Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sóng ánh sáng

Các bài tập về sóng ánh sáng giúp học sinh vận dụng thành thạo các công thức về giao thoa ánh sáng và rèn luyện kỹ năng giải toán.

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 51:

Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng đối với ánh sáng đơn sắc. Trên màn trong khoảng rộng 5mm người ta đếm được 5 vân sáng (ở hai rìa khoảng rộng là hai vân tối). Tại điểm M cách vân trung tâm 20mm là vân gì? Bậc mấy?

Câu hỏi số 52:

Trong thí nghiệm Y-âng ánh sáng dùng trong thí nghiệm là ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ=0,4 µm, khoảng cách giữa hai khe a=0,4mm. Để trên màn tại vị trí cách vân sáng trung tâm 2,5mm ta có vân sáng bậc 5 thì khoảng cách từ hai khe đến màn là

Câu hỏi số 53:

Thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, bề rộng của giao thoa là 7,2mm người ta đếm được 9 vân sáng (ở hai rìa là 2 vân sáng). Tại điểm M cách vân trung tâm 14,4mm là vân gì?

Câu hỏi số 54:

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y-âng, khoảng cách giữa vân sáng bậc 2 và vân tối thứ 3 là 0,6mm(Hai vân này ở cùng phía của vân sáng trung tâm). Khoảng cách giữa vân sáng bậc 3 với vân tối thứ 5 là

Câu hỏi số 55:

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng qua khe Y-âng với bức xạ đơn sắc có bước sóng λ. Vân sáng bậc 4 cách vân sáng trung tâm là 4,8mm. Khoảng cách ngắn nhất giữa vân tối thứ nhất và vân tối thứ 4 bằng

Câu hỏi số 56:

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng qua khe Y-âng với bức xạ đơn sắc có bước sóng λ. Vân sáng bậc 4 cách vân sáng trung tâm là 4,8mm. Vân tối thứ 4 cách vân sáng trung tâm

Câu hỏi số 57:

Một nguồn S phát sáng đơn sắc có bước sóng 0,5 µm đến hai khe Y-âng S1S2 với S12 =0,5mm. Mặt phẳng chứa S1S2 cách màn một khoảng D=1m. Tại một điểm M trên màn cách giao điểm O của màn và trung trực S1S2 một khoảng x=3,5mm có vân loại gì? Bậc (thứ) mấy?

Câu hỏi số 58:

Một nguồn S phát sáng đơn sắc có bước sóng 0,5 µm đến hai khe Y-âng S1S2 với S12 =0,5mm. Mặt phẳng chứa S1S2 cách màn một khoảng D=1m. Khoảng vân là:

Câu hỏi số 59:

Trong thí nghiệm Y-âng với nguồn sáng đơn sắc có bước sóng λ=0,45 µm. Cho biết khaorng cách giữa hai khe sáng là a=3mm, khoảng cách từ hai khe sáng đến màn hứng vân là D=1m. Tính khoảng cách giữa hai vân tối liên tiếp µ  

Câu hỏi số 60:

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, cho biết khoảng cách giữa hai khe sáng a=0,3mm, khoảng cách từ hai khe sáng đến màn hứng vẫn là D=1m. Ta thấy khoảng cách của 11 vân sáng liên tiếp nhau là 1,9cm. Tính bước sóng đã sử dụng trong thí nghiệm giao thoa?  

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com