Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sóng ánh sáng

Các bài tập về sóng ánh sáng giúp học sinh vận dụng thành thạo các công thức về giao thoa ánh sáng và rèn luyện kỹ năng giải toán.

Bài tập luyện

Câu 1: Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là a = 1 mm, từ hai khe đến màng hứng là D = 2 m, nguồn sáng gồm hai bức xạ đơn sắc λ1 = 0,6 μm và λ2 = 0,5 μm. Nếu hai vân sáng của hai bức xạ trùng nhau, ta chỉ tính một vân sáng. Khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vân sáng quan sát được trên màn là: 

A. 0,2 mm

B. 6 mm

C. 1 mm

D. 1,2 mm

Câu 2: Ánh sáng đơn sắc có tần số 5.1014Hz truyền trong chân không với bước sóng 600 nm. Chiết suất tuyệt đối của một môi trường trong suốt đối với ánh sáng này là 1,52. Tần số của ánh sáng trên khi truyền trong môi trường trong suốt này

A. vẫn bằng 5.1014 Hz còn bước sóng lớn hơn 600 nm.

B. vẫn bằng 5.1014 Hz  còn bước sóng nhỏ hơn 600 nm.

C. nhỏ hơn 5.1014 Hz  còn bước sóng bằng 600 nm.  

D. lớn hơn5.1014 Hz  còn bước sóng bằng 600 nm.

Câu 3: Phát biểu nào sau đây về máy quang phổ là sai.

A. Buồng ảnh là bộ phận dùng để quan sát (hoặc chụp ảnh) quang phổ của ánh sáng chiếu tới.

B. Hệ tán sắc gồm một hoặc nhiều thấu kính ghép đồng trục

C. Ống trực chuẩn có vai trò tạo ra chùm sáng song song

D. Máy quang phổ là dụng cụ phân tích ánh sáng phức tạp thành những ánh sáng đơn sắc

Câu 4: Trong thí nghiệm I-âng, hai khe sáng cách nhau 1,5mm và cách màn 1,2m  được chiếu bởi ánh sáng đơn sắc bước sóng  λ. Trên màn giao thoa, khoảng cách giữa vân sáng bậc nhất và vân sáng bậc bốn là 2,04mm Giá trị của λ

A. 425 nm

B. 850 nm

C. 510 nm

D. 637,5 nm

Câu 5: Hiện tượng nào sau đây là bằng chứng thực nghiệm chứng tỏ ánh sáng có tính chất hạt ?

A. Hiện tượng quang điện.

B. Hiện tượng nhiễu xạ.

C.  Hiện tượng giao thoa

D. Hiện tượng tán sắc

Câu 6: Một thấu kính mỏng bằng thủy tinh có hai mặt cầu lồi đặt trong không khí. Một chùm tia sáng hẹp, song song gần trục chính gồm các ánh sáng đơn sắc đỏ, lam, tím, vàng được chiếu tới thấu kính song song với trục chính của thấu kính. Điểm hội tụ của chùm sáng màu tính từ quang tâm O ra xa theo thứ tự

A. đỏ, vàng, lam, tím.

B. tím, lam, vàng, đỏ.

C. đỏ, lam, vàng, tím.

D. tím, vàng, lam, đỏ.

Câu 7: Chiếu xiên từ nước ra không khí một chùm sáng song song rất hẹp (coi như một tia sáng) gồm ba thành phần đơn sắc: đỏ, lam và tím. Gọi rđ,  rl,  rlần lượt là góc khúc xạ ứng với tia màu đỏ, tia màu lam và tia màu tím. Coi chiết suất của không khí với tất cả các tia đó đều là 1. Hệ thức đúng là

A. rt <  rđ <  rl

B. rđ <  rl <  rt

C. rt <  rl <  rđ

D. rt =  rl =  rđ

Câu 8: Trong thí nghiệm lâng về giao thoa ánh sáng người ta dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Hai khe cách nhau 0,75mm và cách màn 1,5m. Vân tối bậc 2 cách vân sáng bậc 5 cùng phía so với vân sáng trung tâm một đoạn 4,2mm. Bước sóng λ bằng

A. 0,48µm

B. 0,50µm.

C. 0,60µm

D. 0,75µm

Câu 9: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với nguồn sáng đơn sắc, hệ vân trên màn có khoảng vân i. Nếu tăng khoảng cách giữa hai khe thêm 5% và giảm khoảng cách từ hai khe đến màn 3% so với ban đầu thì khoảng vân giao thoa trên màn

A. Giảm 8,00%

B. Giảm 7,62 % 

C. Giảm 1,67%

D. Tăng 8,00 % 

Câu 10: Tia Rơn-ghen (tia X) có

A. cùng bản chất với sóng âm

B. cùng bản chất với tia tử ngoại.                 

C. tần số nhỏ hơn tần số của tia hồng ngoại.  

D. điện tích âm nên bị lệch trong điện và từ trường. 

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com