Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Este - Lipit - Xà phòng

Chuyên đề này gồm các bài về cấu tạo, tính chất của este và lipit, phản ứng xà phòng hóa, xà phòng và các chất giặt rửa tổng hợp.

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 21:

CTTQ của  Este sinh bởi axit đơn chức, no và đồng đẳng benzen là:

Câu hỏi số 22:

Khi đốt cháy hoàn toàn 1 mol một este cần dùng vừa hết số mol O2 ít hơn tổng số mol CO2 và một nửa số mol H2O là 1 mol. Mặt khác 1 mol este đó phản ứng vừa đủ với 2 mol NaOH. Vậy este đó phải:

Câu hỏi số 23:

Một este vòng X được tạo từ ancol nhị chức và axit nhị chức. Lấy 13,0 gam X cho phản ứng với một lượng dung dịch NaOH vừa đủ thu được 14,8 gam muối và 6,20 gam ancol. Vậy X có tên gọi là:

Câu hỏi số 24:

Đặc điểm vật lí nào sau đây không đúng với các este thường:

Câu hỏi số 25:

Chất giặt rửa tổng hợp được sản xuất bằng cách:

Câu hỏi số 26:

Trong một phản ứng este hóa, 20,8 gam axit malonic phản ứng được với m gam hỗn hợp hai rượu đơn chức no mạch hở đồng đẳng liên tiếp, thu được 34,8 gam hỗn hợp ba este đa chức. Hai rượu trong hỗn hợp là:

Câu hỏi số 27:

Chia m gam một este E thành hai phần bằng nhau: Phần 1 bị đốt cháy hoàn toàn thu được 4,48 lít khí CO2 (đktc) và 3,6 gam nước. Phần hai tác dụng đủ với 100 ml dung dịch NaOH 0,5M thì thu được 3 gam rượu. Giá trị của m là:

Câu hỏi số 28:

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Câu hỏi số 29:

Trong số các ancol cho sau đây thì ancol nào phản ứng este hóa với axit axetic dễ nhất:

Câu hỏi số 30:

Dầu hướng dương có hàm lượng gốc linoleat là 85 %, còn ca cao có hàm lượng gốc stearat và panmitat là 75 %. Vậy so với ca cao, nhiệt độ nóng chảy của dầu hướng dương:

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com