Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Este - Lipit - Xà phòng

Chuyên đề này gồm các bài về cấu tạo, tính chất của este và lipit, phản ứng xà phòng hóa, xà phòng và các chất giặt rửa tổng hợp.

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 31:

Cho các chất sau: (1) CH3[CH2]14COOCH2CH(OCO[CH2]16CH3)CH2OCO[CH2]14CH3 ;

(2) (CH3[CH2]16COO)2Ca ;

(3) CH3[CH2]14OSO3Na ;

(4) CH3[CH2]16COOK ;

(5) CH3[CH2]14C6H4SO3Na

(6) CH3[CH2]14COONa .

Vậy số chất là xà phòng là:

Câu hỏi số 32:

Xà phòng hóa hoàn toàn 66,6 gam hỗn hợp hai este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp X gồm hai ancol. Đun nóng hỗn hợp X với H2SO4 đặc ở 140oC, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam nước. Giá trị của m là

Câu hỏi số 33:

Một chất béo có công thức: CH2(OCOC17H33)-CH(OCOC15H31)-CH2(OCOC17H29). Số mol H2 cần để hiđro hoá hoàn toàn 1 mol chất béo là

Câu hỏi số 34:

Trộn 18 gam axit axetic với 23 gam ancol etylic rồi đun nóng 1 thời gian. Sau khi để nguội hỗn hợp và tách riêng hết este thì được hỗn hợp lỏng X. Cho toàn bộ X tác dụng hết với Na dư thu được 6,72 lít khí H2. Vậy khối lượng este tạo ra:

Câu hỏi số 35:

Este A no, mạch hở có công thức thực nghiệm (C3H5O2)n. Khi cho 14,6 gam A tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 16,4 gam muối khan. Công thức cấu tạo của A là

Câu hỏi số 36:

Cho hỗn hợp X gồm rượu metylic và hai axit kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của axit axetic tác dụng hết với Na giải phóng ra 6,72 lít H2 (đktc). Nếu đun nóng hỗn hợp X (có H2SO4 đặc xúc tác) thì các chất trong hỗn hợp phản ứng vừa đủ với nhau tạo thành 25 gam hỗn hợp este. Công thức của 2 axit trong hỗn hợp X là

Câu hỏi số 37:

Cho m gam hỗn hợp gồm hai chất hữu cơ đơn chức, mạch hở tác dụng vừa đủ với 40 gam dung dịch NaOH 20%, thu được hai muối cacboxylat và một ancol R. Cho toàn bộ ancol tác dụng hết với Na thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Hai chất hữu cơ đó là:

Câu hỏi số 38:

Yếu tố nào không làm tăng hiệu suất của phản ứng este hóa giữa axit axetic và etanol?

Câu hỏi số 39:

Cho phản ứng este hóa : CH3COOH + C2H5OH ---> CH3COOC2H5 + H2O; Kcb=4. Khi đạt đến trạng thái cân bằng thì có bao nhiêu % ancol đã bị este hóa biết nồng độ ban đầu của C2H5OH gấp 2 lần nồng độ đầu của CH3COOH?

Câu hỏi số 40:

Nếu đem xà phòng hóa hết 2,72 gam este A C8H8O2 thì cần dùng 100 ml dung dịch KOH 0,4M. A có tên là:

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com