Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Lượng tử ánh sáng

Chuyên đề này sẽ cung cấp cho các em các kiến thức quan trọng về sự hấp thụ ánh sáng, vận dụng được thuyết lượng tử ánh sáng để giải thích định

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 31:

Theo thuyết tương đối, độ chênh lệch giữa khối lượng tương đối tính của một vật chuyển động với tốc độ v và khối lượng nghỉ m0của nó là

Câu hỏi số 32:

Theo mẫu nguyên tử Bo, một nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái cơ bản, êlectron của nguyên tử chuyển động trên quỹ đạo dừng có bán kính r0 . Khi nguyên tử này hấp thụ một phôtôn có năng lượng thích hợp thì êlectron có thể chuyển lên quỹ đạo dừng có bán kính bằng

Câu hỏi số 33:

Nguyên tắc hoạt động của pin quang điện dựa vào hiện tượng

Câu hỏi số 34:

Vận tốc của  các elctron quang điện thoát ra khỏi bề mặt một tấm kim loại phẳng sẽ có hướng :

Câu hỏi số 35:

Khối lượng nghỉ của photon là:

Câu hỏi số 36:

Hệ thức giữa năng lượng và động lượng của vật là:

Câu hỏi số 37:

Hệ thức Anhxtanh giữa khối lượng và năng lượng là:

.

Câu hỏi số 38:

Gọi m0 là khối lượng nghỉ của vật, m là khối lượng khi vật chuyển  động với vận tốc v và c là vận tốc ánh sáng. Chon đáp án đúng:

.

Câu hỏi số 39:

Biểu thức nào sau đây phù hợp với thuyết tương đối của Anhxtanh về không gian và thời gian:

Câu hỏi số 40:

Chọn đáp án đúng khi nói về các tiên đề Anhxtanh:

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com