Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hệ thức lượng trong tam giác vuông

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Câu hỏi số 21:

Cho tam giác vuông ABC (\widehat{A} = 900). Từ trung điểm E của cạnh AC kẻ EF ⊥ BC. Nối AF và BE

a. Chứng minh AF = BE.cosC

b. Biết BC = 10cm, sinC = 0,6. Tính diện tích tứ giác ABFE

c. AF và BE cắt nhau tại O. Tính sin\widehat{AOB}

Câu hỏi: 52273

Câu hỏi số 22:

Cho hình bình hành ABCD có đường chéo AC lớn hơn đường chéo BD. Kẻ CH ⊥ AB

a. Chứng minh ∆CKH ∽ ∆BCA

b. Chứng minh HK = AC.sin\widehat{BAD}

c. Tính diện tích tứ giác AKCH biết \widehat{BAD} = 600 , AB = 4cm và AD = 5 cm

Câu hỏi: 51759

Câu hỏi số 23:

Hình chữ nhật MNPQ có 4 đỉnh nằm trên 4 cạnh của hình thoi ABCD (M ∈ AB; N ∈ BC; P ∈ CD; Q ∈ DA). Các cạnh hình chữ nhật song song với các đường chép của hình thoi. Biết AB = 7 cm, tg\widehat{BAC} = 0,75

a. Tính diện tích hình thoi ABCD

b. Xác định vị trí của điểm M trên AB sao cho diện tích hình chữ nhật MNPQ lớn nhất và tính giá trị lớn nhất ấy.

Câu hỏi: 51758

Câu hỏi số 24:

Cho ∆ABC có \widehat{A}= 600.Kẻ BH ⊥ AC và CK ⊥ AB

a. Chứng minh KH = BC.cosA

b. Trung điểm của BC là M. Chứng minh ∆MKH là tam giác đều.

Câu hỏi: 51755

Câu hỏi số 25:

Cho tam giác vuông ABC (\widehat{B} = 900). Lấy điểm M trên cạn AC. Kẻ AH vuông góc với tia BM và CK vuông góc với tia BM

a. Chứng minh: CK = BH.tg\widehat{BAC}

b. Chứng minh: \frac{MC}{MA} = \frac{BH.tg^{2}\widehat{BAC}}{BK}

Câu hỏi: 51753

Câu hỏi số 26:

Cho tam giác cân ABC (AB = AC; \widehat{A} < 900). Kẻ BK ⊥  AC

a. Chứng minh \widehat{A} = 2\widehat{KBC}

b. Chứng minh sinA = 2sin\frac{A}{2}.cos\frac{A}{2}

c. Biết sin\widehat{KBC} = \sqrt{\frac{2}{3}}, tính sinA

Câu hỏi: 51750

Câu hỏi số 27:

Cho tam giác vuông ABC (\widehat{A} = 900), cạnh AB = 3 cm. Kẻ trung tuyến AM, biết sin\widehat{AMB} = 0,8. Tính tgB và SABC

Câu hỏi: 51745

Câu hỏi số 28:

Cho hình bình hành ABCD (\widehat{ACD} < 900).

a. Chứng minh AD2 = CD2 + CA2 – 2CD.CA.cos\widehat{ACD}

b. Nếu CD = 6 cm, CA = 4 cm, cos\widehat{ACD} = \frac{1}{3} thì tứ giác ABCD là hình gì? Tính diện tích của tứ giác đó.

Câu hỏi: 51733

Câu hỏi số 29:

Cho hình chữ nhật ABCD, hai đường chéo cắt nhau tại O. Biết đường chéo AC = 14 cm, sin\widehat{AOD} = 0,6. Tính tg\widehat{ADB} và độ dài các cạnh hình chữ nhật.

Câu hỏi: 51713

Câu hỏi số 30:

Cho ∆ABC có \widehat{C} = 450, AB.AC = 32√6, AB  : AC = √6 : 3. Tính số đo cạnh BC, \widehat{B} và SABC

Câu hỏi: 51039

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com