

2. Qua biểu đồ đã vẽ, hãy nhận xét cơ cấu sử dụng đất của hai vùng trên.

Câu hỏi: 57507

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com