Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sóng cơ và Sóng âm

Chuyên đề này giới thiệu cho các em về sóng cơ học là một chương rất quan trọng trong cấu trúc ôn thi đại học khối A môn Lý.

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 1:

Một sóng cơ truyền trên sợi dây rất dài nằm ngang. Hai điểm P và Q nằm trên sợi dây và cách nhau một khoảng 5λ/4 (λ là bước sóng). Biết sóng truyền từ P đến Q. Chọn kết luận đúng.

Câu hỏi số 2:

Để trên dây dài L với hai đầu cố định tồn tại sóng dừng, thì sóng truyền trên dây có bước sóng lớn nhất là:

Câu hỏi số 3:

Xét sự giao thoa của sóng trên mặt nước phát ra từ hai nguồn sóng kết hợp. Phương trình dao động của hai nguồn là u1=u2=2cos(10πt+π) (cm). Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là v=0,6m/s. Biên độ dao động tổng hợp tại vị trí cách hai nguồn những khoảng tương ứng d1=12cm và d2=20cm 

Câu hỏi số 4:

Một nguồn S phát sóng trên mặt nước. Điểm M cách S một đoạn 2m có phương trình uM=2cos(20πt– π/2) (cm). Điểm N cách nguồn 1.2m có phương trình uN=2cos(20πt– π/3) (cm). Coi biên độ sóng không đổi, phương trình dao động của nguồn S là 

Câu hỏi số 5:

Một sóng âm có tần số 500Hz truyền trong không khí với tốc độ 340 m/s  sẽ có bước sóng bằng

Câu hỏi số 6:

Một sóng ngang truyền theo phương Ox với phương trình u = 2cos(6πt - 4πx + π/3) (cm) trong đó x tính bằng mét (m) và t tính bằng giây (s). Tốc độ truyền sóng bằng

Câu hỏi số 7:

Một nguồn S phát sóng trên mặt nước. Điểm M cách S 2m có phương trình dao động uM=2cos(20πt-π/2) cm. Điểm N cách nguồn 1,2m có phương trình dao động uN=2cos(20πt-π/3) cm. Coi biên độ sóng truyền đi không đổi. Hỏi phương trình dao động của nguồn S là phương trình nào dưới đây : 

Câu hỏi số 8:

Tại hai điểm A và B trên mặt nước có 2 nguồn sóng kết hợp ngược pha nhau, biên độ lần lượt là 4 cm và 2 cm, bước sóng là 10 cm. Coi biên độ không đổi khi truyền đi. Điểm M cách A 25 cm, cách B 35 cm sẽ dao động với biên độ bằng

 

Câu hỏi số 9:

Người ta tạo ra một sóng cơ hình sin tại A trên mặt chất lỏng. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 5m/s; biên độ sóng không đổi. Nếu dao động tại M cách A khoảng 20 cm dao động với phương trình uM = cos20πt (cm) thì dao động tại A có phương trình

Câu hỏi số 10:

Tại hai điểm A và B trên mặt nước có hai nguồn kết hợp cùng dao động với phương trình u = a cos100πt (cm). Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là v = 40 cm/s. Xét điểm M trên mặt nước có AM = 9cm và BM = 7 cm. Hai dao động tại M do hai sóng từ A và từ B truyền đến

 

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com