Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Số phức

Việc mở rộng trường số phức để giải những bài toán mà không thể giải trong trường số thực. Số phức được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khoa học,

Bài tập luyện

Câu 1: Cho số phức z thỏa mãn điều kiện (3z - \bar{z})(1 + i)- 5z = 8i - 1.

Tính môđun của z

Câu 2: a) Cho số phức z thỏa mãn điều kiện 2z + 3(1 - i)\bar{z} = 1 - 9i. Tính môđun của z.

b) Để kiểm tra chất lượng sản phẩm từ 1 công ty sữa , người ta đã gửi đến bộ phận kiểm nghiệm 5 hộp sữa cam , 4 hộp sữa dâu và 3 hộp sữa nho . Bộ phận kiểm nghiệm chọn ngẫu nhiên 3 hộp sữa để phân tích mẫu . Tính xác xuất để 3 hộp sữa được chọn có có cả 3 loại . 

Câu 3: Gọi z1 và z2 là hai nghiệm phức của phương trình z2 −2z +17 = 0. Tính giá trị của biểu thức A = │i + \bar{z}_{1} + │i + z2 │  .

A. A =  2√10

B. A = 2√26

C. A = 2√27

D. cả A và B

Câu 4: Tìm số phức z thoả mãn │1-iz│ = │ \bar{z}-3i│  và z - \frac{5}{z} là số thuần ảo.

A. z = -2i, z = 1 -2i, z = -1 + 2i

B.  z = 1 -2i, z = -1 – 2i

C. z = -2i, z = 1 -2i, z = -1 – 2i

D. z = -2i, z = 1 -2i

Câu 5: Gọi z1, z2 là hai nghiệm phức của phương trình z2 – (3+i)z +4 =0. Viết dạng lượng giác của các số phức z12014, z22014

A. z12014 = 21007 ( cos(-\frac{1007\pi }{2}) + isin(-\frac{1007\pi }{2})); ; z22014 = 23021(cos \frac{1007\pi }{2} + isin\frac{1007\pi }{2})

B. z12014 = 21007 ( cos(-\frac{1007\pi }{2}) + isin(\frac{1007\pi }{2})); ; z22014 = 23021(cos \frac{1007\pi }{2} + isin\frac{1007\pi }{2})

C. z12014 = 21007 ( cos(-\frac{1007\pi }{2}) + isin(-\frac{1007\pi }{2})); ; z22014 = 23021(cos \frac{1005\pi }{2} - isin\frac{1007\pi }{2})

D. z12014 = 21007 ( cos(-\frac{1005\pi }{2}) + isin(-\frac{1007\pi }{2})); ; z22014 = 23021(cos \frac{1007\pi }{2} + isin\frac{1007\pi }{2})

Câu 6: Giải phương trình (z2 + 2z)2 + 5(z2 + 2z) +6 = 0 trên tập số phức.

 

A. z = -1 ±  i√3 

B.  z= -1 ± i

C. z = -1 ±  i√2 

D. cả B và C

Câu 7: Giải phương trình sau trên trường  số phức  C :  | z | - iz = 1 – 2i. 

A. z=2+\frac{3}{2}i

B. z=2-\frac{3}{2}i

C. z=2-i

D. z=1-\frac{3}{2}i

Câu 8: Tìm tất cả các số phức z, biết |z - 1 - 2i|2+zi + \overline{z} =11 + 2i

A.  z = 2 + i; z = 4 + 2i.

B.  z = 2 - i; z = 4 + 2i.

C.  z = 1 - i; z = 4 + 2i.

D.  z = 1 + i; z = 4 + 2i.

Câu 9:  Cho số phức z thoả mãn: z - \frac{\overline{z}}{1+3i} = \frace_6 + 7i{5}. Tìm phần thực của số phức  z2013.

A. 41006

B. 31006

C. 21006

D. -21006

Câu 10: Tìm số phức z thỏa mãn \bar{z}^{2}+(2-i\sqrt{8})z+2=\frac{3(1+i\sqrt{2})}{i\sqrt{2}-1}z

A. z=\frac{1}{4}-\frac{\sqrt{11}}{2}i

B. z=\frac{1}{2 }-\frac{\sqrt{11}}{2}i

C. z=\frac{1}{2 }+\frac{\sqrt{11}}{2}i

D. z=\frac{1}{2 }+\frac{\sqrt{11}}{2}i, \frac{1}{2 }-\frac{\sqrt{11}}{2}i

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com