Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Liên kết hoá học

Bài tập luyện

Câu 1: Hợp chất nào trong phân tử sau có liên kết ion?

A. HCl  

B. O2 

C. NH4Cl    

D. AlCl3

Câu 2: Trong phân tử hidroclorua có liên kết hóa học thuộc loại

A. liên kết cộng hóa trị không phân cực.

B. liên kết cộng hóa trị phân cực.

C. liên kết hidro.

D. liên kết ion.

Câu 3: Theo quy tắc bát tử trong phân tử NH4Cl có số kiểu liên kết khác nhau là

A. 4

B. 3

C. 5

D. 2

Câu 4: Tổng số liên kết đơn trong phân tử anken là

A. 4n

B. 3n - 2

C. 3n

D. 3n + 1

Câu 5: Cho các hợp chất sau : H2O2 , CH3CHO , O3 , C2H2 , HCl, HNO3 . Số trường hợp  phân tử có liên kết cộng hóa trị không cực là:

A. 5

B. 2

C. 4

D. 3

Câu 6: Chất nào sau đây chứa cả 3 loại liên kết (ion, cộng hoá trị, cho - nhận)? 

A. K2CO3

B. NaHCO3

C. NaNO3

D. HNO3

Câu 7: Các chất mà phân tử không phân cực là: 

A. Cl2, CO2, C2H2

B. HCl, C2H2, Br2

C. NH3, Br2, C2H4

D. HBr, CO2, CH4

Câu 8: Kim loại X có cấu trúc mạng như hình bên:    

Phần trăm thể tích không gian trống trong mạng lưới tinh thể của X là:

A. 32%

B. 74%

C. 26%

D. 68%

Câu 9: Cho các chất sau: HBr, CO2, NH3, Br2, Cl2, C2H2, HCl. Số chất mà phân tử phân cực là

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

Câu 10: Dãy gồm các chất được xếp theo chiều tăng dần độ liên kết (từ trái qua phải) là:

A. N2 < NaCl < HCl < HBr

B. HBr < HCl < NaCl < N2

C. NaCl < HCl < HBr < N2

D. N2 < HBr < HCl < NaCl

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com