Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Điện - Điện từ học

Bài 41:

Hai thành phố A và B cách nhau 100km. Điện năng được tải từ một máy biến thế tăng thế ở A tới một máy biến thế hạ thế ở B bằng 2 dây đồng tiết diện tròn, đường kính d = 1cm. Cường độ dòng điện trên đường dây tải là I = 50A. Công suất tiêu hao trên đường dây bằng 5% công suất tiêu thụ ở B và hiệu điện thế ở cuộn thứ cấp của máy hạ thế ở B là U = 220V

Cho π = 3.14. Điện trở suất của đồng . Hao phí trong các máy biến thế là không đáng kể. Dòng điện và hiệu điện thế luôn cùng pha

Câu hỏi số 1:

Tính công suất tiêu thụ ở B

Câu hỏi: 40648

Câu hỏi số 2:

Tính tỷ số biến thế của máy hạ thế ở B

Câu hỏi: 40649

Câu hỏi số 42:

Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế khi làm thí nghiệm lần lượt với hai điện trở khác nhau, trong đó đường (1) là đồ thị vẽ được khi dùng điện trở thứ nhất và đường (2) là đồ thị vẽ được khi dung điện trở thứ hai. Nếu mắc hai điện trở này nối tiếp với nhau và duy trì hai đầu mạch điện một hiệu điện thế không đổi U = 18V thì cường độ dòng điện qua mạch là bao nhiêu? 

Câu hỏi: 40639

Câu hỏi số 43:

Có hai loại điện trở là R1 = 4 Ω và R2 = 8 Ω. Hỏi có mấy cách ghép để khi ghép nối tiếp đoạn mạch có điện trở tương đương là 48 Ω

Câu hỏi: 40630

Câu hỏi số 44:

Một hộp đen có 3 đầu ra, bên trong chứa một mạch điện gồm một nguồn điện lý tưởng ( không có điện trở trong ) và một điện trở R chưa biết giá trị. Nếu mắc một điện trở Ro đã biết giữa hai đầu 1 và 2 thì dòng điện qua điện trở này là I12 ≠ 0. Nếu mắc R­o vào giữa hai đầu 1 và 3 thì dòng điện qua nó là I13 ≠ 0, đồng thời I12  ≠ I13. Còn khi mắc Ro vào giữa hai đầu 2 và 3 thì không có dòng điện đi qua. Hãy vẽ sơ đồ mạch điện trong hộp đen, xác định hiệu điện thế của nguồn điện và giá trị R trong hộp đen theo I12, I13, Ro

Câu hỏi: 40603

Câu hỏi số 45:

Có hai thanh kim loại giống hệt nhau, một thanh đã nhiễm từ còn thanh kia thì không. Nếu không dùng một vật nào khác có thể xác định được thanh nào đã bị nhiễm từ không? Hãy trình bày cách làm đó?

Câu hỏi: 40601

Bài 46:

Bốn bóng đèn có cùng điện trở Ro được mắc để trang trí trong một cửa hiệu. Với yêu cầu độ sáng khác nhau, người ta mắc bốn bóng đèn trên với điện trở R như hình vẽ. Biết hiệu điện thế U không đổi, tổng công suất trên bốn bóng đèn là 102W và \frac{P_{D1}}{P_{D2}} = \frac{9}{16} 

Câu hỏi số 1:

Hãy xác định công suất tiêu thụ của mỗi đèn.

Câu hỏi: 40583

Câu hỏi số 2:

Hãy xác định tổng công suất trên toàn mạch.

Câu hỏi: 40584

Bài 47:

Một khung dây có bốn điểm A, B, C, D được đặt vuông góc với các đường sức từ của một nam châm (hình vẽ)

Câu hỏi số 1:

Dòng điện trong khung dây có chiều như hình vẽ. Cho biết chiều tác dụng của các lực điện từ lên các cạnh của khung dây. Kết quả của tác dụng đó là gì?

Câu hỏi: 40580

Câu hỏi số 2:

Xét hiện tượng khi đổi chiều dòng điện trong khung dây?

Câu hỏi: 40581

Bài 48:

Cho mạch điện như hình vẽ, nguồn điện có hiệu điện thế không đổi U = 33V, bốn bóng đèn giống nhau có ghi 6V – 12W, một biến trở có ghi 15 Ω - 6A, điện trở R = 4 Ω

Câu hỏi số 1:

Đặt con chạy ở vị trí N các bóng đèn có sáng bình thường không? Tại sao?

Câu hỏi: 40241

Câu hỏi số 2:

Muốn cho các bóng đèn sáng bình thường phải dịch chuyển con chạy về phía nào? Tìm điện trở của biến trở khi đó?

Câu hỏi: 40242

Câu hỏi số 3:

Đặt con chạy ở vị trí M có được không? Tại sao?

Câu hỏi: 40243

Bài 49:

Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ:

Biết U = 15V, R_{1}=\frac{1}{15}R,R_{2}=R_{3}=R_{4}=R  , các vôn kế giống nhau và điện trở các dây nối không đáng kể, vôn kế V1 chỉ 14V.

Câu hỏi số 1:

Vôn kế có lí tưởng không? Vì sao?

Câu hỏi: 40180

Câu hỏi số 2:

Tính số chỉ của vôn kế V2?

Câu hỏi: 40181

Bài 50:

Cho mạch điện như hình vẽ, trong đó U = 12V, R1 = 10Ω, R2 = 50Ω, R3 = 20Ω, Rb là một biến trở, vôn kế lý tưởng và chốt (+) của vôn kế được nối với C.

 

Câu hỏi số 1:

Điều chỉnh biến trở sao cho Rb = 30Ω. Tính số chỉ của vôn kế khi đó.

Câu hỏi: 40139

Câu hỏi số 2:

Điều chỉnh biến trở ta thấy: khi Rb = R thì thấy vôn kế chỉ  U_{V_{1}} , khi Rb = 4R thì số chỉ của vôn kế là  U_{V_{2}} . Tính R biết U_{V_{1}}=3U_{V_{2}}.

Câu hỏi: 40140

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com