Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sinh thái học hệ sinh thái

Với các câu hỏi và bài tập được trích trong các sách bài tập luyện thi và sách giáo khoa, những kiến thức này sẽ có trong ôn tập thi tốt nghiệp và cao

Bài tập luyện

Câu hỏi số 51:

Trong một hệ sinh thái, chuỗi thức ăn không tồn tại độc lập vì?

 

 

Câu hỏi số 52:

Yếu tố nào sau đây là thành phần hữu sinh của môi trường?

Câu hỏi số 53:

Khi nói về chu trình sinh địa hóa cacbon, phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu hỏi số 54:

Trong hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới, nhóm sinh vật có sinh khối lớn nhất là

Câu hỏi số 55:

Cho các quan hệ sinh thái gồm:

1. Quan hệ cộng sinh                                   

2. Quan hệ ức chế, cảm nhiễm

3. Quan hệ sinh vật ăn sinh vật khác.

4. Quan hệ hội sinh

5. Quan hệ kí sinh.

6. Quan hệ hợp tác.

7. Quan hệ bán kí sinh.       

8. Quần tụ.

Các quan hệ hỗ trợ khác loài gồm:

Câu hỏi số 56:

Chọn câu sai trong những câu sau:

Câu hỏi số 57:

Trong tháp sinh khối, càng xa sinh vật sản xuất thì

Câu hỏi số 58:

Sự trao đổi vật chất của quần xã sinh vật với các nhân tố vô sinh của môi trường tạo nên

Câu hỏi số 59:

Trong một chuỗi thức ăn, sinh vật có sinh khối trung bình lớn nhất là

Câu hỏi số 60:

Kích thước tối thiểu của quần thế là trường hợp.

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com