Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Câu hỏi số 1:

Giải hệ phương trình sau: \left\{\begin{matrix} x+\sqrt{x^{2}+1}=2y+1\\ y+\sqrt{y^{2}+1}=2x+1 \end{matrix}\right.

Câu hỏi: 59967

Câu hỏi số 2:

Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} 2x+5y=7\\ 3x-y=2 \end{matrix}\right.

Câu hỏi: 59885

Câu hỏi số 3:

Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} 6x+6y=5xy\\ \frac{4}{x}-\frac{3}{y}=1 \end{matrix}\right.

Câu hỏi: 59814

Câu hỏi số 4:

Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} 3x-5y=-18\\ x+2y=5 \end{matrix}\right.

Câu hỏi: 59754

Câu hỏi số 5:

Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} x^{4}+y^{4}=1\\ x^{3}+y^{3}=x^{2}+y^{2} \end{matrix}\right.

Câu hỏi: 59719

Câu hỏi số 6:

Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} -x+3y=-10\\ 2x+y=-1 \end{matrix}\right.

Câu hỏi: 59438

Câu hỏi số 7:

Chứng minh nếu |a| > 2 thì hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} x^{5}-2y=a &(1)\\ x^{2}+y^{2}=1 &(2) \end{matrix}\right.   vô nghiệm.

Câu hỏi: 59436

Câu hỏi số 8:

Tìm các số nguyên x, y thỏa mãn phương trình: (2x +1)y = x +1.

Câu hỏi: 59419

Câu hỏi số 9:

Hai người thợ cùng làm công việc trong 16 giờ thì xong. Nếu người thứ nhất làm 3 giờ, người thứ hai làm 6 giờ thì họ làm được \frac{1}{4} công việc. Hỏi mỗi người làm một mình thì trong bao lâu làm xong công việc?

Câu hỏi: 59401

Câu hỏi số 10:

Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} 3x-2y=1\\ 2x+y=-4 \end{matrix}\right.

Câu hỏi: 59343

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com