Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Địa lý vùng kinh tế

Trong chuyên đề này sẽ giới thiệu tới các em về vấn đề khai thác thế mạnh ở trung du miền núi bắc bộ, vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Câu hỏi số 1:

Phân tích khả năng và thực trạng sản xuất lương thực ở đồng bằng sông Cửu Long

Câu hỏi: 60437

Câu hỏi số 2:

Phân tích thế mạnh khai thác và chế biến khoáng sản ở trung du và miền núi Bắc Bộ. Những khó khăn trong khai thác khoáng sản của vùng?

Câu hỏi: 60436

Câu hỏi số 3:

Cho bảng số liệu:

Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế của nước ta phân theo vùng (đơn vị: tỉ đồng)

1. Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện  quy mô và cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo vùng của nước ta năm 2000 và năm 2005?

2. Từ biểu đồ đã vẽ, nhận xét cơ cấu và sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp?

3. Giải thích vì sao Đông Nam BỘ là vùng có công nghiệp phát triển mạnh nhất nước ta?

Câu hỏi: 60435

Câu hỏi số 4:

Sản lượng lương thực và bình quân lương thực trên đầu người của Đồng bằng sông Hồng thời kì 1995-2009.

         

 

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2010, NXB Thống kê, 2011, trang 232)

Anh (chị) hãy:

Tính số dân của đồng bằng sông Hồng thời kì 1995-2009 (nghìn người)? Vẽ trên cùng một biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng số dân, sản lượng lương thực và bình quân lương thực trên đầu người của đồng bằng sông Hồng thời kì 1995-2009? Nhận xét và giải thích về tốc độ thay đổi của các tiêu chí từ biết đồ đã vẽ?

Câu hỏi: 60241

Câu hỏi số 5:

Phân tích khả năng và hiện trạng phát triển chăn nuôi gia súc của Trung du miền núi phía Bắc. Tại sao ở Trung du miền núi phía Bắc đàn trâu được nuôi với số lượng lớn hơn đàn bò?

Câu hỏi: 60188

Câu hỏi số 6:

So sánh chuyên môn hóa sản xuất nông nghiệp giữa đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long. Tại sao giữa hia vùng này lại có sự khác nhau về chuyên môn hóa

Câu hỏi: 59267

Câu hỏi số 7:

Dựa vào bảng số liệu sau đây về giá trị sản xuất, nông, lâm,thủy sản của nước ta (đơn vị: tỉ đồng)

1. Tính tỉ trọng của từng ngành trong tổng giá trị sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản?

2. Nêu nhận xét về sự thay đổi cơ cấu sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản?

3. Trình bày các điều kiện tự nhiên và kinh tế -xã hội đối với sự phát triển cây cà phê ở Tây Nguyên. Việc phát triển các vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng?

Câu hỏi: 59266

Câu hỏi số 8:

Phân tích những thuận lợi và khó khăn trong việc phát triển lâm nghiệp và nông nghiệp ở Bắc Trung Bộ?

Câu hỏi: 59257

Câu hỏi số 9:

Đông Nam Bộ là vùng có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển cây công nghiệp. Anh (chị) hãy: 

1. Giải thích tại sao Đông Nam Bộ trở thành vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn nhất cả nước?

2. Phân tích phương hướng phát triển theo chiều sâu về cây công nghiệp dài ngày của vùng?

Câu hỏi: 59255

Câu hỏi số 10:

Tây Nguyên là vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn của nước ta. Anh (chị) hãy giải thích tại soa Tây Nguyên là vùng chuyên canh cây cà phê lớn nhất nước ta?

Câu hỏi: 59067

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com