Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Thông tin chi tiết khóa học
THẦY MẠNH - CÔ NGA - KHÓA LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN SINH HỌC NĂM 2018

THẦY MẠNH - CÔ NGA - KHÓA LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN SINH HỌC NĂM 2018

Khóa luyện thi THPT Quốc gia môn Sinh năm 2018 bao gồm 26 chuyên đề với 116 bài giảng và 170 đề thi online . Nội dung khóa học bám sát chương trình sách giáo khoa Sinh học lớp 12 , lớp 11và cấu trúc đề thi THPT quốc gia môn Sinh học . Xây dựng khóa học theo mô hình ‘‘học đi đôi với hành ’’ ( học video bài giảng – thực hành làm đề thi online) nhằm giúp các em rèn luyện các kĩ năng làm đề thi và có một nền tảng vững chắc bước vào kì thi quốc gia sắp tới.

» Xem thêm thông tin Thầy Kiều Vũ Mạnh » Xem thêm thông tin Cô Nguyễn Thị Việt Nga

Các bước học trực tuyến tại Tuyensinh247.com
 • Đăng ký, đăng nhập
 • Học bài giảng miễn phí
 • Tìm hiểu thông tin học phí
 • Nạp tiền vào tài khoản
 • Mua khóa học
Danh sách các chuyên đề, chương trong khóa học

1.Vật chất di truyền cấp độ phân tử

 • Số bài : 6
 • Giá : 39,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

2.Cơ chế di truyền cấp độ phân tử

 • Số bài : 12
 • Giá : 52,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

3.Cơ chế biến dị cấp độ phân tử

 • Số bài : 10
 • Giá : 30,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

4.Vật chất di truyền và cơ chế di truyền cấp độ tế bào

 • Số bài : 11
 • Giá : 52,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

5.Cơ chế biến dị cấp độ tế bào

 • Số bài : 10
 • Giá : 36,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

6.Di truyền Menđen

 • Số bài : 13
 • Giá : 60,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

7.Di truyền tương tác gen và gen đa hiệu

 • Số bài : 7
 • Giá : 25,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

8.Di truyền liên kết gen và hoán vị gen

 • Số bài : 12
 • Giá : 40,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

9.Di truyền liên kết giới tính – tế bào chất và gen đa hiệu

 • Số bài : 7
 • Giá : 30,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

10.Tổng hợp quy luât di truyền

 • Số bài : 13
 • Giá : 70,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

11.Di truyền học quần thể

 • Số bài : 15
 • Giá : 60,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

12.Di truyền học Người và ôn tập phần di truyền học

 • Số bài : 15
 • Giá : 90,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

13.Ứng dụng di truyền học vào chọn giống

 • Số bài : 9
 • Giá : 45,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

14.Tiến hóa

 • Số bài : 19
 • Giá : 110,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

15.Sinh thái học

 • Số bài : 21
 • Giá : 75,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

16.Trao đổi nước ở thực vật

 • Số bài : 8
 • Giá : 40,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

17.Trao đổi khoáng và nitơ ở thực vật

 • Số bài : 10
 • Giá : 50,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

18.Quang hợp ở thực vật

 • Số bài : 9
 • Giá : 40,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

19.Hô hấp ở thực vật

 • Số bài : 8
 • Giá : 40,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

20.Trao đổi chất ở động vật

 • Số bài : 18
 • Giá : 90,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

21.Cảm ứng ở thực vật

 • Số bài : 4
 • Giá : 20,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

22.Cảm ứng ở động vật

 • Số bài : 17
 • Giá : 90,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

23.Sinh trưởng và phát triển ở thực vật

 • Số bài : 9
 • Giá : 60,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

24.Sinh trưởng và phát triển ở động vật

 • Số bài : 6
 • Giá : 30,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

25.Sinh sản ở thực vật

 • Số bài : 7
 • Giá : 40,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

26.Sinh sản ở động vật

 • Số bài : 6
 • Giá : 40,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com