Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Este - Lipit - Xà phòng

Chuyên đề này gồm các bài về cấu tạo, tính chất của este và lipit, phản ứng xà phòng hóa, xà phòng và các chất giặt rửa tổng hợp.

Bài tập luyện

Câu hỏi số 41:

A là một chất hữu cơ chứa một loại nhóm chức. A không tác dụng kim loại kiềm. Đốt cháy a mol A thu được 4a mol CO2 và 3a mol H2O. a mol A tác dụng vừa đủ dung dịch có hòa tan 2a mol NaOH, thu được một muối và một rượu. A là

Câu hỏi số 42:

Trong một phản ứng este hóa, 7,6 gam propylenglycol phản ứng được với hỗn hợp hai axit hữu cơ đơn chức no mạch hở đồng đằng liên tiếp, thu được 17,68 gam hỗn hợp ba este đa chức. Công thức hai axit hữu cơ tham gia phản ứng este hóa trên là:

Câu hỏi số 43:

Trong một thí nghiệm cho thấy 0,1 mol một este A tác dụng vừa đủ với NaOH, thu được một rượu và một muối. Đốt cháy hết lượng rượu và muối này thì thu được 0,3 mol CO2; 0,4 mol H2O và 0,1 mol Na2CO3. A là:

Câu hỏi số 44:

Saccarozơ có thể tạo este 8 lần este với axit axetic. Este này có công thức phân tử là :

Câu hỏi số 45:

Hai este A và B là dẫn xuất của benzen có công thức phân tử là C9H8O2. A tác dụng với xút cho một muối và một alđehit, B tác dụng với xút cho hai muối và nước. Các muối đều có khối lượng mol phân tử lớn hơn khối lượng mol phân tử của natri axetat. Nếu lấy mỗi chất A, B đều 14,8 gam cho tác dụng với 200 gam dung dịch NaOH 6% thì cô cạn dung dịch ta thu được khối lượng muối khan là:

Câu hỏi số 46:

Phản ứng thủy phân este trong môi trường axit và môi trường kiềm có điểm giống nhau là:

Câu hỏi số 47:

Xà phòng hóa hoàn toàn m gam hỗn hợp etyl axetat và metyl axetat. Cô cạn dung dịch sau phản ứng ta cũng thu được m gam khối muối khan. Vậy trong hỗn hợp đầu, hai este được trộn với tỉ lệ mol là:

Câu hỏi số 48:

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Câu hỏi số 49:

Chất hữu cơ X có công thức phân tử C5H8O2. Cho 5 gam X tác dụng vừa hết với dung dịch NaOH, thu được một hợp chất hữu cơ không làm mất màu nước brom và 3,4 gam một muối. Công thức của X là

Câu hỏi số 50:

Chất béo A có chỉ số axit là 7. Để xà phòng hoá 10 kg A, người ta đun nóng nó với dung dịch chứa 1.420 kg NaOH. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn để trung hoà hỗn hợp, cần dùng 500ml dung dịch HCl 1M. Khối lượng xà phòng (kg) thu được là:

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com