Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Liên kết hoá học

Bài tập luyện

Câu 1: Hợp chất nào trong phân tử sau có liên kết ion?

A. HCl  

B. O2 

C. NH4Cl    

D. AlCl3

Câu 2: Trong phân tử hidroclorua có liên kết hóa học thuộc loại

A. liên kết cộng hóa trị không phân cực.

B. liên kết cộng hóa trị phân cực.

C. liên kết hidro.

D. liên kết ion.

Câu 3: Theo quy tắc bát tử trong phân tử NH4Cl có số kiểu liên kết khác nhau là

A. 4

B. 3

C. 5

D. 2

Câu 4: Tổng số liên kết đơn trong phân tử anken là

A. 4n

B. 3n - 2

C. 3n

D. 3n + 1

Câu 5: Cho các hợp chất sau : H2O2 , CH3CHO , O3 , C2H2 , HCl, HNO3 . Số trường hợp  phân tử có liên kết cộng hóa trị không cực là:

A. 5

B. 2

C. 4

D. 3

Câu 6: Chất nào sau đây chứa cả 3 loại liên kết (ion, cộng hoá trị, cho - nhận)? 

A. K2CO3

B. NaHCO3

C. NaNO3

D. HNO3

Câu 7: Các chất mà phân tử không phân cực là: 

A. Cl2, CO2, C2H2

B. HCl, C2H2, Br2

C. NH3, Br2, C2H4

D. HBr, CO2, CH4

Câu 8: Kim loại X có cấu trúc mạng như hình bên:    

Phần trăm thể tích không gian trống trong mạng lưới tinh thể của X là:

A. 32%

B. 74%

C. 26%

D. 68%

Câu 9: Cho các chất sau: HBr, CO2, NH3, Br2, Cl2, C2H2, HCl. Số chất mà phân tử phân cực là

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

Câu 10: Dãy gồm các chất được xếp theo chiều tăng dần độ liên kết (từ trái qua phải) là:

A. N2 < NaCl < HCl < HBr

B. HBr < HCl < NaCl < N2

C. NaCl < HCl < HBr < N2

D. N2 < HBr < HCl < NaCl

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com